Translate English -> Czech

Back
IDEnglishCzech
1Select an AccountVýběr uživatele
2AccountUživatel
3(Admin's default password: 1234)(Admin výchozí heslo: 1234)
4PasswordHeslo
6Logged as:Přihlášen:
7LoginOK
8EmailEmail
9Thank you for downloading!Děkujeme za stažení!
10Default password for admin is 1234.Výchozí heslo pro admin je 1234.
11Incorrect password!Nesprávné heslo
13Password RecoveryObnovení hesla
14Failed to sendNepodařilo se zaslat
15Password has been sent to %@Heslo bylo zasláno na %@
16Please enter a valid email address.Prosím, napište platnou emailovou adresu.
17Please enter your email address.nEmail will be used to retrieve forgotten passwordProsím, vložte Váši e-mailovou adresu pro zasílání zapomenutého hesla
18SkipPřeskočit
19Welcome to %@Vítáme Vás %@
20Guide Mode:Průvodce:
21Cash RegisterPokladna
22TableStoly
23ReportPřehledy
24SettingsNastavení
25LogoutOdhlásit
26HomeDomů
28New TransactionNová transakce
29Item DetailsDetail položky
30TransactionTRANSAKCE
31Open ItemZadat položku ručně
32Item SearchHledat položku
33All TableVšechny stoly
34Occupied TableObsazený stůl
35All UnpaidVšechny nezaplacené
36Last 10 TransactionPosledních 10 transakcí
37AddPřidej
38Item NameNázev položky
39PriceCena
40PrinterTiskárna
41Receipt No:Účtenka č.
42Date:Datum:
43Table: NoneStůl: žádný
44By: AdminOd: Admin
45QtyMnož.
46DescriptionPopis
47AmountČástka
48BackZpět
49MainHlavní
50CategoryKatagorie
51SubtotalMezisoučet
52DiscountSleva
53RoundingZaokrouhlení
54ChangeZměnit
55TaxDaň
56TotalCelkem
57Split AmountRozdělit částku
58Hold Bill Send OrderPOTVRDIT objednávku a odeslat
59Hold Bill Send OrderPOTVRDIT objednávku a odeslat
60VoidStorno
61PayZAPLATIT
62Cash InHotovost
63CheckoutPokladna
64Print Current BillTisknout aktuální účet
65Print Order ListTisk objednávek
66FavouritesOblíbené
67More FunctionsDalší funkce
68Merge BillSloučit účet
69Merge TableSloučit stůl
70Split TableRozdělit stůl
71Change TableZměnit stůl
72Split / Change BillRozdělit / Změnit účet
73Edit OrderÚprava objednávky
74Open DrawerOtevřít zásuvku
75Tips/GratitudeSpropitné
76NameJméno
77TelTel
78RemarksPoznámka
79CancelStorno
80ApplyProveď
81Receipt InfoPříjem info
82Customer NameJméno zákazníka
83Phone NoTel.č.
84DoneHotovo
85YesAno
86NoNe
87BillÚčet
89Favourite ItemOblíbená položka
90Remove FavouriteOdstranit oblíbené
91By Percentage %V procentech (%)
92By Price $Cenově (Kč)
94NextDalší
95Name & telephone number will be printed in receiptJméno a tel.číslo bude vytisknuto na účet
96There are orders in list.V seznamu je objednávka
97Proceed to a new transaction?Pokračovat v nové transakci
98Proceed to previous transaction?Pokračovat v předchozí transakci
99Proceed to table selection?Pokračovat ve výběru stolu
100Bill has been closed!Účet byl uzavřen
101Unable to add item.Nelze přidat položku
102Order has been sent.Objednávka byla zaslána
103Send again?Zaslat znovu?
104Could not connect to printer. Retry?Nelze se spojit s tiskárnou. Opakovat?
105Are you sure you want to void this receipt?Jste si jistý, že účet chcete zrušit?
