Translate English -> Hungarian / Magyar

Back
IDEnglishHungarian / Magyar
1Select an AccountFiók kiválasztása
2AccountFiók
3(Admin's default password: 1234)Admin jelszó alapbeállítás: 1234
4PasswordJelszó
6Logged as:Bejelentkezve mint:
7LoginOK
8EmailEmail
9Thank you for downloading!Köszönjük, hogy letöltötte
10Default password for admin is 1234.Jelszó alapbeállítás adminisztrátornak 1234
11Incorrect password!Hibás jelszó!
13Password RecoveryJelszó helyreállítás
14Failed to sendKézbesítési hiba
15Password has been sent to %@Jelszó elküldve %@nak
16Please enter a valid email address.Adjon meg létező email címet
17Please enter your email address.nEmail will be used to retrieve forgotten passwordKérem, adja meg email címét.nElfelejtett jelszavát erre az email címre küldjük
18SkipKihagy
19Welcome to %@Üdvözöljük a %@ban
20Guide Mode:Útmutató mód
21Cash RegisterPénztárgép
22TableAsztal
23ReportBeszámoló
24SettingsBeállítások
25LogoutKijelentkezés
26HomeMenü
28New TransactionÚj tranzakció
29Item DetailsCikk beállítása
30TransactionTranzakciók
31Open ItemNyitott tétel
32Item SearchTétel keresés
33All TableMinden asztal
34Occupied TableFoglalt asztal
35All UnpaidÖsszes nyitott tranzakció
36Last 10 TransactionUtolsó 10 tranzakció
37AddHozzáad
38Item NameTétel neve
39PriceÁr
40PrinterNyomtató
41Receipt No:Bizonylatszám:
42Date:Dátum:
43Table: NoneAsztal: nincs
44By: AdminPincér: Admin
45QtyDb:
46DescriptionMegnevezés
47AmountÉrték
48BackVissza
49MainFőoldal
50CategoryKategóriák
51SubtotalÖSSZESEN
52DiscountEngedmény
53RoundingKerekítés
54ChangeVisszajáró
55TaxÁFA
56TotalFizetendő
57Split AmountRészösszeg
58Hold Bill Send OrderRendelés felvitele
59Hold Bill Send OrderRendelés felvitele
60VoidTöröl
61PayFizetés
62Cash InBefizet
63CheckoutBefejezés
64Print Current BillNyugta nyomtatása
65Print Order ListRendelés nyomtatása
66FavouritesKedvencek
67More FunctionsTovábbi funkciók
68Merge BillSzámlák egyesítése
69Merge TableAsztalok egyesítése
70Split TableAsztal bontása
71Change TableAsztal csere
72Split / Change BillSzámla bontás / csere
73Edit OrderRendelés szerk.
74Open DrawerKassza nyitása
75Tips/GratitudeSzervízdíj
76NameNév
77TelTelefon
78RemarksMegjegyzés
79CancelMégse
80ApplyAlkalmaz
81Receipt InfoNyugta info
82Customer NameVendég neve
83Phone NoTelefonszám
84DoneKész
85YesIgen
86NoNem
87BillSzámla
89Favourite ItemKedvenc tétel
90Remove FavouriteEltávolít
91By Percentage %Százalék szerint
92By Price $Ár szerint
94NextKövetkező
95Name & telephone number will be printed in receiptNév és telefonszám nyomtatva lesz a számlán
96There are orders in list.Rendelések vannak a listán.
97Proceed to a new transaction?Új tranzakcióval folytatja?
98Proceed to previous transaction?Folytatja az előző tranzakcióval?
99Proceed to table selection?Folytatja az asztal kiválasztást?
100Bill has been closed!Számla lezárva
101Unable to add item.Tétel hozzáadása nem lehetséges
102Order has been sent.Rendelés elküldve
103Send again?Küldés ismét?
104Could not connect to printer. Retry?Nincs kapcsolat a nyomtatóval. Újra?
105Are you sure you want to void this receipt?Biztos benne, hogy törli ezt a blokkot?
106Print receipt?Blokk nyomtatása?
107Merge Bill FromSzámla egyesítése innen
109Merge Bill ToSzámla egyesítése ezzel
111Bill %@ has been merged to bill %@%@ és %@ számla egyesítve.
112Merge Table FromAsztal egyesíte innen
113Merge Table ToAsztal egyesítése ezzel
114Merge table from %@ to %@ Confirm?%@ és %@ asztal egyesítése. Jóváhagy?
117Select number of pax to be transferredA kijelölt számú vendég áthelyezve
118Select Item To SplitVálassza ki a bontandó tételt
119No Item SelectedNincs tétel kiválasztva
120There's no item left for selected table! Use change table instead.Nem maradt tétel a kiválasztott asztalon, helyette használja a csere asztalt
121Unoccupied TableSzabad asztal
125Change Table ToAsztal cseréje %@re
128No tax is configured!Nincs adó beállítva
129There is no bill to merge!Nincs összevonható számla
130There is no table to merge!Nincs összevonható asztal
131There is no occupied table to split!Nincs bontható foglalt asztal
132There is no unoccupied table!Nincs szabad asztal
133There is no table transaction!Nincs asztal fizetés
134There is no bill to split!Nincs bontható számla
135Tax DetailsAdó beállítások
136On/OffBe/Ki
137Add LayoutAlaprajz hozzáad
138Edit LayoutAlaprajz szerk.
139Add TableAsztal hozzáad
140Table LayoutAsztal alaprajz
141Edit OffSzerkesztés ki
142Edit OnSzerkesztés be
143SaveMent
144New LayoutÚj alaprajz
145Section One1. lap
146Square TableNégyszög asztal
147Circular TableKörasztal
148Table NameAsztal neve
149Table WidthAsztal szélessége
150Table HeightAsztal hosszúsága
151New layout has been created.Új alaprajz kész
152Delete selected layout.Kijelölt alaprajz törlése
153Table name existed. Please use another!Ez az asztal név már használatban van. Válasszon másikat!
155Are you sure you want to delete selected table?Biztos benne, hogy törölni akarja a kijelölt asztalt?
156Changes have been saved.Változások elmentve
157Activating TableAsztal aktiválása
158Please enter pax number!Adja meg a vendégek számát
159Save table layout before ordering!Mentse az asztal alaprajzát, mielőtt rendelést venne fel.
160Double tap to activate table when edit mode is off. nTap and hold to move the table when edit mode is on.Koppintson duplán az aktiváláshoz, ha a szerkesztés mód ki van kapcsolva. n⧵Tartsa lenyomva az asztal mozgatásához, ha a szerkesztő mód be van kapcsolva
161Table: %@, Please select transaction.Asztal: %@, kérem válasszon tranzakciót
162Save changes before proceeding?Menti a változásokat, mielőtt folytatja?
163Table InfoAsztal info
164View bill for table: %@?%@ asztal számlájának megtekintése
165Activating Table: %@, Please select number of pax.%@ asztal aktiválása, kérem válassza ki a vendégek számát
166MoreTovább
167Please enter number of pax.Adja meg a vendégek számát
169Receipt NoBizonylatszám:
170Pax NumberVendég szám
171Bill AmountSzámla összege
173Transaction by:Pénztáros:
174Item deletion is not available during payment modeTétel törlése nem lehetséges fizetés közben!
175Upon split, orders cannot be removed!Bontott rendelést nem lehet törölni.
176DCEngedmény
177DC by PriceKedvezmény ár szerint
178OtherMásik
180Assign Tablekijelölt asztal
181There are orders that are not on hold. Proceed to previous transaction?Rendelések nincsenek rögzítve! Folytatja az előző tranzakciót?
182There are orders that are not on hold. Proceed to a new transaction?Rendelések nincsenek rögzítve! Folytatja új tranzakcióval?
183There are orders that are not on hold. Proceed to table selection?Rendelések nincsenek rögzítve! Folytatja az asztal kiválasztását?
184There are orders in list. Proceed to previous transaction?Rendelések vannak a listán. Folytatja az előző tranzakciót?
185There are orders in list. Proceed to table selection?Rendelések vannak a listán. Folytatja az asztal kiválasztást?
186There are orders in list. Proceed to a new transaction?Rendelések vannak a listán. Folytatja egy új tranzakcióval?
187Receipt voided!Nyugta törölve!
188Orders removed!Rendelések eltávolítva!
189Split receipt voided!Bontott nyugta ürítve!
190Order ListRendelés lista
191Cashier printer is not configured!Pénztárgép nyomtató nincs konfigurálva!
192Cashier printer is not turned on! Print anyway?Pénztárgép nyomtató nincs bekapcsolva! Nyomtatás máshol?
193Hold bill will print order list to respective kitchen printer.A megtartott számla a megfelelő konyhai nyomtatón lesz nyomtatva.
194Order has been sent. Send again?Rendelés elküldve! Újra küldi?
195ErrorHiba!
196No item to sendNincs elküldhető tétel!
197Discount will be applied to the subtotal.Kedvezmény az "Összesen" soron lesz alkalmazva
198Click Checkout to complete the transaction. Receipt will be printed.Klikkelj a befejezésre a tranzakció véglegesítéséhez. Nyugta nyomtatva lesz.
199No amount is entered!Nincs összeg beírva
200No bill for payment.Nincs fizetendő számla
201No amount to be paid.Nincs összeg fizetni
202Lite VersionLite verzió
204Select payment type and cash in the amount.Válasszon fizetésmódot és vegye el az összeget.
205ExactKerek
206Current bill will be printed to the cashier printer.Aktuális számla a pénztárgép nyomtatóján lesz nyomtatva
207Current BillFOGYASZTÁS | Verbrauch | CONSUMPTION
208No orders to print bill!Nincs rendelés a számla nyomtatásához.
209Orders not hold, print current bill?Rendelés nincs rögzítve! Nyomtatja az aktuális nyugtát?
210Print current bill?Nyomtatja az aktuális nyugtát?
211Order list will be printed to the cashier printer.Rendelés lista a pénztárgép nyomtatóján lesz nyomtatva
212No orders to print!Nincs nyomtatható rendelés
213Orders not hold, print order list?Rendelés nincs rögzítve! Nyomtatja a rendelés listát?
214Print Order List?Nyomtatja a rendelés listát?
215SplitBont
216TipsSzervízdíj
217Total:Fizetendő
218Voided:Ürített:
219Change:Visszajáró
220Amt Due:Esedékes összeg
221By: None
222Qty DescriptionDb Megnevezés
223Tips GratitudeSzervízdíj
224Tips GratitudeSzervízdíj
225Edit to void order or adjust the sequence.Szerkeszd az ürített listát, vagy szabályozd a folyamatot
226Void Split BillÜrítsd a bontott számlát
227This will revert bill split, proceed?A bontott számla vissza lesz állítva, folytatja?
228Cancel all orders?Visszavon minden rendelést?
229Assign favourite item for quick access. nClick '+' to assign, hold on the item to remove as favourite.Adj meg kedvenc tételeket a gyors eléréshez. n Kattints a "+" gombra, vagy tartsd lenyomva a kedvencekből való eltávolításhoz.
230Main MenuFőmenü
231Purchase Full VersionTeljes verzió beszerzése
232No orders are allowed after bill split!Nincs engedélyezve rendelés a számla bontása után!
233Modifier SelectionMódosító választó
236Bill has been closed! Unable to add item.A számla lezárva. Tétel hozzáadása nem lehetséges
237Item contains empty modifier group. Remove group from item to proceed.A módosító csoport tételeket tartalmaz. Távolítsa el a tételeket a csoportból a folytatáshoz.
238There is no item under this category.Nincs tétel a kategória alatt
239Start by setting up a category in settings.Kezdjen a kategóriák beállításával a Beállításokban!
241Switch edit mode to on and start creating tables!Váltson "szerkesztés mód be"-re és hozzon létre asztalokat!
243Maximum number of layout is 8!Az alaprajzok maximális száma 8 !
244LayoutAlaprajz
246Start DateKezdő nap
247End DateBefejező nap
248Hide category with 0 SalesRejtsd el a 0 eladású kategóriákat!
249ConsolidatedKonszolidált
250Mail SettingsEmail beállítások
251InventoryLeltár
252TransactionsTranzakciók
253Hourly SalesÉrtékesítés per óra
254Category SalesÉrtékesítés per kategória
255X ReadingX Reading
256Save Mail SettingsMentés
257Report will always send to email listed above.A jelentés mindig küldve lesz a fenti email listára
258Mail Settings have been saved!Email beállítások elmentve
259Generate ReportJelentés készítése
260Inventory report shows stock balance for all items.Leltár jelentés az összes tétel készlet mérlegét megmutatja
261Transaction report shows all the transactions detail made throughout the period of time.A Tranzakció jelentés megmutatja minden olyan tranzakció részletét, mely az adott időszakban készült.
262Hourly Sales report shows breakdown of sales throughout the period of time.Az Óránkénti jelentés megmutatja az értékesítés kieső időszakait
263Category Sales report will generate total sales of each item based on category.Kategória értékesítés jelentés kategóriánként fogja létrehozni az egyes tételek teljes eladásait.
264X Reading report includes sales, payment received and receipt information.X Reading jelentés tartalmazza az eladásokat, fizetéseket és a nyugta információkat.
265Please generate monthly report for report longer than a month.Kérem készítsen havi jelentést egy hónapnál hosszabb időtartamban.
266Start date and end date is the same!Kezdő és befejező dátum megegyezik!
267End date cannot be earlier than start date!Befejező dátum nem lehet korábbi mint a kezdő dátum!
268Please set start date!Kérem állítsa be a kezdő dátumot!
269Please set end date!Kérem állítsa be a befejező dátumot!
270Report ErrorJelentés hiba
271Report ListJelentés lista
272Save ReportJelentés mentése
273Mail ReportEmail jelentés
274ReportingBeszámoló
275Report has been saved!Jelentés elmentve!
277No report to send.Nincs küldhető jelentés
278X Reading Report %@X Reading jelentés %@
279X Reading ReportX Reading jelentés
280Category Sales Report %@Kategória értékesítés jelentés %@
281Category Sales ReportKategória értékesítés jelentés
282Hourly Sales Report %@Óránkénti értékesítés jelentés %@
283Hourly Sales ReportÓránkénti értékesítés jelentés
284Transactions Report %@Tranzakció jelentés %@
285Transactions ReportTranzakció jelentés
286Inventory Report %@Leltár jelentés %@
287Inventory ReportLeltár jelentés
288Mail has been sent sucessfullyEmail sikeresen elküldve
289Mail has not been sent, please try again.Email nincs elküldve, próbálja újra!
290Mail ComposerEmail szerkesztő
291No report is selectedNincs jelentés kiválasztva
292Loading...Betöltés...
293DailyNapi
294MonthlyHavi
295Stock FileKészlet fájl
296Printers SettingNyomtatók beállítása
298ReceiptNyugta
299Add CategoryKategória hozzáadása
300Add ItemTétel hozzáadása
301Add Modifier GroupMódosító csoport hozzáadása
302Add ModifierMódosító hozzáadása
303PrintersNyomtatók
304Print OptionsNyomtató beállítások
305RestaurantÉtterem
308Payment TypesFizetésmód
309DatabaseAdatbázis
310Previous ReceiptsElőző nyugták
311Feedback / Bug ReportVisszajelzés küldése / Hiba jelentés
312About UsRólunk
313Feedback to UsVisszajelzés nekünk
314All stock files deleted!Minden adatbázis fájl törölve
315All transactions deleted!Minden tranzakció törölve
316All tables and layout deleted!Minden asztal és alaprajz törölve
317Settings have been cleared to defaults!Gyári beállítások visszaállítva!
318ResetReset
319There are bills that have not been paid, please complete all transactions.Kifizetetlen számlák, fejezze be az összes tranzakciót!
320Delete all stock files?Törli az összes adatbázis fájlt?
321There are bills that have not been paid, proceed to clear all transactions?Kifizetetlen számlák, folytatja az összes tranzakció törlését?
322Clear all transactions?Törli az összes tranzakciót?
323There are bills that have not been paid, unable to delete all tables & layout.Kifizetetlen számlák, az asztalok és alaprajzok törlése nem lehetséges!
324Delete all tables and layout?Törli az összes asztalt és alaprajzot?
325Restore all settings to defaults?Visszaállítja az összes gyári beállítást?
326Reset all contents & settings?Törli az összes tartalmat és beállítást?
328Clear Stock FileAdatbázis fájl törlése
332Clear Tables & LayoutAsztalok és alaprajzok törlése
334Clear SettingsBeállítások törlése
335-This will restore everything to factory defaults.Ez mindent vissza fog állítani a gyári beállításokra.
336Reset All Content & SettingsMinden tartalom és beállítás visszaállítása gyárira.
337-Software Version %@.-Szoftver verzió %@
338-Software Version %@ Lite.-Szoftver verzió %@ Lite.
339Feedback or Bug ReportVisszajelzés vagy hiba jelentése
340Clear TransactionTranzakció törlése
341Send us your LogNapló küldése nekünk
342Please setup outlet email address under Settings -> General.Kérem állítsa be az üzlet email címét az Étterem beállításokban
343Email UsEmail nekünk
344Log file has been sent over.Napló fájl elküldve
345Failed to send log file, please try again.Naplóf fájl küldése sikertelen. Próbálja újra!
346Please enter a valid payment type name!Adjon meg valós fizetési mód nevet!
347You must have at least 1 payment type turned on!Legalább egy fizetésmód be kell hogy legyen kapcsolva.
348Your settings have been saved.Beállítások elmentve!
349Payment NameFizetésmód név
350PaymentFizetés
351Payment Type NameFizetés mód név
352DeleteTörlés
354ActivateAktivál
355Receipt: %@ has been voided!%@ nyugta ürítve!
356Receipt: %@ has been activated!%@ nyugta aktiválva!
357Select DateVálasszon dátumot!
358ReprintÚjra nyomtat
359Bill not closed, print order list?A számla nincs lezárva, nyomtat rendelés listát?
360Reprint Receipt: %@?%@ nyugta ismételt nyomtatása?
361Activate Receipt: %@?%@ nyugta aktiválása?
362Void Receipt: %@?%@ nyugta ürítése?
364This will revert bill split and void the main transaction, proceed?Visszaállítja a számla bontást és üríti a fő tranzakciót, folytatja?
365Search All Receipt NoKeresés az összes bizonylatszámban
366Please enter only numeric character!Csak számokat írjon be!
367Account has been deleted!Fiók törölve!
368Please enter a valid username!Kérem, adjon meg valós felhasználónevet!
369Please enter a password with 4-8 numeric character!4-8 jegyű jelszót adjon meg!
370Confirmation password does not match!Jelszó megerősítés nem egyezik!
371Account details saved!Fiók összetevők elmentve!
372Username exists. Please use another username.Létező felhasználónév! Használjon másikat
373Account added!Fiók hozzáadva!
374Admin account cannot be deleted!Admin fiókot nem törölheti!
375Delete this account?Törli ezt a fiókot?
376Please insert outlet email address in Restaurant Settings before changing admin's passwordAdja meg az üzlet emailcímét az Étterem beállításokban, mielőtt lecseréli az admin jelszót!
377Please select an account!Kérem válasszon egy fiókot!
380UsernameFelhasználónév
381Confirm PasswordJelszó megerősítése
383Delete AccountFiók törlése
384Change PassJelszó csere
385Super AdminSzuper admin
386Access to stock file settingsHozzáférés az adatbázis fájl beállításokhoz
387Access to printer settingsHozzáférés a nyomtató beállításokhoz
388Access to general settingsHozzáférés az általános beállításokhoz
389Access to past receiptHozzáférés a régi nyugtákhoz
390Access to void receiptHozzáférés az ürített nyugtákhoz
391Access to cash drawerHozzáférés a kasszafiókhoz
392Access to give discountKedvezmény adása
393Access to reportHozzáférés a jelentésekhez
394PermissionsEngedélyek
396Operation start and end time should not be the same!A nyitvatartás kezdő és befejező ideje nem lehet azonos!
397Please assign operation start hour!Határozza meg a nyitás idejét!
398Please assign operation end hour!Határozza meg a zárás idejét!
399Please assign operation hour!Határozza meg a nyitvatartási időt!
400Please enter a valid outlet email address!Kérem, adjon meg valós email címet az üzletnek!
401Your settings have been saved!Beállítások elmentve!
402Start TimeNyitás idő
403End TimeZáróra
404Scroll down for moreGörgessen lejjebb a továbbiakhoz
405Sound On/OffHang Ki / Be
406Click sound for adding order to receipt.Klikk hang rendelés nyugtához adásakor
407Table System On/OffAsztal rendszer Ki / Be
408Disable table system.Asztal rendszer letiltása
409Quick CheckoutGyors befejezés
410Immediately proceed to a new transaction upon checkout.Haladéktalanul folytassa új tranzakcióval kijelentkezést követően
411Rounding:Kerekítés
412OffKi
413You can choose to turn off the rounding or round receipt total to nearest 0.05, 0.10, 0.50 & 1.00.Dönthet úgy, hogy kikapcsolja a kerekítést, vagy kerekíti a fizetendő összeget a legközelebbi 0.05, 0.10, 0.50, vagy 1.00-re
414Currency SymbolPénznem szimbólum
415Currency symbol will be shown in printed receipt.Pénznem szimbólum meg lesz jelenítve a nyugtán
416Receipt PrefixBizonylatszám előtag
417Receipt prefix will be shown in the start of all receipt number.Bizonylatszám előtag meg lesz jelenítve a bizonylatszám elején.
418Operation HourNyitvatartási idő
419Select End TimeVálasszon zárórát
420Changing operation hour will affect report generation. For pub operation hours, you can set your end time earlier than start time.A nyitvatartási idő megváltoztatása hatással van a jelentés generálásra. Kocsma nyitvatartásnál beállíthat korábbi zárórát mint nyitási időt.
421Outlet EmailÜzlet email
422This email will be used to retrieve forgotten password.Ezt az email címet használjatja a jelszó emlékeztetőhöz.
423Select Start TimeVálasszon nyitás időt
425Please enter a valid tax name!Kérem adjon meg valós adó nevet
426Please enter a valid tax amount!Adjon meg valós adó mennyiséget
427Tax cannot be 0 %!Adó nem lehet 0% !
428Tax NameAdó név
429Tax (%)Adó (%)
430With TaxAdóval
432Price of product item already include taxA termék ára már tartalmazza az adót
434AdditionalBrutto ár alapú
435ReverseNettó ár alapú
436Receipt HeaderNyugta fejléc
437Receipt FooterNyugta lábléc
438AlignmentIgazítás
439LeftBal
440CenterKözép
441RightJobb
442NormalNormál
443BigNagy
444BiggerNagyobb
445Assign cashier printerKassza nyomtató hozzárendelés
446The printer with cash drawer connected.A nyomtató kasszával csatlakoztatva
447Assign printing languageNyomtatási nyelv hozzárendelés
448Set product item printing language.Állítsa be a termék nyomtatási nyelvét
449Print order list with priceRendelési lista nyomtatása árral
450Order list printed to kitchen/bar will be shown with price.Rendelési lista ár feltűntetésével lesz nyomtatva a bárba/konyhába.
451Order list split 1 item per receiptRendelési lista szétbontása nyugtánként egy tételre
452Order list printed to kitchen/bar will be split by item.A konyhába / bárba nyomtatott rendelési lista tételenként lesz szétbontva
453Receipt print 0 price item0Ft árú tétel nyugtára nyomtatása
454Cashier printer will print zero price item in the receipt.Pénztár nyomtató a nulla árú tételeket is nyomtatja.
455Optional receipt printingOpcionális nyugta nyomtatás
456Upon checkout, cashier can choose to print or not to print receipt.Kijelentkezés alatt a pénztáros választhat, hogy kinyomtatja-e a nyugtát vagy sem.
457Receipt footer line feed countLábléc vonalának eltolása
458Adjust receipt footer line feed count.Lábléc vonal eltolás beállítása
459Kitchen order list font sizeKonyha rendelés lista betűméret
460Adjust the font size of order list.Állítsa be a rendelési lista betűméretét
461Assign PrinterNyomtató hozzárendelése
462Assign LanguageNyelv hozzárendelése
463Select a printerNyomtató kiválasztása
464Printer languageNyomtató nyelve
465Configure receipt header and footer. Alignment can be adjusted to left, center or rightÁllítsa be a fejlécet és a láblécet. Igazíthatja balra, középre vagy jobbra.
466Printer ModelNyomtató modell
467Invalid IP Address!Érvénytelen IP cím
469Invalid Port Number!Érvénytelen Port szám
470Column number must be 30 and above!Oszlopok száma minimum 30 kell hogy legyen!
471Please select a printer model!Kérem, válasszon nyomtató modellt!
472Printer is in used by item or category! Unable to delete.A nyomtató használatban van tételnél vagy kategóriánál. Nem törölhető.
473This printer is assigned as cashier printer! Unable to delete.A nyomtató hozzá van rendelve a kasszához. Nem törölhető
474Please enter a valid printer name!Kérem, adjon meg érvényes nyomtató nevet!
476Please enter a valid IP Address/Port!Kérem, adjon meg érvényes IP címet / Portot
477Printer model is not selected!Nyomtató típus nincs kiválasztva!