106Print receipt?Vytisknout účtenku
107Merge Bill FromSloučit Účet Od
109Merge Bill ToSloučit Účet Do
111Bill %@ has been merged to bill %@Účet od %@ byl sloučen do účtu %@
112Merge Table FromSloučit stůl - vyber
113Merge Table ToSloučit stůl se stolem (vyber)
114Merge table from %@ to %@ Confirm?Sloučit stůl od %@ do %@ Potvrdit?
117Select number of pax to be transferredVyber počet hostů pro přesun
118Select Item To SplitVyber položku k rozdělení
119No Item SelectedŽádná položka nebyla vybraná
120There's no item left for selected table! Use change table instead.Žádná položka nezůstala, vyber změnu stolu
121Unoccupied TableNeobsazený stůl
125Change Table ToZměnit na nový stůl (vyber)
128No tax is configured!Daň nebyla nastavena!
129There is no bill to merge!Není žádný účet ke sloučení!
130There is no table to merge!Není žádný stůl ke sloučení!
131There is no occupied table to split!Není žádný obsazený stůl k rozdělení!
132There is no unoccupied table!Není žádný neobsazený stůl!
133There is no table transaction!Není stůl k transakci!
134There is no bill to split!Není žádný účet k rozdělení!
135Tax DetailsDetail daně
136On/OffZap./Vyp.
137Add LayoutPřidat rozvržení
138Edit LayoutUpravit rozvržení
139Add TablePřidat stůl
140Table LayoutRozvržení stolů
141Edit OffÚpravy (Vyp.)
142Edit OnÚpravy (ON)
143SaveUložit
144New LayoutNové rozvržení
145Section OneSekce1
146Square TableHranatý stůl
147Circular TableKulatý stůl
148Table NameNázev stolu
149Table WidthŠířka stolu
150Table HeightDélka stolu
151New layout has been created.Nové rozvržení bylo vytvořeno.
152Delete selected layout.Smazat označené rozvržení.
153Table name existed. Please use another!Název stolu již existuje. Zvolte jiný!
155Are you sure you want to delete selected table?Opravdu chcete smazat vybrané stoly?
156Changes have been saved.Změny byly uloženy.
157Activating TableAktivace stolu
158Please enter pax number!Prosím, zadejte počet osob!
159Save table layout before ordering!Uložte rozvržení stolů před Objednáním!
160Double tap to activate table when edit mode is off. nTap and hold to move the table when edit mode is on.Dvakrát klepněte na aktivaci stolu, když je režim editace je vypnutý (Off). Klepněte a podržte tlačítko stolu, když je režim úprav zapnutý (ON).
161Table: %@, Please select transaction.Stůl: %@. Prosím, vyberte transakci
162Save changes before proceeding?Uložit změny před pokračováním?
163Table InfoStůl INFO
164View bill for table: %@?Zobrazit účtenku pro stůl: %@?
165Activating Table: %@, Please select number of pax.Aktivace stolu: %@. Vyber počet hostů.
166MoreVíce
167Please enter number of pax.Prosím, zadej počet hostů.
169Receipt NoÚčtenka č.
170Pax NumberPočet hostů
171Bill AmountPočet účtů
173Transaction by:Účtoval:
174Item deletion is not available during payment modeV platebním režimu není k dispozici
175Upon split, orders cannot be removed!Po rozdělení nelze objednávky smazat!
176DCSleva
177DC by PriceSleva z ceny
178OtherOtevřít
180Assign TablePřiřadit stůl
181There are orders that are not on hold. Proceed to previous transaction?K dispozici jsou nepřiřazené objednávky. Pokračovat s předchozí transakcí?
182There are orders that are not on hold. Proceed to a new transaction?K dispozici jsou nepřiřazené objednávky. Přejít na novou transakci?
183There are orders that are not on hold. Proceed to table selection?K dispozici jsou nepřiřazené objednávky. Pokračovat výběrem stolu?