478ColumnsOszlopok
479Printer NameNyomtató neve
480IP/PortIP / Port
481Test PrintTeszt oldal
483Printer ListNyomtató lista
484Moving modifier to another group is not allowed!A módosító másik csoportba való mozgatása nem engedélyezett.
485Delete selected modifier?Törli a kiválasztott módosítót?
486ConfirmationVisszaigazolás
487No Printer AssignedNincs nyomtató hozzárendelve
488Modifier has been deleted!A módosító törölve!
489ModifierMódosító
490Modifier has been duplicated!Módosító duplikálva
491Duplicate ModifierMódosító duplikálása
492Please insert a valid modifier name!Kérem, adjon meg érvényes módosító nevet!
493Details have been saved!Összetevők elmentve
494New modifier has been created!Új módosító létrehozva!
495Please assign a modifier group!Kérem, rendeljen hozzá módosító csoportot!
496Please save before duplicating!Kérem, mentsen, mielőtt duplikálna!
497Please select a modifier to duplicate!Kérem, valasszon módosítót a duplikáláshoz!
498Duplicate modifier to GroupMódosító duplikálása a csoportba
499New ModifierÚj módosító
500Select Modifier GroupVálasszon módosító csoportot
501Modifier is in transaction. Modifier unable to delete!Módosító egy tranzakcióban használatban van, nem törölhető!
502Are you sure you want to delete selected modifier?Biztos benne, hogy törli a kiválasztott módosítót?
503Duplicate %@ to %@ group?%@ duplikálása a %@ csoportba?
504NoneNincs
505*Do not Print*Ne nyomtatsd!
506Modifier's PhotoMódosító fotója
507Take PhotoKészítsen képet
508Choose From LibraryVálasszon a galériából
509Search OnlineKeresés online
510Delete ThumbnailBélyegkép törlése
511Set ThumbnailBélyegkép beállítása
512Modifier Name* :Módosító neve* :
513Modifier NameMódosító neve
515Assigned GroupHozzárendelt csoport
516Assigned Printer:Hozzárendelt nyomtató:
518Delete ModifierMódosító törlése
519Sort by GroupCsoport szerint
520EditSzerkesztés
521Sort byRendezés
522Modifier ListMódosító lista
523Mod DetailsMódosító összetevők
524Modifier GroupMódosító csoport
525Modifier Group has been deleted!Módosító csoport törölve!
526Please insert a valid group name!Kérem, adjon meg érvényes csoport nevet!
527Modifier Group has been created!Módosító csoport létrehozva!
528New GroupÚj csoport
530There's modifier under this modifier group. Modifier group is unable to delete!Módosítók vannak a csoportban. A csoport törlése nem lehetséges!
531Are you sure you want to delete selected modifier group?Biztos benne, hogy törli a kiválasztott módosító csoportot?
532Modifier Group NameMódosító csoport neve
533Group NameCsoport név
534OptionalOpcionális
535Modifier Group ListMódosító csoportok
536Group DetailsCsoport részletek
537Category has been deletedKategória törölve
538Category failed to be deletedHiba a kategória törlésekor
539Are you sure you want to delete selected category?Biztos benne, hogy törli a kiválasztott kategóriát?
540There's category under this category, category is unable to delete!Alkategória van a kategória alatt, a kategória nem törölhető!
541There's item under this category, category is unable to delete.Tétel van a kategória alatt, a kategória nem törölhető.
542Please select a categoryKérem, valasszon kategóriát
543Default TaxAdó alapbeállítás
544Custom TaxEgyedi adó
545Category TaxKategória adó
546Category's PhotoKategória fotója
547Category Name* :Kategória neve* :
548Category NameKategória neve
549Tax Configuration:Adó beállítások:
550Delete CategoryKategória törlése
551Category DetailsKategória részletek
552Sub Category DetailsAlkategória részletek
553Please enter a valid category name!Kérem adjon meg érvényes kategória nevet!
554Please assign a printer!Kérem rendeljen hozzá nyomtatót!
555Category has been created!Kategória létrehozva!
556New CategoryÚj kategória
557New Sub CategoryÚj alkategória
558Category has been deleted!Kategória törölve
559Sub Category ListAlkategória lista
560Sub: %@Al: %@
561Item's ModifierTétel módosítója
562Adding modifier group without modifier is not allowed!Módosító csoport hozzáadása módostó nélkül nem támogatott!
563- Click on modifier group to add. - Swipe on item's modifier to delete- Klikkeljen a módosító csoportra a hozzáadáshoz. -Csúsztassa el a tétel módosítójának törléséhez.
564%@'s Modifier%@ módosítója
565Item has been deletedTétel törölve
566Limited to 30 items in Lite version.Lite verzióban 30 tétel a limit
567Please insert a valid item name!Kérem, adjon meg érvényes tétel nevet!
568Item has been duplicated!Tétel duplikálva!
569UncategorizedKategorizálatlan
570Moving item to another category is not allowed!Tétel másik kategóriába való mozgatása nincs támogatva!
571Delete selected item?Törli a kiválasztott tételt?
572Contain %d Modifier Group%d módosító csoport tartalmazza
573Duplicate %@ to %@ category?%@ duplikálása a %@ kategóriába?
574Item's PhotoTétel fotója
575Item is in transaction. Changes to its group is not possible.A tétel tranzakcióban van. A csoport változtatása nem lehetséges.
576New ItemÚj tétel
577Item Name* :Tétel neve* :
579Category:Kategória:
580Select CategoryVálasszon kategóriát
581Modifier Group:Módosító csoport:
582Inventory:Leltár:
583AvailabilityElérhetőség
584No TaxAdómentes
585Delete ItemTétel törlése
586Duplicate ItemTétel duplikálása
587Please select an item to duplicate!Kérem, válasszon egy tételt a duplikáláshoz!
588Duplicate item to CategoryTétel duplikálása kategóriába
589Sort by CategoryKategória szerinti rendezés
591Split TransactionTranzakció bontása
594PaidFizetve
595OpenNyitott
596Unpaid TransactionNyitott tranzakciók
597Please insert item nameKérem, adja meg a tétel nevét
598Item Name:Tétel neve:
599(Not Available)(Nem elérhető)
601Please select an itemKérem, valásszon egy tételt
604Please enter a table name.Adja meg az asztal nevét.
608Table Name:Asztal neve:
609Table Width:Asztal szélessége:
610Table Height:Asztal hosszúsága:
611Delete TableAsztal törlése
612Not able to delete occupied table!A foglalt asztal nem törölhető!
614Please enter layout nameAdjon meg alaprajz nevet
616Maximum character of 18!Maximális karakter: 18
617Layout Name:Alaprajz név:
619Unable to delete. You must have at least one layout!Nem lehet törölni. Legalább egy alaprajznak lennie kell!
620Delete selected layout?Törli a kiválasztott alaprajzot?
621There are tables under this layout. This will delete all the tables under this layout. Delete?Asztalok vannak az alaprajzon. Törölni fogja az összes asztalt az alaprajzon! Törli?
622Changes to layout have been saved!Az alaprajz változásai elmentve!
623Layout NameAlaprajz név
624Please enter a valid name!Kérem, adjon meg érvényes nevet!
625Layout name saved!Alaprajz név elmentve!
627Table Started:Megkezdett asztal:
628Bill Amount:Számla összeg:
630Table:Asztal:
631View BillSzámla nézet:
632Pax number has been updated!Vendégek száma frissítve!
633Cancel SortRendezés alap
634RemoveEltávolít
636Discount value should not be higher than the item's priceA kedvezmény értéke nem lehet magasabb, mint a tétel ára
637Discount value should not be higher than the item overwrite's priceA kedvezmény értéke nem lehet magasabb, mint a tétel felülírt ára
638Are you sure you want to delete this item?Biztos benne, hogy törli ezt a tételt?
639Discount/ price overwrite is not allowed for your account!Kedvezmény/ ár felülírás nincs engedélyezve a fiókjánál!
640Price Overwrite (Per Qty)Ár felülírása (db)
642Modifier DetailsMódosító részletek
643Bill not hold, unable to give discount!A számla nincs rögzítve, kedvezmény adása nem lehetéges!
644Discount by price cannot be more than receipt subtotal!A kedvezmény nem lehet nagyobb, mint a nyugta összesen sora!
645DateDátum
646Set TimeIdő beállítása
647TodayMa
648SetBeállít
649OthersEgyebek
650Custom CodeVevőkód
651Please a valid codeAdjon meg érvényes kódot!
652Cutter CodeKutter kód
653Drawer CodeKassza kód
654For instruction, please visit our website.Útmutatásért látogassa meg weboldalunkat
655Tax Details % Amount On/OffAdó részletei % Összeg Ki/Be
657Change Table FromAsztal cseréje
658Unable to merge table that has been split!Nem lehet egyesíteni az asztalt, mert az szét van bontva!
659Merge Table From T:%@ To%@ és asztal egyesítése
660Change Table From T:%@ To%@ asztal cseréje erre:
661T:A:
668Select Table To SplitAsztal kiválasztása bontásra:
669You must have at least 2 items to split table!Legkevesebb két tétel kell egy asztal bontásához!
670You must have at least 2 pax to split table!Legkevesebb két vendég kell egy asztal bontásához!
671No table can be split!Nincs bontható asztal!
673Select Item To Split QuantityVálassza ki a bontandó tételek számát!
674Please select the number of pax to transfer!Adja meg az áthelyezendő vendégek számát!
675Transferring all pax is not possible!Az összes vendég áthelyezése nem lehetséges!
676No Item Selected!Nincs tétel kiválasztva!
678There is no unoccupied table availableNincs elérhető szabad asztal
679Table: %@'s Items%@ asztal tételei
681Split to new billÚj számlára bontás
682Bill: %@ has been split to Table: %@.%@ számla %@ asztalra bontva.
683Bill: %@ has been split to Bill: %@%@ számla %@ számlára bontva.
684Unable to split item to table that has been split!Bontott asztalra nem lehetséges a tétel bontása.
688Split Table: %@'s item toAsztal bontás: %@ elemei ide
689Split Bill ToSzámla bontás ide
690Select Split TypeVálassza ki a bontás típusát
691Split By ItemTétel szerinti bontás
692Even Split By PaxEgyenlő bontás vendégenként
693Split By PercentageSzázalék szerinti bontás
694Select bill to splitBontandó számla kiválasztása
695You must have at least 2 items to split bill by item!Legkevesebb két tétel kell egy számla tétel szerinti bontásához.
696Split by Cover
697Split By AmountÖsszeg szerinti bontás
698Bill: %@ has been split!%@ számla bontva!
699Number of splitBontások száma
700Amount (%) per paxÖsszeg (%) per vendég
701Upon split, no additional orders can be added.Bontás alatt pótrendelés nem vehető fel.
702Number to splitBontás száma
703Split amount must be 100% of the bill!A bontás összesen a számla 100%-a kell hogy legyen!
704Are you sure you want to split?Biztos benne, hogy bontani akarja?
705Merge Bill From %@ To%@ számla egyesítése
706Bill: %@ has been merged to Bill: %@.%@ számla egyesítve %@ számlával
707Cancel PayMégsem fizet
708Name and telephone number will be printed in receipt.Név és telefonszám nyomtatva lesz a nyugtán.
709New BillÚj számla
710ConfirmMegerősít
711Assigned Printer* :Hozzárendelt nyomtató* :
712Item NotesTétel jegyzet
713Takeaway PriceElvitel ár
714DuplicateDuplikálás
715Account ListFiók lista
716New AccountÚj fiók
717Consolidated X Reading ReportMegerősített X Reading jelentés
718Date From:Kezdő dátum:
719Date To:Befejező dátum:
721Sales ReportÉrtékesítés jelentés
722Net SalesNettó eladás
723Sales After DiscountKedvezmény utáni értékesítés
724Discount On ItemKedvezmény tételen
725Discount On BillKedvezmény számlán
726Total DiscountÖsszes kedvezmény
727GrandtotalVégösszeg
728Voided SalesÜrített eladások
729Total TaxÖsszes adó
730Sales With TaxÉrtékesítés adóval együtt
731Sales Without TaxÉrtékesítés adó nélkül
733Sales After RoundingÉrtékesítés kerekítés után
734Payment InformationFizetési információk
735Receipt InformationNyugta információ
736First ReceiptKezdő nyugta
737Last ReceiptUtolsó nyugta
738No of ReceiptNyugta száma
739Average Per ReceiptÁtlag per nyugta
740PaxVendég
741Average Per PaxÁtlag per vendég
742Total SalesÖsszes eladás
743Total Quantity / SalesÖsszes mennyiség / eladás
744Modifier Sales ReportMódosított értékesítés jelentés
745Total ReceivedTeljes bevétel
746Item DiscountTétel kedvezmény
747Bill DiscountSzámla kedvezmény
749Pay byFizetve általa
750Pax NoVendég szám
751CustomerVendég / Szoba
752VoidedÜrített
753Could not connect to %@ printer! Retry?Nem tud csatlakozni a %@ nyomtatóhoz! Újra?
754Could not connect to printer! Retry?Nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz! Újra?
755Fail to connect to printerHiba a nyomtató csatlakoztatásakor
756Printer ErrorNyomtató hiba
757Cashier printer not configured!Kassza nyomtató nincs beállítva!
758Cashier printer settings incorrect!Kassza nyomtató beállítások helytelenek!
759*Order List*Rendelés lista
760Receipt ReprintNyugta másolat
762R.No: %@Bizonylatszám: %@
763Split byBontva
765Printer configuration is not setup!Nyomtató nincs beállítva!
767Table ChangedAsztal csere
768Table SplitAsztal bontás
769Table MergedEgyesített asztal
770Table change from T: %@ to T: %@%@ asztal cseréje %@ asztalra
771Table merged from T: %@ to T: %@%@ asztal és %@ asztal egyesítése
772Table split from T: %@ to T: %@%@ asztal és %@ asztal bontása
773No kitchen / bar printer is setup!Nincs konyha / bár nyomtató beállítva!
774*New Order**Új rendelés*
775*Additional Order**Pótrendelés*
776*Reprint Order*Rendelés ismételt nyomtatása
777*Void Order*Rendelés ürítése
778Number of PaxVendégek száma
779Number of Pax:Vendégek száma:
780Name:Név
781Tel:Telefon:
782Transaction completed. Cashier printer not configured!Tranzakció teljesítve! Kassza nyomtató nincs beállítva!
783Please enter admin's passwordKérem adja meg az Admin jelszavát!
784Please enter account's passwordKérem, adja meg a fiókja jelszavát!
786Please enter new passwordKérem, adjon meg új jelszót!
787Password is incorrect!A jelszó rossz!
788Please re-enter passwordAdja meg újból a jelszót
789Password has been changed!Jelszó lecserélve!
790Confirmation password is incorrect! Please try again.A jelszó megerősítése helytelen!
792Print ReportJelentés nyomtatása
793Unable to print previous reports.Az előző jelentések nyomtatása nem lehetséges!
794Unable to print report more than a day or month.Egy napnál, vagy hónapnál hosszabb jelentés nyomtatása nem lehetséges!
795No report to print.Nincs nyomtatható jelentés.
796Receipt line item priceNyugta sori tétel ár
797Item per unit price will be printed in receipt.A tétel egységára nyomtatva lesz a számlán!
798Printer Not AssignedNincs hozzárendelt nyomtató
799No printerNincs nyomtató
800Email ReceiptNyugta küldése emailben
801Print Receipt CopyNyugta másolat nyomtatása
802Receipt CopyNyugta másolat
803Print ReceiptNyugta nyomtatása
804Reduce line feed between ordersRendelések közötti sor csökkentése
805Space between orders and modifier will be reduced.A rendelések és módosítások közötti tér csökkentve lesz!
806Outlet NameBolt neve
807Outlet name will be included in receipt's mail.A bolt nevét a nyugta emailje tartalmazni fogja!
808AllMindkettő
809Eat InÜltetett
810AwayElvitel
811Tax ForAdó
812Restore DefaultAlapbeállítás visszaállítása
814App's Language:Alkalmazás nyelve:
815Button LayoutGombok elrendezése
816Page 11. oldal
817Page 22. oldal
818Back & More Functions button is fixed to the last button in each page.A Vissza és a További funkció gombok rögzítettek az egyes oldalak utolsó gombjára.
819Permission RequiredEngedély szükséges
820No DescriptionDB MEGNEVEZÉS
822AmtEgységár |
824Item ListTétel lista
825Delete GroupCsoport törlése
826Printer SettingsNyomtató beállítások
827Cashier PrinterKassza nyomtató
828GuideIsmertető
829Tax can be applied or removed from the bill.Adó alkalmazható vagy eltávolítható a számláról.
830CashKészpénz
831Category ListKategória lista
832MergeÖsszevon
833By:
834Collate OrderRendelés egyeztetése
835Collate identical orders together.Azonos rendelések együttes egyeztetése
836Receipt number font sizeBizonylatszám méret
837Adjust the font size of receipt number.Állítsa be a bizonylatszám méretét
838Search by Receipt No / Customer NameKeresés bizonylatszám / vásárló neve szerint
839Payment accepted. Please proceed to checkout.Fizetés elfogadva. Folytassa a kijelentkezéssel.
840Payment failed.Sikertelen fizetés.
841Pay In/Pay OutKifizetés / Befizetés
842Transfer BillSzámla átvezetése
843Transfer Takeaway bill to Dine InElvitel számla átvezetése Ültetett számlára
844Transfer Dine In bill to TakeawayÜltetett számla átvezetése Elvitel számlára
845No takeaway transaction is found!Elvitel számla nem található!
846No dine in transaction is found!Ültetett számla nem található!
847Takeaway BillsElvitel számlák
848Dine In BillsÜltetett számlák
849Transfer T:%@ bill to takeaway?%@ számla átvezetése Elvitel-re
850T: %@ bill has been transferred to takeaway.%@ számla átvezetve Elvitelre.
851Transfer %@ to Table%@ áthelyezése Asztalra
852%@ has been transferred to T: %@.%@ áthelyezve %@ra
853Transfer %@ to T:%@?Áthelyezi a %@-t a %@-ra?
854Open BillNyitott számla
855Receipt: %@ has been opened!%@ nyugta nyitott!
856Table has been split. Unable to transfer.Asztal bontva! Áthelyezés nem lehetséges!
858- Enter the main terminal's IP address.- Adja meg a fő terminál IP címét.
859- Enter this terminal's IP address at secondary terminal.- Adja meg ennek a terminálnak az IP címét.
860Main Terminal IP Address:Fő terminál IP cím:
863Work ModeMunka mód
864- Enable secondary iPad to work as an ordering terminal.- Második iPad engedélyezéshez, mint rendelésfelvevő terminál.
865Enable Multiple Terminal OrderingTöbb terminálos rendelés engedélyezése
866Pair/Synchronize DBPárosít/Szinkronizál
867Table is occupied!Asztal foglalt!
868Unable to connect!Csatlakozás sikertelen!
869ApplyingAlkalmazás...
870Retrieving...Betöltés...
871Sending order...Rendelés küldése...
872Receipt info changed!Nyugta info megváltozott!
873Table pax changed!Asztal létszám megváltozott!
874Discount applied.Kedvezmény alkalmazva.
875Tips/Gratitude applied.Szervízdíj alkalmazva
876RetryÚjra próbál
878Unable to send. Bill is closed!Nem lehet küldeni. A számla le van zárva!
879Unable to send. Bill is split!Nem lehet küldeni. A számla bontott.
880PurchasedBeszerzett
881PurchaseBeszerzés
882RestoreHelyreállítás
883Main POSFő POS
884As Terminalmint terminál
885Terminal activated!Terminál aktiválva!
886Device paired.Eszköz párosítva.
887Device unpaired.Eszköz leválasztva.
888Paired DeviceCsatlakoztatott eszköz
889Device not paired!Eszköz nincs párosítva.
890UnpairLeválasztás
893Pair device name %@?Párosítandó eszköz neve %@?
894Unable to pair more than 10 devices.10-nél több eszköz párosítása nem lehetséges.
895Unable to pair more than 1 device in Lite Version.Lite verzióban 1 eszköznél több nem párosítható.
896Unable to pair device. Secondary ordering terminal not enabled.Eszköz párosítása nem lehetséges. Második rendelő terminál nem engedélyezett.
897In-App Purchase restored.In-App Purchase helyreállítva.
899Please enter a valid IP Address.Kérem adjon meg érvényes IP címet.
900Restore In-App PurchaseIn-App Purchase helyreállítása
901Terminal settings have been saved.Terminál beállítások elmentve.
902Import Item with CSV FileTételek importálása CSV fájlból
903Select CSV FileCSV fájl kiválasztása
904ImportImportálás
905- Download sample CSV file from our website FAQ section.- Töltsön le egyszerű CSV fájlt a weboldalunk FAQ (gyakran ismételt kérdés) részéről.
906Select FileFájl kiválasztása
907Item Count Category Name Assign CategoryTétel Számlálás Kategória Név Kijelölt Kategória
908Assign CategoryKategória hozzárendelése
909CSV ImportCSV importálás
910Column (%d,%d) contain empty item name. Unable to import.Oszlop (%d,%d) üres tétel neveket tartalmaz. Nem lehet importáln.
911Unassigned category for column (%d,%d). Unable to import.Nincs az oszlophoz kategória rendelve (%d,%d). Nem lehet importálni.
912Unable to import empty CSV file.Üres CSV fájlt nem lehet importálni.
913Please assign all category before importing.Kérem, rendelje hozzá az összes kategóriát, mielőtt importálna.
914Successfully import %d item. Limited to 30 items in Lite version.%d tétel sikeresen importálva. 30 tétel korlátozás Lite verzióban.
915Successfully import %d item.%d tétel sikeresen importálva.
916Deleted!Törölve!
917Date Remarks Amount ByDátum Megjegyzés Összeg Pénztáros
918Delete selected?Kijelöltek törlése?
919Saved!Mentve!
920Discount report shows discount given throughout the period of time.A kedvezmény jelentés minden adott kedvezményt megmutat a teljes időszakra vonatkozóan.
921Discount ReportKedvezmény jelentés
922Consolidated Discount ReportKonszolidált kedvezmény jelentés
923Pay InBefizetés
924Pay OutKifizetés
925Please enter a discount name!Adjon meg kedvezmény nevet.
926Please save before editing.Kérem, mentsen, mielőtt szerkesztene!
927There's no item left for selected bill!Nem maradt tétel a kiválasztott számlán.
928Auto LogoutAutomatikus kijelentkezés
929Auto logout after X seconds for Cash Register, Table & Main.Automatikus kijelentkezés X másodperc után a Pénztárgépből, Főmenüből, Asztalokból.
930Auto logout cannot be less than 5 secondsAutomatikus kijelentkezés nem ideje nem lehet kevesebb mint 5mp.
931Logging OutKijelentkezés
932Kitchen NameKonyha neve
933RefundVisszafizetés
934Refund BillSzámla visszafizetése
935Refund TypeVisszafizetés típus
936Select Refund TypeVálassza ki a visszafizetés típusát
937Unable to add item to refund bill.Tétel hozzáadása nem lehetséges a visszafizetendő számlához.
938Refund:Visszafizetés:
939Cancel RefundVisszafizetés törlése
940Refund SalesVisszafizetett értékesítések
941Cash OutKifizetés
942Assign order list printerRendeljen hozzá rendelés lista nyomtatót
943Printer for manual order list printing.Nyomtató a rendelési lista kézi nyomtatásához.
944Data TransferAdatátvitel
945You are about to import database from MobiPos Lite. This will overwrite all information. Would you like to continue?Importálja az adatbázist a MobiPos Lite-ból. Ez felül fogja írni az összes információt. Folytatni szeretné?
946Successfully imported!Sikeres importálás!
947Transfer DB to Full VersionAdatbázis átvitele a teljes verzióba
948Full version of MobiPOS is not found!A MobiPOS teljes verziója nem található!
949Disable modifier's selection pop up if modifier group is optional.Felugró módosító választó letiltása, ha a módosító csoport opcionális.
950Modifier Count Modifier Name Assign GroupMódosító Számláló Módosító Név Csoport hozzárendelése
951Customer deleted!Vásárló törölve!
952Delete selected customer?Törli a kiválasztott vásárlót?
953Search by Name/Phone/AddressKeresés Név/Telefon/Cím szerint
954Customer Added!Vásárló hozzáadva!
955Customer saved!Vásárló elmentve!
956Please insert a valid customer name!Kérem, adjon meg érvényes Vásárló nevet!
957First NameVezetéknév
958Last NameKeresztnév
959AddressCím
960CityVáros
961StateÁllam
962ZIPIrányítószám
963Total SpendingTeljes költés
964Delete CustomerVásárló törlése
965's Transactiontranzakciója
966Unable to retrieve refund bill!A visszafizetett számla visszaállítása nem lehetséges
967Payment TypeFizetés típus
968Please select a valid payment type!Kérem, válasszon érvényes fizetés típust!
969Bill for %@ has been closed.%@ számlája le lett zárva!
970Bill has been paid!Számla fizetve!
971Unable to checkout. Bill has been modified!Nem lehet kijelentkezni. A számla módosítókat tartalmaz!