184There are orders in list. Proceed to previous transaction?V seznamu jsou objednávky. Pokračovat s předchozí transakcí?
185There are orders in list. Proceed to table selection?V seznamu jsou objednávky. Pokračovat s výběrem stolu?
186There are orders in list. Proceed to a new transaction?V seznamu jsou objednávky. Přejít na novou transakci?
187Receipt voided!Účtenka zrušena!
188Orders removed!Objednávky odstraněny!
189Split receipt voided!Rozdělení účtu zrušeno!
190Order ListSeznam objednávek
191Cashier printer is not configured!Pokladní tiskárna není konfigurována!
192Cashier printer is not turned on! Print anyway?Pokladní tiskárna není zapnutá. Přesto tisknout?
193Hold bill will print order list to respective kitchen printer.Pozdržený účet vypíše seznam objednávek na kuchyňské tiskárně.
194Order has been sent. Send again?Objednávka byla odeslána. Poslat znovu?
195ErrorCHYBA
196No item to sendŽádné položky k odeslání
197Discount will be applied to the subtotal.Sleva bude uplatněna na součet.
198Click Checkout to complete the transaction. Receipt will be printed.K dokončení transakce klepněte na tlačítko Pokladna, účet bude vytištěn.
199No amount is entered!Žádná částka není zapsána!
200No bill for payment.Není žádný účet pro platbu!
201No amount to be paid.Není částka, která má být zaplacena.
202Lite VersionLITE verze
204Select payment type and cash in the amount.Vyberte typ platby a částku.
205Exact=OK
206Current bill will be printed to the cashier printer.Aktuální účet bude vytištěn na pokladní tiskárně.
207Current BillAktuální účet
208No orders to print bill!Žádné objednávky pro tisk účtu!
209Orders not hold, print current bill?Žádné objednávky, vytisknout tento účet?
210Print current bill?Vytisknout tento účet?
211Order list will be printed to the cashier printer.Seznam objednávek bude vytištěn na pokladní tiskárně.
212No orders to print!Žádné objednávky k tisku!
213Orders not hold, print order list?Žádné objednávky neobdrženy, tisknout objednávkový seznam?
214Print Order List?Tisknout seznam objednávek?
215SplitRozdělit
216TipsSpropitné
217Total:Celkem:
218Voided:Zrušit:
219Change:Vrátit:
220Amt Due:Nižší daň:
221By: NoneOd: nikdo
222Qty DescriptionMnož. | Položka
223Tips GratitudeSpropitné
224Tips GratitudeSpropitné
225Edit to void order or adjust the sequence.Upravid neplatnou objednávku nebo upravit pořadí.
226Void Split BillRozdělit neplatný účet
227This will revert bill split, proceed?Tím se vrátí rozdělení účtu, pokračovat?
228Cancel all orders?Zrušit všechny objednávky?
229Assign favourite item for quick access. nClick '+' to assign, hold on the item to remove as favourite.Přiřazení oblíbené položky pro rychlý přístup. nKlikněte na + pro přiřazení, nebo podržte položku pro její smazání z oblíbených.
230Main MenuHlavní nabídka
231Purchase Full VersionKupte si plnou verzi!
232No orders are allowed after bill split!Po rozdělení nejsou povoleny žádné objednávky!
233Modifier SelectionVýběr variant
236Bill has been closed! Unable to add item.Účet byl uzavřen! Nelze přidat položku.
237Item contains empty modifier group. Remove group from item to proceed.Položka obsahuje prázdnou skupinu variant. Odstranit skupinu a pokračovat.
238There is no item under this category.V této kategorii neexistuje žádná položka.
239Start by setting up a category in settings.Začněte vytvořením kategorií v nastavení.
241Switch edit mode to on and start creating tables!Přepněte do režimu úprav a začněte vytvářet stoly!
243Maximum number of layout is 8!Maximální počet rozvržení stolů je 8!