972Manage TillKassza kezelése
973Opening Till BalanceKezdő pénzkészlet
974Ending Till BalanceZáró pénzkészlet
975Set opening till cash amount.Kezdő pénzkészlet összegének beállítása
976Till has been reset for the day.A kassza beállítások újraindítva
977Till has been set.A kassza beállítva.
978TillKassza
979Till has been closed.A kassza lezárva.
980Please enter ending till amount.Kérem, adja meg a kassza záró pénzkészletét.
981Reset till for the day?Újraindítja a napi kasszát?
982Opening Till:Nyitó kassza
983Current Till:Jelenlegi kassza
984Ending Till:Záró kassza
986Close TillKassza zárás
987Reset TillKassza újraindítás
988Till started atKassza nyitás
989Till closed atKassza zárás
990Access to till managementHozzáférés a kassza kezeléshez
991Proceed to a New Transaction upon order sendingFolytatja új tranzakcióval a rendelés küldése közben?
992Enable Payment on TerminalFizetés engedélyezése a terminálon
993Terminal is not synchronized!rnSynchronize?A terminál nincs szinkronizálva! rn Szinkronizálja?
994Receipt table number font sizeAsztal számának betűmérete
995Adjust the font size of receipt's table number.Állítsa be a nyugtán az asztal számának betűméretét.
996Multiple PrinterTöbbszörös nyomtató
997* Feature not supported by TSP-100 printer.Ezt a jellemzőt nem támogatja a TSP-100 nyomtató.
998Table number font sizeAsztal szám betű méret
999Adjust the font size of order list's table number.Állítsa be a rendelési listán az asztal számának betűméretét.
1000Save report before sending.Mentse a jelentést mielőtt küldi.
1001Re-open till for the day?Újranyitja a kasszát mára?
1002Re-open TillKassza újranyitás
1003Till has been re-opened.Kassza újranyitva.
1004Hide receipt numberBizonylatszám elrejtése
1005Hide receipt number in receipt.Bizonylatszám elrejtése a nyugtán.
1006On/Off Discount Name Type AmountKi/Be Kedvezmény neve Típus Összeg
1007Visit our website's FAQ section for more info about localizing our app.Látogassa meg a weboldalunk FAQ (gyakran ismételt kérdés) részlegét, ha több információra van szüksége az alkalmazás honosításával kapcsolatban.
1008KitchenKonyha
1009FunctionsFunkciók
1010Please use another quick key!Adjon meg egy másik gyorsbillentyűt!
1011Quick key existed in this category. Please use another quick key!Gyorsbillentyű használatban van ennél a kategóriánál. Kérem, használjon másik gyorsbillentyűt!
1012Start by setting up a quick key in POS.Kezdje a gyorsbillentyűk beállításával a POSben.
1013Proceed without synchronization with POS?Folytatja a POS-el való szinkronizálás nélkül?
1014Swipe right to return to previous page.Csúsztatja jobbra az előző oldalra való visszatéréshez.
1015Swipe left or right to switch modifier selection.Csúsztatja balra vagy jobbra a módosító választásához.
1016Access to account creationHozzáférés a fiók létrehozáshoz.
1017Your email account has been linkedAz email fiókod összekapcsolva
1018Backup to DropboxMentés Dropboxba
1019-Backup data to dropbox.-Adatok mentése Dropboxba
1020Select ImageKép kiválasztása
1021Print receipt logoNyugta logo nyomtatása
1022Receipt LogoNyugta logo
1023Logo has been removedA logo eltávolítva
1024Logo has been savedA logo elmentve
1025Logo heightLogo magasság
1026Logo width for TSP-100 (576px), others is adjustable.Logo szélesség TSP-100 -nál (576px), a többinél beállítható.
1027Do not attempt to link multiple device to a single dropbox account. Link only the main POS. Proceed?Ne próbáljon meg több eszközt csatlakoztatni a dropbox fiókhoz. Csak a fő terminált csatlakoztassa. Folytatja?
1028(Up to 5)(akár 5)
1029Order list remarksRendelés lista megjegyzés
1030Print order's remarks in order list.Nyomtassa a rendelés megjegyzését a rendelési listára
1031Disable void order listRendelés lista ürítése nincs engedélyezve
1032Disable printing void order list to kitchen.Nincs engedélyezve az ürített rendelés lista nyomtatása a konyhába.
1033Categorized printingKategorizált nyomtatás
1035Orders not hold, unable to print bill.A rendelés nincs felvéve, nem lehet a számlát nyomtatni.
1036Access to reopen billHozzáférés a számla újranyitáshoz
1037Clock InBlokkolj be!
1038Clock OutBlokkolj ki!
1039Clock in for %@?%@ beblokkol?
1040Clock out for %@?%@ ki blokkol?
1041Employee NameAlkalmazott neve
1042Total HoursÖsszes óra
1043Clock In/OutBlokkolás Be/Ki
1044Clock In/Out report shows total hours employee worked.Blokkolás Be/Ki jelentés mutatja az összes alkalmazott ledolgozott óráját.
1045Reached the limit of clock in for lite version.Elérte a be blokkolás maximumát a Lite verzióban
1046Employee Performance ReportDolgozó teljesítmény jelentés
1047Employee PerformanceDolgozó teljesítmény
1048Employee performance report shows your best selling employee.Dolgozó teljesítmény jelentés megmutatja a legjobb értékesítő kollégát.
1049Performance ReportTeljesítmény riport
1050Clock out before deleting this accountBlokkoljon ki mielőtt törli ezt a fiókot!
1051No OrdersNincs rendelés
1052Manage OrderRendelés kezelése
1053Hold / SendTart / Küld
1054Send all orders before splittingKüldje az összes rendelést mielőtt bontana.
1055You are closing the bill without sending its order to kitchen.Lezárja a számlát a rendelés konyhába küldése nélkül.
1056Select Orders To SendVálassza ki a küldendő rendeléseket
1057ToggleKulcs
1058Max ChoiceMax választék
1059No orders to sendNincs küldhető rendelés
1060Row (%d) contain empty name. Unable to import.(%d) oszlop üres nevet tartalmaz. Nem lehet importálni.
1061Successfully import %d customer.%d vásárló sikeresen importálva.
1062Export CustomerVásárló exportálása
1063ExportExportál
1064Customer ListVásárlók listája
1065No customer to exportNincs exportálható vásárló
1066Orders not sentRendelések nincsenek elküldve
1067Add CustomerVásárló hozzáadása
1068Customer phone existed, add anyway?Vásárló telefonszám már létezik, mindenképp hozzáadja?
1069Customer email existed, add anyway?Vásárló email már létezik, mindenképp hozzáadja?
1070DeliveryKiszállítás
1071To GoElvitel
1072Delivery TimeKiszállítás ideje
1073Collection TimeÖsszegyűjtés ideje
1074CollectionÖsszegyűjtés
1075TypeTípus
1076DriverSofőr
1077Manage DeliveryKiszállítás kezelése
1078For DeliveryKiszállításra
1079Select DriverSofőr kiválasztása
1080Customer not assignedVásárló nincs hozzárendelve
1081Category TotalKategória összesen
1082Group TotalCsoport összesen
1083Logout Upon Hold:Kijelentkezés tartás alatt:
1084Logout user upon order sending.Felhasználó kijelentkezés rendelés küldése közben.
1085Rewards/LoyaltyJutalom / Hűség
1086Enable Rewards/Loyalty ProgrammeJutalom / Hűség program engedélyezése
1087Rewards ConditionHűségprogram feltételei
1089Manual RewardManuális jutalom
1091Setup Custom RewardEgyedi jutalom beállítása
1092Automated RewardAutomatizált jutalom
1094Reward ListJutalom lista
1095- Setup types and points needed for each reward.- Állítsa be a típusokat és pontokat, melyek szükségesek minden jutalmazásnál.
1096Setup Reward ListÁllítsa be a jutalom listát.
1097RewardJutalom
1098Reward NameJutalom név
1099PointsPontok
1100Please enter a reward name.Adja meg a jutalom nevét
1101Reward amount cannot be zero!Jutalom összege nem lehet nulla
1102Discount by percentage cannot be more than 100!Kedvezmény százalék nem lehet több mint 100!
1103Custom Reward ListEgyéni jutalom lista.
1104Redeem RewardJutalom beváltása
1105Custom RewardEgyéni jutalom
1106Unable to give custom reward when reward is redeemedNem lehet egyéni jutalmat adni, ha a jutalom pontokat beváltották.
1107Custom reward is not enabledKézi jutalom nem engedélyezett
1108Unable to give custom reward on split transaction.Bontott tranzakciónál nem lehet egyéni jutalompontot adni.
1109No reward is turned on.Nincs jutalom pont beállítva.
1110No customer assignedNincs vásárló hozzárendelve
1111Unable to redeem rewards on a split transaction.Nem lehet bontott tranzakciónál pontokat beváltani.
1112Reward points earnedJutalom pontok felírva
1113Reward points redeemedJutalom pontok beváltva
1114Reward points balanceJutalom pont egyenleg
1115Reward DiscountJutalom kedvezmény
1116Order SummaryRendelés összefoglaló
1117Closed OrdersLezárt rendelések
1118Kitchen DisplayKonyhai kijelző
1119Delete All OrderÖsszes rendelés törlése
1120All order clearedMinden rendelés törölt
1121Bump All OrderMinden rendelést kiküld
1122All order bumpedMinden rendelés kiküldve
1123Please enter outlet email.Adja meg a bolt email címét
1124Delete all orders in the database?Minden rendelést töröl az adatbázisból?
1126Please enter your email.Adja meg az email címét.
1127Notification sound On/OffFigyelmeztető hang Ki/Be
1128Show price beside itemMutasd az árat a tétel mellett
1129Display nameKijelző név
1130Warning 1 (Green)1. figyelmeztetés (Zöld)
1131Warning 2 (Orange)2. figyelmeztetés (Narancs)
1132Warning 3 (Red)3. figyelmeztetés (Vörös)
1133App's LanguageNyelv
1134Refresh LanguageNyelv frissítése
1135Failed to updateFrissítési hiba
1136Language files updatedNyelv fálj frissítve
1137Language files is already up to dateA Nyelv fájl már frissítve van
1138BumpKiküld
1139Do you want to bump this receipt?Ki akarja küldeni ezt a nyugtát?
1140ReopenÚjra nyit
1141Are you sure to reopen this receipt?Biztos benne, hogy újra nyitja ezt a nyugtát?
1142Are you sure to bump this receipt?Biztosan kiküldi ezt a listát?
1145DetailsRészletek
1146KDSKKR
1147Please enter a valid KDS name!Adjon meg érvényes KKR nevet
1148KDS is in used by item or category! Unable to delete.KKR használatban tétel vagy kategória által, törlés nem lehetséges!
1149Enable Kitchen Display SystemKonyhai kijelző rendszer engedélyezése
1150- Up to 5 kitchen display system.- akár 5 konyhai kijelző rendszer
1151- Enable kitchen display system each at USD 14.99.- engedélyezze a konyhai kijelző rendszert 14.99 USD / db áron
1152KDS NameKKR Név
1153Configure up to 5 kitchen display system.Állítson be akár 5 konyhai kijelző rendszert.
1154Order list will be sent to assigned KDS.A rendelés küldve lesz a hozzárendelt KDS-nek
1155MobiPos KDS can be downloaded from the Appstore.A MobiPOS-t letöltheti az AppStore-ból
1156In full version, KDS will be an In-App Purchase.Full verzióban KDS alkalmazáson belüli beszerzés lesz
1157Kitchen Display SystemKonyhai Kijelző Rendszer
1158Training ModeTréning mód
1164Quick checkout with exactGyors fizetés pontos összeggel
1165WeightSúly
1166Weight must be more than zeroA súlynak nullánál nagyobbnak kell lenni
1168There are orders that are not on hold. Proceed to logout?Rendelések, melyek nincsenek rögzítve. Folytatja a kijelentkezéssel?
1169Failed to send order to %@. Retry?Hiba a %@ rendelés rögzítésében. Próbálja újra?
1170Orders have not been sent.Rendelések nem lettek elküldve.
1171Unable to charge to customer account on split transaction.Bontott fizetés esetén a vásárló fiók nem változtatható
1172Charge CustomerÜgyfél felelős
1173Account Credit Balance:Fiók hitel egyenleg
1174Customer Top UpVevő feltöltése
1175Customer's Balance:Vásárló egyenlege
1176Top UpFeltölt
1177Customer new balance:Vevő új egyenlege:
1178Top Up AmountFeltöltés összege
1179Checkout BillBefejező számla
1180Voiding order...Rendelés ürítés...
1181Order has been voidA rendelés ürítve volt
1182Quick KeyGyorsbill.