244LayoutRozvržení
246Start DateZačátek
247End DateKonec
248Hide category with 0 SalesSkrýt kategorii bez položek
249ConsolidatedUpravit
250Mail SettingsNastavení pošty
251InventorySkladové zásoby
252TransactionsTransakce
253Hourly SalesHodinový prodej
254Category SalesProdej dle kategorií
255X ReadingZákladní Přehled
256Save Mail SettingsUložit nastavení pošty
257Report will always send to email listed above.Přehledy budou vždy zasílány na výše uvedené emaily.
258Mail Settings have been saved!Nastavení pošty byly uloženy!
259Generate ReportGenerovat Přehled
260Inventory report shows stock balance for all items.Přehled Inventura zobrazí skladové zůstatky pro všechny položky.
261Transaction report shows all the transactions detail made throughout the period of time.Přehled Transakce zobrazí detaily všech transakcí podle hodin za dané období.
262Hourly Sales report shows breakdown of sales throughout the period of time.Hodinový Přehled ukáže prodeje podle hodin za dané období.
263Category Sales report will generate total sales of each item based on category.Přehled Kategorie generuje celkové tržby ve výši jednotlivých položek podle kategorií.
264X Reading report includes sales, payment received and receipt information.Základní Přehled zahrnuje prodej, obdržené platby a informace o příjmu.
265Please generate monthly report for report longer than a month.Prosím, generujte měsíční Přehled pro zprávu delší než jeden měsíc.
266Start date and end date is the same!Datum začátku a datum konce jsou stejné!
267End date cannot be earlier than start date!Datum ukončení nesmí být starší než datum zahájení!
268Please set start date!Prosím, nastavte datum začátku!
269Please set end date!Prosím, nastavte datum ukončení!
270Report ErrorPřehled - Chyba
271Report ListSeznam Přehledů
272Save ReportUložit Přehled
273Mail ReportMail Přehled
274ReportingPřehledy
275Report has been saved!Přehled byl uložen!
277No report to send.Žádné Přehledy k odeslání.
278X Reading Report %@Základní Přehled %@
279X Reading ReportZákladní Přehled
280Category Sales Report %@Přehled - Kategorie prodejů %@
281Category Sales ReportPřehled - Kategorie prodejů
282Hourly Sales Report %@Přehled - Hodinový prodej %@
283Hourly Sales ReportPřehled - Hodinový prodej
284Transactions Report %@Přehled - Transakce %@
285Transactions ReportPřehled - Transakce
286Inventory Report %@Přehled - Inventura %@
287Inventory ReportPřehled - Inventura
288Mail has been sent sucessfullyPošta byla odeslána úspěšně.
289Mail has not been sent, please try again.Mail nebyl odeslán, zkuste to prosím znovu.
290Mail ComposerSestavení e-mailu
291No report is selectedNení vybrán žádný Přehled
292Loading...Načítám...
293DailyDenní
294MonthlyMěsíční
295Stock FileSkladové položky
296Printers SettingTiskárny - nastavení
298ReceiptÚčtenka
299Add CategoryPřidat Kategorii
300Add ItemPřidat položku
301Add Modifier GroupPřidat Skupiny Variant
302Add ModifierPřidat Varianty
303PrintersTiskárny
304Print OptionsVolby pro tisk
305RestaurantRestaurace
308Payment TypesZpůsob platby
309DatabaseDatabáze
310Previous ReceiptsPředchozí účty
311Feedback / Bug ReportZpětná vazby / Bug Přehled
312About UsO nás
313Feedback to UsZpětná vazba nám
314All stock files deleted!Všechny fotky smazány!
315All transactions deleted!Všechny transakce smazány!
316All tables and layout deleted!Všechny stoly a rozvržení smazány!
317Settings have been cleared to defaults!Nastavení byly vymazány na výchozí hodnoty!
318ResetObnovit
319There are bills that have not been paid, please complete all transactions.Jsou zde účty, které nebyly zaplaceny, vyplňte všechny transakce.
320Delete all stock files?Smazat všechny uložené soubory?
321There are bills that have not been paid, proceed to clear all transactions?Jsou zde účty, které nebyly zaplaceny, pokračovat v mazání všech transakcí?
322Clear all transactions?Smazat všechny transakce?
323There are bills that have not been paid, unable to delete all tables & layout.Jsou zde účty, které nebyly zaplaceny, nelze smazat všechny stoly a rozvržení.
324Delete all tables and layout?Smazat všechny stoly a rozvržení?
325Restore all settings to defaults?Obnovit všechna nastavení na výchozí hodnoty?
326Reset all contents & settings?Obnovit veškerý obsah a nastavení?
328Clear Stock FileSmazat skladové položky
332Clear Tables & LayoutSmazat stoly a rozvržení
334Clear SettingsSmazat nastavení.
335-This will restore everything to factory defaults.-Obnoví vše do továrního nastavení!
336Reset All Content & SettingsObnovit veškerý obsah a nastavení
337-Software Version %@.-Verze aplikace %@.
338-Software Version %@ Lite.-Verze aplikace %@ Lite.
339Feedback or Bug ReportZpětná vazba / Bug Přehled
340Clear TransactionVymazat transakce
341Send us your LogPošlete nám svůj Log
342Please setup outlet email address under Settings -> General.Prosím, nastavte si firemní e-mailovou adresu v nastavení restaurace.
343Email UsNapište nám
344Log file has been sent over.Soubor protokolu byl odeslán.
345Failed to send log file, please try again.Nepodařilo se odeslat log soubor, zkuste to prosím znovu.
346Please enter a valid payment type name!Zadejte prosím platný název typu platby!
347You must have at least 1 payment type turned on!Musíte mít alespoň 1 typ platby zapnutý (ON)!
348Your settings have been saved.Vaše nastavení bylo uloženo.
349Payment NameNázev platby
350PaymentPlatba
351Payment Type NameNázev pro platbu
352DeleteSmazat
354ActivateAktivovat
355Receipt: %@ has been voided!Účet: %@ byl zrušen!
356Receipt: %@ has been activated!Účet: %@ byl aktivován!
357Select DateOznačit datum
358ReprintOpakovaný tisk
359Bill not closed, print order list?Účet není uzavřen, tisknout seznam objednávek?
360Reprint Receipt: %@?Nový tisk účtu: %@?
361Activate Receipt: %@?Aktivovat účet: %@?
362Void Receipt: %@?Neplatný účet:%@?
364This will revert bill split and void the main transaction, proceed?Vrátí rozdělení účtu a zruší hlavní transakci, pokračovat?
365Search All Receipt NoHledat všechny účty č.
366Please enter only numeric character!Prosím, zadejte pouze číselné znaky!
367Account has been deleted!Uživatel byl smazán!
368Please enter a valid username!Prosím, zadejte platné uživatelské jméno!
369Please enter a password with 4-8 numeric character!Zadejte prosím heslo, 4-8 číselný znak!
370Confirmation password does not match!Potvrzení hesla se neshodují!
371Account details saved!Podrobnosti o uživateli byly uloženy!
372Username exists. Please use another username.Uživatelské jméno existuje. Použijte prosím jiné jméno.
373Account added!Uživatel byl přidán!
374Admin account cannot be deleted!Uživatel ADMIN nelze odstranit!
375Delete this account?Smazat tohoto uživatele?
376Please insert outlet email address in Restaurant Settings before changing admin's passwordProsím vložte firemní e-mailovou adresu v hlavním nastavení Restaurace před změnou admin hesla
377Please select an account!Prosím, vyber uživatele!