1183Access to othersCsatlakozás másokhoz
1184Alter customer reward pointsVevő jutalompontjainak megváltoztatása
1185Give customer custom rewardAdj egyedi jutalompontokat
1186DrawerKassza
1187LanguageNyelv
1188Discount NameKedvezmény név
1189PercentageSzázalék
1190ItemTétel
1191Enable Secondary Ordering TerminalMásodlagos terminál engedélyezése
1192- Purchase ordering terminal at USD 14.99. (Up to 10)Szerezzen be rendelés terminált 14.99 USD-ért (max 10et)
1194Discount TypeKedvezmény típusa
1199- For every dollar spent, receive- Minden elköltött Forint után jár
1200Reward PointsJutalom pontok
1201RewardsJutalom
1202IP AddressIP cím
1203Cashback RewardPénzvisszafizetési jutalom
1204ClearTörlés
1205Barcode NoVonalkód száma
1206Select a modifier groupVálasszon módosító csoportot
1207%@ clocked in at %@%@ beblokkolt %@-kor
1208%@ clocked in at %@. Clocked out at %@%@ beblokkolt %@-kor. Kiblokkolt %@-kor.
1209Clocked in at %@Beblokkolva %@-kor.
1210QuantityMennyiség
1211Edit ModifierMódosító szerk.
1212Address SearchCím keresése
1213BalanceEgyenleg
1214Use CustomerHasználd ezt a vevőt
1215Use AddressCím használata
1216Map SearchKeresés térképen
1217By
1218Split BillSzámla osztása
1219Delivery AddressSzállítási cím
1220Delivery TypeSzállítás típusa
1221Shift SettingsBeállítások változtatása
1222Shift NameNév változtatása
1223Show category sales percentageMutasd a kategória értékesítés százalékát
1224Closing bill...Számla lezárása
1225Previous ReceiptElőző nyugta
1226ReferenceReferencia
1227Order list priceRendelés lista ár
1228Print order's price in order list.Rendelés árának nyomtatása rendelés listán
1229Receipt remarksMegjegyzések
1230Print order's remarks in receipt.Rendelés megjegyzéseinek nyomtatása
1237Upon hold, proceed toTartsd és folytasd
1238Access to void orderHozzáférés az ürített rendelésekre
1243Credit Card Info
1244Payment SettingsFizetési beálltások
1245Alternate CurrencyMás valuta
1246Currency NameValuta név
1247PrintNyomtat
1248ConversionÁrfolyam
1249Currency in useAlkalmazott valuta
1250Currency conversion amount cannot be zero!Átváltási árfolyam nem lehet nulla.
1251Currency in use. Can't be turned off.Valuta alkalmazva, nem lehet kikapcsolva
1252Enable bill closing with alternate currency.Más valutával való lezárás engedélyezése
1253Setup alternate currency with the conversion rate to primary currency.Más valuta árfolyamának beállítása elsődleges valutaként
1254Assign currency under payment type.
1255If print is set to Yes, alternate currency total will always print in bill.
1256Void Reason
1257Please enter the void reason.
1260Backup Date
1261Archive Date
1262Backup
1263Backup/Archive
1264Transaction closing date appears to be incorrect.
1265Transaction is not closed for suggested archive period.
1266User has not clocked out for suggested archive period.
1267Cash till is not closed for suggested archive period.
1268Transaction not within restaurant operation hour time range.
1269User clock in/out not within restaurant operation hour time range.
1270Cash till opening not within restaurant operation hour time range.
1271No archive required.
1272Suggested Archive
1273Archive database from
1274to
1275Archive completed.
1276Database size has been reduced from
1277Backup completed.
1278Archive Transactions
1279Archived transactions can no longer be modified.
1280However it can still be found under reports.
1281Do a quarterly archive to improve application speed.
1282You can do a manual in-app backup of your database. Store up to 5 backups.
1283Archive DatabaseAdatbázis archiválása
1284Backup DatabaseAdatbázis mentése
1285ArchiveArchivál
1286This will overwrite your current database. Do you want to restore backup from
1287Feature not available in lite version.Funkció nem elérhető lite verzióban.
1288Database restored from backup.Az adatbázis helyreállítva a mentésből
1289Backup/Archive not available under training mode.Mentés, archiválás nem elérhető tréning módban!
1290Select void reason
1291Please enter valid information!Kérem, adjon meg érvényes adatokat!
1292Expiry DateLejárati dátum
1293Credit Card NoHitelkártya száma
1294Void Report
1295Void report shows total number of void.
1296Total Discount On Item
1297Total Discount On Bill
1298Open Discount
1303Void Date
1304Order By
1305Void By
1306Hide users with 0 Sales
1307Top up customer account
1309New Balance
1310Font sizeBetű méret
1311Bold fontFélkövér
1312Hide item with 0 Sales
1313Show sales details
1319Set date format printed.
1320Assign date format
1321Delete Bill
1322Open Price
1323New order printing
1324Order list printing will not print printed order.
1326Primary AddressElsődleges cím
1327Secondary AddressMásodlagos cím
1328Tertiary AddressHarmadlagos cím
1329Delete AddressCím törlése
1331Hold BillRendelés
1332Send Orderfelvitele
1333Search by
1334Search by Transaction/Table/Customer
1335Kitchen Messenger
1336Menu Size
1337Preset
1338Transfer Item
1339Select bill to transfer item
1340Send
1341Are you sure you want to void this order?
1342Hide non inventory item
1343Employee
1344Show gross profit
1345Birthday
1346Fill up customer address before adding another.
1347Select payment type
1348Assigned Kitchen Printer
1349Cost
1350Print current bill upon hold
1351Print order list upon hold
1352Kitchen header line feed count
1353Newsletter
1354Turn on to subscribe to our newsletter.
1355Upon Login
1356Surcharge
1357Surcharge is additionally calculated based on the subtotal.
1358Use surcharge if product item already include tax.
1359Access to price overwrite
1360Access to open item
1364Currency Types
1365Terminal
1366Terminal IP Address
1367Void Bill
1368Reprint Receipt
1370Reward points for customer can be given manually or automated based on specific item.
1371No reward points will be given if customer redeem rewards.
1372Auto Backup
1373System will do in app backup every 24 hours.
1374New Customer
1375Customer will not be added into database if only first name and phone number is filled.
1376License ManagementLicenszkezelés
1377Refresh LicenseLicensz frissítése
1378Logout LicenseKijelentkezés a licenszből
1379License Expired!Licensz lejárt!
1380ExpiresLejár
1381GeneralÁltalános
1382First payment type cannot beElsődleges fizetés típus nem lehet
1383Please fill up neccessary credentialsKérem tölse ki a kötelező hitelesítési adatokkal
1384Split & PayBont és fizet
1385Please contact your reseller to upgrade to full version.Lépjen kapcsolatba értékesítőjével a teljes verzióra való frissítéshez.
1386Payment DeletedFizetés törölve
1387Till VarianceVarianciáig
1388Branch CodeÁg kód
1389Sync IntervalSzinkronizálás intervallum
1390Sync StatusSzinkronizálás állapota
1391NoticeÉrtesítés
1392Sync NowSzinkronizál most
1393Manual SyncKézi szinkronizálás
1394Sync ManuallyKézi szinkronizálás
1395Cloud already contain data, by syncing it will overwrite all previous data.
1396Do you want to continue?
1397Split another transaction for table
1398Split another transaction for
1399Restart App
1400Clock In Time
1401Clock Out Time
1402Clock In Date
1403Clock Out Date
1404Clock out cannot be earlier than clock in!
1405General Settings
1406Row (%d) birthday format incorrect. Unable to import.
1407Please insert a valid customer first name!
1408Automated Member Discount
1409Member Discount
1410Automated Discount
1411Accessible By
1412No Discount
1414Print Clock In/Out
1415Print chit upon clock in/out.
1416Inventory Check
1417Disable ordering if inventory reaches 0.
1418As Kiosk
1419Work as a kiosk terminal.
1420Assign to go queue chit printer
1421Assign takeaway queue chit printer
1422Printer for extra queue number chit. (Print upon hold)
1423Print to go queue number
1425Print takeaway queue number
1426Print transaction's last 2 or 3 number at the bottom of the receipt.
1427Print suggested tips on current bill
1428Unique Selection
1429Amount will be calculated base on subtotal.
1430Table Sales Report
1431Non Taxable Sales
1432Tax Information
1434Print delivery info
1435Print delivery information under kitchen order list.
1436Manage your stock file via a web browser.
1437Mass edit item and modifier using csv file.
1438Download full backup or restore from backup.
1439Assure that your device is connected to the same network.
1440Enter the following URL in the browser of your PC/Mac.
1442Exiting this page will turn off CMS via web automatically.
1443Service not available for device under terminal mode
1444Service currently not available.
1445CMS via Web
1446Service started.
1447Cloud sync in progress. Please try again later.
1448Cloud Sync
1450Please check network connection.
1451Payment Surcharge
1452Purchase/Restore
1453Activated!
1454Full Version
1455Updating location, Please try again later.
1457Refresh successful
1458To activate app, you must turn on location services under 'Settings'
1459Background Location Is Not Enabled
1460Location Services Are Off
1463Restore App to Full Version.
1465- Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 20 transactions per day.
1467- Purchase app with one-time payment, no subscription fees required.
1468Enterprise Login
1469- Use enterprise login for customized features.
1470Please key in your apple ID to restore if prompted.
1471Failed to restore. Please check your internet connection.
1472Order Time
1474Customer Display
1475Welcome Message
1476Checkout Message
1477Bug Report
1478No log found.
1480Not synced
1481Last synced at
1485Reset & Re-Sync
1490Print total item count under kitchen order list.
1491Print count
1492Receipt item font size
1493Adjust the font size of receipt's item.
1494Access to merge table/bill
1495Access to split/change bill
1496Access to change table
1497Transaction has been modified.
1498Transaction's order has been modified.
1499Transaction has been checkout.
1500Transaction has been split.
1501Transaction has been voided.
1502Theme
1503- Theme allows you to change the application appearance.
1504Navigation Bar Color
1517Sub Navigation Bar Color
1518Category & Item Button Default Color
1519- Dark color is preferred.
1520Background Color
1521- Hold to change background text color.
1522Background
1523Use Gray Theme
1524Gray Theme
1525Use Dark Theme
1526Dark Theme
1527Restore Theme to Default
1528Button Color
1529Blue
1530Green
1531Red
1532Course
1533Course Name
1534Category listed below is assigned to this course:
1535Course Setting
1536Please enter course name.
1537Recipe
1538Item's Recipe
1539Quantity must not be zero!
1540Search item/modifier to add into recipe...
1541Click on item in list to add.
1542Inventory will be deducted according to recipe.
1543Please add item before manage inventory.
1544Inventory adjustment cannot be zero.
1545Current Inventory
1546Track Inventory
1547Adjustment
1548Before
1549Movement
1550After
1551By Course
1552Order By Seat
1553Assign seat to each order
1554Assign Seat
1555Seat
1556Seat Number
1557Notify POS/Expedite Screen when bump
1558KDS Bumped Order
1559By Bill
1560POS/Expedite Screen IP Address
1561Payment Report
1562Stock Movement Report
1563Payment report shows payment details for each transaction.
1564Split Item By Seat
1565New Bill: %@ has been created for Table: %@
1566New Bill: %@ has been created
1567Queue Number
1568Gift Card
1569Gift Card Balance
1570Charge amount exceeded balance.
1571Charge amount exceed bill amount.
1572Gift card new balance
1573Gift Card Top Up
1574Manual Entry
1575Unable to delete gift card with balance!
1576Gift Card Number
1577History
1578Card Num
1579Gift Card Sales
1580Accept gift card as payment
1581Print Balance
1582Scan Card
1583Scan Gift Card
1584Switch Camera
1585Card has no balance. Proceed to top up?
1586not found. Activate gift card
1587Please Select Tip Amount
1588No Tip
1589Commission
1590Please add item before manage commission.
1591Commission report shows total commission for each employee.
1592Commission Report
1593Account Type
1594Percentage commission to not be affected by discount.
1595Upon sending order, extra order list will be printed.
1596Upon sending order, current bill will be printed.
1597Print order by
1598Print each order's order by in bill.
1599Print subtotal
1600Print subtotal under kitchen order list.
1601Order By Account
1602Prompt cashier to choose user account before ordering.
1603Login By Password
1604Login without selecting account. Works only if all account password is unique.
1605Duplicate password found under account, login by password can't be enabled.
1606Access to change order by
1607Unable to delete. Account type is used by item commission.
1608Unable to delete. Account type is assigned to account.
1609Please enter name.
1610Setup account type for different level of commission.
1611Assign account type to account.
1612License Expiry
1613Login to unlock full features.
1614Login is not required for terminal.
1615Account Credit
1616Scan Customer Card
1617Scan customer member card...