380UsernameUživatelské jméno
381Confirm PasswordOpakovat heslo
383Delete AccountSmazat uživatele
384Change PassZměna hesla
385Super AdminHlavní Admin
386Access to stock file settingsPřístup ke skladovým položkám
387Access to printer settingsPřístup k nastavení tiskáren
388Access to general settingsPřístup do hlavního nastavení
389Access to past receiptPřístup k minulému účtu
390Access to void receiptPřístup ke zrušenému účtu
391Access to cash drawerPřístup k Pokladní zásuvce (Kasa)
392Access to give discountOprávnění dávat slevy
393Access to reportPřístup k Přehledům
394PermissionsOprávnění (přístup):
396Operation start and end time should not be the same!Začátek a konec provozní doby by neměly být stejné!
397Please assign operation start hour!Prosím, zadejte otevírací hodiny!
398Please assign operation end hour!Prosím, zadejte zavírací hodiny!
399Please assign operation hour!Prosím, zadejte provozní hodiny!
400Please enter a valid outlet email address!Zadejte prosím platnou firemní e-mailovou adresu!
401Your settings have been saved!Vaše nastavení bylo uloženo!
402Start TimeZačátek
403End TimeKonec
404Scroll down for morePřejděte dolů pro více
405Sound On/OffZvuk Zap./Vyp.
406Click sound for adding order to receipt.Zvuk kliknutí při přidání zboží na účet.
407Table System On/OffÚčtování stolů Zap./Vyp.
408Disable table system.Účtování podle stolů (Zap./Vyp.).
409Quick CheckoutRychlá pokladna
410Immediately proceed to a new transaction upon checkout.Ihned přistoupit k nové transakci na pokladně.
411Rounding:Zaokrouhlit:
412OffVypnout
413You can choose to turn off the rounding or round receipt total to nearest 0.05, 0.10, 0.50 & 1.00.Můžete zapnout/vypnout zaokrouhlování součtu CELKEM na nejbližší hodnotu 0,05, 0,10, 0,50 a 1,00.
414Currency SymbolSymbol měny
415Currency symbol will be shown in printed receipt.Symbol měny bude zobrazen při tisku.
416Receipt PrefixÚčet - předpona
417Receipt prefix will be shown in the start of all receipt number.Předpona bude zobrazena na začátku celého čísla účtu.
418Operation HourProvozní doba
419Select End TimeVyber konec
420Changing operation hour will affect report generation. For pub operation hours, you can set your end time earlier than start time.Změna provozní doby, bude mít vliv na generování sestav Přehledů. Pro provozní hodiny musíte nastavit čas konce dříve než začátku.
421Outlet EmailFunkční E-mail
422This email will be used to retrieve forgotten password.Tento e-mail bude použit k získání zapomenutého hesla.
423Select Start TimeVyber začátek
425Please enter a valid tax name!Zadejte prosím platný název daně (DPH)!
426Please enter a valid tax amount!Zadejte prosím platnou výši daně!
427Tax cannot be 0 %!Daň nemůže být 0%!
428Tax NameNázev daně
429Tax (%)DPH (%)
430With Taxs DPH
432Price of product item already include taxCeny s DPH - způsob výpočtu daně
434AdditionalTradiční
435ReverseOpačný
436Receipt HeaderHlavička účtenky
437Receipt FooterPatička účtenky
438AlignmentZarovnání
439LeftVlevo
440CenterNa střed
441RightVpravo
442NormalNormální
443BigVelký
444BiggerNejvětší
445Assign cashier printerPřiřazení pokladní tiskárny
446The printer with cash drawer connected.Připojena tiskárna s peněžní zásuvkou.
447Assign printing languageZvolte jazyk tisku
448Set product item printing language.Nastavte jazykovou položku pro tisk.
449Print order list with priceTisk seznamu objednávek s cenou
450Order list printed to kitchen/bar will be shown with price.Seznam objednávek tištěný do kuchyně se zobrazí s cenou.