1618Scan gift card...
1619Stock Name
1620Stock
1621Stock In
1622Stock Out
1623New Stock
1624Stock movement report shows all stock in/out throughout the period of time.
1625Select Order's Account
1626Select payment type to top up
1627Card not found! Add Customer?
1628Customer card number existed!
1629Search length must be 3 and above.
1630Start by setting up a category with quick key in settings.
1631Click on Quick Key/Barcode below to return to main menu.
1632Ordered by
1633Edit Course
1634Enter gift card number
1635Activate Gift Card
1636Pricing Level
1637Days
1638Everyday
1639Happy Hour (6-9pm)
1640Unable to delete. Price level is used by item.
1641Please enter pricing level name.
1642Please enter identifier name.
1643Start time cannot be empty.
1644End time cannot be empty.
1645Please select day.
1646Monday
1647Tuesday
1648Wednesday
1649Thursday
1650Friday
1651Saturday
1652Sunday
1653Pricing level ID will be shown in category report.
1654Sequence affects pricing priority if price level overlaps each other.
1655Select Price Level
1656Price level is now set to
1657It will return to default upon bill hold.
1658Price level has been reset to default.
1673's Custody
1674Customer's Custody
1675Custody Item
1676Custody
1677Please select item to claim from custody.
1678Claimed
1679Please include at least 1 item.
1680Please select expiry date.
1681New Custody
1682Search item to add into custody...
1683Custody Receipt Remarks
1684Custody enables customer to claim their purchase later on.
1685Select item to claim.
1686Unclaimed
1687Delete selected custody?
1688Custody has been deleted.
1693Custody Report
1694Custody No
1695Customer Tel
1696Keypad Number
1697Access to all report
1698Access to change price level
1699QR Code
1701Custom Report
1702Add New
1703Group by main category
1704Top selling shows product sold ranking.
1706Custody report shows customer unclaimed items.
1707Top Selling Report
1708Top Selling
1709Show only top
1710Quick Serve
17122 Steps
1713Upon Checkout
1714Clock In/Out Tips
1715Allow waiter/staff to key in tips received upon clocking out.
1716Restaurant mode comes with table system.
1717Quick Serve comes with eat in and to go option.
1718Retail
1719Application Mode
1720Immediately proceed to a new transaction upon clicking checkout.
1721Upon login, proceed to
1722UOM
1723Sell by WeightSúly szerinti eladás
1724Import Modifier with CSV File
1725Import Customer with CSV File
1726Extra
1727Divert Printer
1728Buzzer Code
1729DK AirCash Drawer IP
1730Select printer
1731* Select printer with the same model.
1732Adjust
1733Base
1734Alternate
1735Select base UOM
1736Select alternate UOM
1737Unit of Measurement
1738Select base unit of measurement first!
1739Base UOM
1740Alternate UOM
1742No conversion found.
1745Assign base uom before turning on sell by weight option.
1746Please enter a valid column number!Kérem, adjon meg érvényes oszlop számot!
1747Range [30-52]Tartomány: 30-53 között
1748Order list printing
1749Option to print kitchen order list upon hold or upon checkout.
1750Extra line feed on header for docket holder.
1751Orders printed to kitchen can be categorized or sorted by course sequence.
1752Upon Hold
1753Kitchen receipt number font
1754Adjust the font size of kitchen receipt number.
1755Kitchen subtotal font
1756Adjust the font size of kitchen subtotal.
1757Invoice
1758Invoice From
1759Invoice Notes
1760Invoice Font Size
1761Adjust invoice font size.
1762Invoice Logo
1763Print Order List Upon Checkout
1764On
1765Configure up to 5 taxes.Alakítson ki legfeljebb 5 adót.
1766Tax will be calculated based on the subtotal.Az adó az össesen sor alapján kerül kiszámításra.
1767For tax calculated based on the subtotal + tax, select yes for with tax.Az összesen sor és az adó alapján való számításhoz válassza az IGEN-t az "adóval" gombnál.
1769Tax Type
1770For example, a subtotal of $100 and a tax of 10%Például, ha az össesen sor 1000Ft, az adókulcs 10%
1771Additional: Tax included will be $10.Bruttó ár alapú: az adó 100Ft lesz.
1772Reverse: Tax included will be $9.09.Nettó ár alapú: az adó 90,9Ft lesz. A magyar számviteli törvény a nettó ár alapú számítást használja.
1773Alter customer discount
1774Configure up to 10 payment types.Állítson be legfeljebb 10 fizetési módot.
1775Payment type's rounding can be turned on or off.Az egyes fizetési módoknál külön ki vagy be tudja kapcsolni a kerekítés funkciót.
1776Day
1777Setup unit of measurement in order to sell by weight.
1778Setup conversion for each unit of measurement for easier stock in/out.
1779Conversion is in use!
1780Conversion existed.
1781Please enter unit of measurement name.
1782Conversion Unit
1783Unit of Measurement Name
1784Unit of measurement is in use!
1785Delete conversion before deleting unit of measurement!
1786Please save before proceeding to conversion.
1788Click edit to adjust the button layout accordingly.Nyomjon a szerkesztésre a gombok alaprajzának elrendezéséhez.
1789More Functions & Back button's position is fixed to last.a További funkciók és a Vissza gomb helye nem változtatható!
1790Default
1791Delete all Tables.Összes asztal törlése.
1792Restore table layout to default.Asztal alaprajz visszaállítása alapbeállításra.
1793Restore all printer settings to default.Nyomtató beállítások visszaállítása gyárira.
1795Reset general settings.Étterem beállítások visszaállítása.
1796FunctionFunkciók
1797Account Balance
1798Card Number
1801Receipt Remarks
1802Enable Cloud Sync
1803Cloud sync enables report to be viewed online.
1804Register
1805Minute
1806Minutes
1807Hour
1808Enable Customer Display
1809Deliver price and information to your customer.
1810Customer Display IP Address
1811Enter the IP address found in customer display app.
1812Customer display function not enabled
1814Purchase customer display.
1816Time
1817Tips Received
1818Update
1819Received Tips Amount
1820Reward points given to customer is done manually by cashier.Jutalompontokat adhat a vásárlóknak manuálisan, vagy automatikusan speciális tételek alapján.
1821Cashier has to select custom rewards to be given before bill closing.Jutalompontot nem kap a vásárló, ha ajándékra beváltotta.
1822Setup reward points to be given on each item.A jutalompontokat manuálisan adta a pénztáros.
1823Reward points will be credited to customer account upon bill closing.A pénztárosnak kell az egyéni jutalompontokat mielőtt lezárná a számlát.
1824Setup reward points to be given for every dollar spent.Állítson be jutalom pontokat, melyeket tételenként adnak.
1825Each reward point will be equivalent to your local currency.Jutalom pontok a vásárló számláján lesznek jóváírva a számla lezárásakor.
1826Points Required
1827Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 10 transactions per day.
1828Restore is not required for terminal.
1830Login with your email and password.
1831Login with your email, branch code and password.
1834Activation/Restore
1835App Activation
1836Discount On Rewards
1837Credit Sales
1838Email account has not been setup.
1839Setup under apple settings, mail & contacts.
1840Generated DateGenerált dátum
1841Open Item Sales Report
1843Hide zero price item
1844Main Category
1846Status
1847Claim
1848Tap to activate table.
1849OKOk
1850Extra Surcharge
1851Signature Required
1852Unable to mail empty file.
1856Your database size is huge and it might slow down the speed of your application. You are recommended to do an archive.
1859Cash till not closed.
1860User not clocked out.
1865Unable to edit tax.
1866Reason
1868Unable to merge table.
1869T: %@ has been merged to T: %@.Asztal %@ és Asztal %@ egyesítve.
1870Notify KitchenÉrtesíti a konyhát
1871Unable to change table.
1872T: %@ has been transferred to T: %@.Asztal %@ áthelyezve ide: %@.
1877Bill: %@'s Item%@ számla elemei
1881Unable to split bill.
1887Splitting from T: %@ to T: %@.%@ asztalról bontás %@ asztalra.
1888Splitting from T: %@ to %@.%@ asztalról bontás %@ asztalra.
1889Splitting bill from %@ to T: %@.%@ számláról %@ számlára bontás.
1890Splitting bill from %@ to %@.
1891Splitting bill: %@ to a new bill.Számla bontás: %@ számláról egy új számlára.
1896Table: %@ has been split to Table: %@.%@ és %@ asztal egyesítve
1897Unable to split table.
1898Existing bill
1899No seat found under transaction.
1900Send all orders before splitting!
1903Amount per pax
1908Total split amount cannot be more than 100.
1910Total split amount cannot be more than bill amount.
1912Split amount cannot be empty!
1915Unable to merge To Go & Eat In bill.
1916Unable to merge bill.
1918Unable to transfer bill.
1924From
1925Bill To
1926Contact No
1927Invoice Number
1928Invoice Date
1929Ordered Items
1930Invoice Preview
1931Hold bill before generating invoice.
1933Table Sales
1934Non Table Sales
1935Table Sales report shows breakdown of sales by table.
1936Transaction No
1937Order Sales
1939Clock In/Out Report
1940Gift Card Amount
1942Redeem RewardsJutalom beváltása
1943ExpiryLejárati dátum
1944Shift
1945Please enter a shift name.
1946Please enter shift start time.
1947Please enter a shift end time.
1948Discount amount cannot be zero!
1950Discount is used in customer membership discount. Delete selected?
1951Send Log
1956Delete all assigned pictures.Összes hozzárendelt kép törlése.
1957Delete favourite menu.Kedvencek törlése.
1958Price Level
1959Manual
1960Switch
1961Scan staff card...
1962Camera
1965Unable to reprint!
1966Please do manual reprint.
1967Send forgotten password to admin's email?Jelszó küldése emailben az Adminnak?
1968Work as the main terminal.Működés fő terminálként.
1969Close bill and generate reports from here.Zárja le a számlát és készítsen jelentést ide.
1970Work as a secondary terminal.Működés második terminálként.
1971Order will be sent to the main terminal.A rendelés a fő terminálra lesz küldve.
1972Configure up to 20 printers.Állítson be legfeljebb 10 nyomtatót.
1973Order list will be printed to assigned printer.Rendelés lista a hozzárendelt nyomtatón lesz nyomtatva.
1974For item or modifier that printer is not assigned, it will be printed according to its parent category or group.Ha a tételhez, vagy a módosítóhoz nincs hozzárendelve, akkor a szülő kategóriának vagy csoportnak megfelelő nyomtatón lesz nyomtatva.
1975Order has been sent to main terminal.A rendelés elküldve a fő terminálra.
1976Training mode started.
1977Make sure that main pos is in training mode as well.
1978No transaction or changes made will be saved to actual database.
1979Order has been voided.
1981Order has been updated.
1982Login with your username, password and branch code.
1983Print Queue Number
1984No Transaction.
1985Printers Saved
1986Kitchen Display Saved
1987Print Options Saved
1988General Settings Saved
1989Tax Settings Saved
1990Account Types Saved
1991Payment Types Saved
1992Currency Types Saved
1993Discount Settings Saved
1994Void Reason Saved
1995Course Settings Saved
1996Pricing Level Saved
1997Unit of Measurement Saved
1998Unit of Measurement - Conversion Saved
1999Button Layout Saved
2000Theme Saved
2001Discount Deleted
2002Currency Type Deleted
2003Void Reason Deleted
2004Course Deleted
2005Unit of Measurement Deleted
2006Unit of Measurement - Conversion Deleted
2007Pricing Level Deleted
2008Clock In/Out Saved
2009Rewards/Loyalty Saved
2010Reward List Saved
2011Custom Reward Saved
2012Reward List Deleted
2013Custom Reward Deleted
2014Database Archived
2015Database Restored
2016Stock File Imported
2017Customer Credits Changed
2018Customer Reward Points Changed
2019Training Mode Switched On
2020Training Mode Switched Off
2021Action Log Report
2022Action log report shows staff activity record.
2023No clock in/out record found
2028Incorrect app version, please update your app via Appstore.
2029Incorrect app version, please update your app at the main terminal.
2030Enable pax system before order by seat.
2032Extend License Expiry
2033Access to reprint bill
2035Access to resend order
2036Maximum discount
2037User Language
2039Member
2040Member pricing level has to be assigned to customer's account in order to enjoy member pricing.
2041Member Pricing Level
2042Inverse void order printing
2043Reverse black/white printing or strikethrough for void orders.
2044Footer Logo
2045Print footer logo
2046Bill Accessibility
2047Turn on to disable staff from accessing each other's bill.
2048Unable to access bill created by others.
2049Print item & kitchen name
2050Print both item & kitchen name in order list.
2051Combo
2052Please setup combo meal group!
2053Select Combo Meal Group
2054Combo Name
2055Combo Meal Group
2056%@'s Combo Meal Group
2057Click on set meal group to add.
2058Swipe on combo's group to delete
2059Combo's Group
2060Search category/item to add into combo meal group...
2061Split Order List by Item
2062Export Gift Card
2063No gift card to export
2064Gift Card Report
2065Date Activated
2066Custody inventory report shows all unclaimed stock by customer.
2067Custody Inventory Report
2068Delete Synced Database
2069Delete database synced from POS? This will not affect your orders in KDS.
2070Delete Database
2071Number of Display Chit
2072Balance Due
2073Reprint Bill
2074Generate Invoice
2075All Account
2076Order Bumped
2077Proceeding to Table Layout
2078Add Combo Meal Group
2079Order Bumped!
2080Bumped Order
2081Configure the printing option upon checkout.
2082These options can be found under 'Pay' -> 'Cash In' as well.
2083Delivery option is not available for eat in receipt.
2084Delivery option is not available for table receipt.
2086Unpaid Sales
2088Printing upon checkout
2089Checkout bill
2090
2092Variant
2093Attribute
2094Selected Attribute
2095Select Attribute
2096Variant Name
2097Search attribute by name...
2098Attribute List
2099Unable to select attribute with no variant.
2101Sell by weight option is not avaiable for variant item.
2102Unable to duplicate variant item!
2103Terminal ID
2104Enter terminal ID to enable report split by each terminal.
2105Terminal Report
2108Receipt customer name font size
2109Kitchen customer name font size
2110Collate orders
2111Collate identical orders during bill printout.
2113Upon checkout, proceed to
2114Print Pay In/Out
2115Print receipt upon pay in/out.
2116Credits Limit
2117Prevent customer from spending more than their credit balance.
2118Setup denomination for easier till opening/closing process.
2119Example of $0.20, $0.50, $1.00, $2, $5, $10, $50.
2120Denomination
2121Please enter denomination name.
212220 cents
2123Size
2124Attribute is in use!
2125Please save before proceeding to variant.
2126Please enter attribute name.
2127Setup attribute in order to sell by variant.
2128Example of size and color.
2129Variant is in use!
2130Small, medium, large
2131Please enter variant name.
2132Setup variant under the attribute.
2133Example of small, medium and large.
2134Customer expiry changed from
2135Member Expiry Date
2136Member Expiry
2137Credit Report
2138Refund Report
2139Refund Date
2140Refund By
2142Refund report shows total number of refund.
2143Credit report shows credit transaction for customer and gift card.
2145Combo contains deleted item!
2149Row (%d) expiry date format incorrect. Unable to import.
2151All customer information deleted!
2152Delete all customer information?
2153Clear Customer List
2154Delete all customer information.
2155Please enter a valid POS IP Address.
2156Trans By
2157Please enter pay in/pay out remarks!
2158Select a category
2159Not able to edit archived transaction.
2160Unable to activate voided refund bill.
2161Refund bill existed.
2162Unable to reopen bill.
2163Unable to void bill.
2164Price to Item
2165Disable Double Discount
2166Prevent bill discount if item already has item level discount.
2167Enforce Till
2168Enforce staff to start shift/till before the first sale of the day.
2169Force table entry before ordering.
2170Enforce Table Entry
2171Works only in restaurant mode.
2172Discount Transaction
2173Discount transaction report shows breakdown of each discount made.
2174Transaction Report
2175Discount Transaction Report
2176View Upon Login
2177Alter customer card number
2178Access to change trans by
2179Set Timer
2180Timer
2181Change Transaction By
2182Time (Minutes)
2183Timer Name
2184Please enter timer name.
2185Please enter timer minutes.
2186Setup countdown timer for table.
2187Timer has to be assigned to activated table manually.
2189Replace Count
2190Printer found!
2191No printer found!
2194Item has been refunded
2195Item has been refunded partially
2196Print receipt barcode
2197Scan barcode to pull up the receipt.
2198Transaction not found!
2199Item not found!
2200More than 1 entry found!
2201Tax Before Discount
2202Tax Settings
2203Unable to set label printer to work as cashier printer!
2204Variant item not found!
2205Server error! Please contact support.
2206Terminal is in training mode, but main is not.
2207Turn off training mode in device to proceed.
2208Completed!
2209Credit Balance
2211Scan Barcode
2212Please assign all modifier group before importing.
2214Enter pairing code to pair
2215Pairing Code
2216Transaction order report shows all the order made throughout the period of time.
2217Start Till Denomination
2218End Till Denomination
2219Sales To Date
2220Hidden
2221Adjust the font size of order list's item.
2222Order list item font size
2223Print Extra Receipt
2225Access to pay in/out
2226Access to clock in/out
2227Access to gift card
2228Access to rewards/loyalty
2229Access to Cloud Sync
2230Access to GloriaFood delivery
2231Time Based Menu
2232Time Based Menu Saved
2233Time Based Menu Deleted
2234Menu Selection
2235Assign Delivery Item
2236System Item List
2237Delivery item has to be linked to an open price item.
2238Under settings -> add item/combo, create an open price item.
2239Delivery Fee
2240Assign delivery fee item and set its pricing.
2241Custom
2242Item Sales
2243Item sales report will generate total sales of each item based on category.
2244Customer Tab
2245Please enter tab name.
2246Menu has been disabled.
2247Please check time based menu setting.
2248If time based menu is not configured for terminal, it follows the main configuration.
2249Select types of report to be printed upon closing till.
2250Z report selector
2251Combine modifier sales
2253By Order
2254By Category
2255Pay In/Out Saved
2256Print item notes
2257Print item notes in kitchen order list.
2258Adding quantity to order is not allowed, order has been sent.
2259Unsent Void
2260Unable to connect to cloud/loyalty server!
2262Customer Report
2263Credit Top Up
2264Credit Usage
2265Reward Credit
2266Reward Redemption
2269Cloud loyalty is not enabled for this account.
2270Please contact support.
2271*KDS Order List
2272Join Table
2273Undo Join
2274Unjoin Table
2275Table has been joined.
2276Table has been unjoined.
2277Table is not joined.
2278Please try another table.
2279Unable to join opened table.
2280Choose table to join from.
2281Choose table to undo the join.
2282Logout to home page, look for any user with a time shown beside it, select the user account and proceed to clock out.
2283Go into Cash Register -> Functions -> Manage Till to close the till.
2284Go under Settings -> General, make sure operation hour is set to cover 24 hours.
2285Table is not saved!
2286Unable to merge split transaction.
2287Unable to join table.
2288Unable to unjoin table.
2289R.NoBizonylatszám
2290Total Movement
2291Table %@ has been joined to %@.
2292Assign table before ordering.
2293Search by Item Name
2295Claimed Custody Report
2296Claimed custody report shows all claimed stock by customer.
2297Search for item to map...
2298Search for item...
2299Reset to factory defaults.
2305Delete all transactions.
2306Delete all pay in/out records.
2309Delete all clock in/out records.
2310Delete all stock in/out records.
2311Delete all customer's credit history.
2312Please insert outlet email address under Settings -> General before changing admin's password!
2313Cloud sync has been turned off.
2314Please turn on to re-sync again.
2315POS IP Address
2316All Employee Total
2317Bill of Material Report
2318Bill of material report shows the material used for items with recipe.
2319Unable to add item that has recipe.
2320Material Used
2321Item Cost
2322Modifier Cost
2323Unit Cost
2324Unit
2325Proceed to void?
2326R
2327R.R
2328Invoice has been sent sucessfully.
2329Some error has occured. Invoice has not been sent.
2330Click on modifier group to add.
2331Swipe on category's modifier to delete.
2334Sales
2339Modifier Bill of Material Report
2341Total Count
2343Order Report
2345Printer Override
2346Combo Meal Group Name
2347Combo Meal Item
2348Change Login Logo
2349Print tax summary
2350Barcode Label Printing
2351Choose barcode type
2352Barcode position in x and y axis
2353Barcode height
2354Barcode width
2355Text value 1
2356Text value 2
2357Barcode value
2358Table Pax
2360
2361Enforce Clock In/Out
2362incl.
2363Non login account
2364Restore App to Full Version
2365Manage License
2366Search
2367Share
2368Last Sync
2369Confirmation Receipt
2370Product Mapping
2371Transaction By
2372Reopen Bill
2373Adjust Tips
2374Main Terminal IP Address
2375Number of copies to be printed
2376Select Combo Group
2377Combo Meal Group List
2378Select Combo Meal Item
2379Time based menu allows you to show different menu during different time.
2380Sequence affects priority if menu overlaps each other.
2381Select Report
2382Adjust the font size of receipt's customer name.
2383Print tax summary at the bottom of the receipt.
2384Adjust the font size of order list's customer name.
2385Assign Date Format
2386Does not work if order list split 1 item per receipt is turned on.
2387Terminal has to be paired with main before doing setup.
2388Override Printer
2389Allow kitchen order to be printed to designated printer based on individual terminal.
2390Print barcode label to stick on product.
2391Choose Item
2392Choose the barcode type you wish to print.
2393Select Barcode
2394Barcode position in x and y axis.
2395Printing position moves towards right and top as number increases.
2396Enter the barcode height to be printed.
2397Adjust barcode width in terms on ratio. (Default to 2)
2398Specify number of copies to be printed.
2399Choose from item list or enter custom barcode value.
2400Bold text to be printed on the label.
2401Text to be printed on the label.
2402Enforce staff clock in/out during shift.
2403
2404All bills must be closed before closing till.
2405Fee
2406Set hidden to disable access and hide bill that is not created by staff.
2407Disable Access
2408Quick serve default mode.
2409Enable pax system.
2410Configure up to 20 payment types.
2411Value
2412Delete all stock file settings.
2413Delete all tables.
2414Reward Pts
2415Search by Gift Card No
2416points
2417Re-Sync
2418Receive delivery order directly from GloriaFood
2419Retrieve Orders
2420Retrieve Now
2421Select Default Account
2422Map/Link Product
2423Dine In
2424Customer Credit
2425Z Reading
2426Customer Spending Report
2427Stock Movement
2428Transaction Order Report
2429Total Quantity
2430Open Item Name
2431Open Group
2432Item Sales Report
2433Total Price
2434Discount Value
2435Credit
2436Pay In/Out
2437Delivery Date
2438Delivery Driver
2439Close By
2440Order Date
2441Transaction Order
2443Modifier Inventory
2444Claimed Custody
2445Credit Spent
2446Bill Total
2447Count
2448Replace Word
2451Original Word
2452Replacement
2453Modifier Symbol
2454Print Stock In/Out
2455Print receipt upon stock in/out.
2456Enforce Customer
2457Prompt to insert customer name upon hold if customer name is not assigned.
2458Symbol used to indicate the product is a modifier.
2459Replace word or phrase in the system.
2460Case sensitive and the full phrase is required.
2461Available
2463Hide
2464Disable
2465Print combo header
2466Print combo header above each combo item.
2468Print discount summary
2469Print discount summary at the bottom of the receipt.
2470Print receipt start date
2471Print transaction start date in receipt.
2472Print transaction closed by
2473Print staff's account that closed the transaction.
2474Summary
2475Print Customer Unpaid Bill Summary
2476No unpaid bill.
2477Print Unpaid Bill
2478New
2479Table number alignment
2480Adjust the alignment of order list's table number.
2481Bill not closed
2482Unpaid Bills
2483Choose table to merge to.
2484Choose table to change to.
2485Print All
2486Please enter your email address.
2487Sort by total
2488Please proceed to checkout.
2489Fixed Table Number
2491KDS Report
2493KDS job order report shows details of all job order.
2495KDS job order summary shows summary of orders.
2496KDS Job Order
2497KDS Job Order Summary
2498KDS Job Order Summary Report
2499KDS Job Order Report
2500Bill Type
2501Job Index
2502Time Received
2503Time Done
2504Preparation Time
2505Average Time to Prepare
2506This process does not save or recover any of your menu data.
2507Loyalty
2508Total Visits
2509Receipt Average
2510Last Visit
2511day(s) ago
2512Frequency
2513day(s)
2514Last 10 Visits
2515Top 10 Favourite
2516Once every
2517Cloud sync is not required for terminal.
2518Proceed to checkout?
2519Price for below item(s) is not entered:
2520Generate Report by Shift
2521Cloud Sync not enabled.
2522Ordered at
2523minutes ago
2524hour
2525Cloud terminal enabled.
2526Proceed to
2527Prompt customer to enter their table number upon send/checkout.
2528Table number will be printed in remarks.
2529Prompt Table Number
2530Proceed to print current bill?
2531Auto Checkout
2532Not available under terminal mode.
2533Bump all orders for this KDS?
2535Account Not Found
2537Bump Docket