451Order list split 1 item per receiptSeznam objednávek rozdělit 1 položka na účet
452Order list printed to kitchen/bar will be split by item.Seznam objednávek tištěný do kuchyně bude rozdělen na položky.
453Receipt print 0 price itemTisk účtu s 0 položkou
454Cashier printer will print zero price item in the receipt.Pokladní tiskárna bude tisknout i nulové ceny položek na stvrzenku.
455Optional receipt printingVolitelný tisk účtenky
456Upon checkout, cashier can choose to print or not to print receipt.Na pokladně můžete zvolit zda ne/tisknout stvrzenku.
457Receipt footer line feed countZápatí účtenky - počet řádek posuvu
458Adjust receipt footer line feed count.Nastavení zápatí účtenky dle počtu řádek posuvu.
459Kitchen order list font sizeVelikost písma pro seznam do kuchyně
460Adjust the font size of order list.Nastavení velikosti písma podle seznamu objednávky.
461Assign PrinterPřiřazení tiskárny
462Assign LanguagePřiřazení jazyka
463Select a printerVýběr tiskárny
464Printer languageTiskový jazyk
465Configure receipt header and footer. Alignment can be adjusted to left, center or rightKonfigurace záhlaví a zápatí účtenky. Zarovnání tisku může být: vlevo, na střed, vpravo.
466Printer ModelModel tiskárny
467Invalid IP Address!Neplatná IP adresa!
469Invalid Port Number!Neplatné číslo Portu!
470Column number must be 30 and above!Sloupce musí být min. 30 zanků a výše!
471Please select a printer model!Vyber model tiskárny!
472Printer is in used by item or category! Unable to delete.Tiskárna je používána pro položky nebo kategorie! Nelze ji smazat.
473This printer is assigned as cashier printer! Unable to delete.Tato tiskárna je přiřazena jako pokladní tiskárna! Nelze ji smazat.
474Please enter a valid printer name!Zadejte prosím platný název tiskárny!
476Please enter a valid IP Address/Port!Zadejte prosím platnou IP adresu a číslo Portu!
477Printer model is not selected!Model tiskárny není vybrán!
478ColumnsSloupce
479Printer NameNázev tiskárny
480IP/PortIP/Port
481Test PrintTest tisku
483Printer ListSeznam tiskáren
484Moving modifier to another group is not allowed!Přesun varianty do jiné skupiny není povolen!
485Delete selected modifier?Smazat označenou variantu?
486ConfirmationPotvrzení
487No Printer AssignedTiskárna nepřiřazena
488Modifier has been deleted!Varianta byla smazána!
489ModifierVarianta
490Modifier has been duplicated!Varianta byla duplikována!
491Duplicate ModifierDuplicitní varianta
492Please insert a valid modifier name!Zadejte prosím platný název varianty!
493Details have been saved!Údaje byly uloženy!
494New modifier has been created!Nová varianta byla vytvořena!
495Please assign a modifier group!Prosím, přiřaďte variantu ke skupině!
496Please save before duplicating!Prosím ulož před duplikací!
497Please select a modifier to duplicate!Prosím, vyberte variantu ke kopírování!
498Duplicate modifier to GroupDuplicitní varianta do skupiny
499New ModifierNová varianta
500Select Modifier GroupOznač variantu skupiny
501Modifier is in transaction. Modifier unable to delete!Varianta je zaúčtována. Variantu nelze odstranit!
502Are you sure you want to delete selected modifier?Jste si jisti, že chcete smazat vybranou variantu?
503Duplicate %@ to %@ group?Duplikovat %@ do %@ skupiny?
504NoneŽádná
505*Do not PrintNetisknout
506Modifier's PhotoUpravit foto
507Take PhotoVyfotografovat
508Choose From LibraryVyberte si z knihovny
509Search OnlineOn-line hledání
510Delete ThumbnailSmazat náhled
511Set ThumbnailVyber náhled
512Modifier Name* :Název varianty* :
513Modifier NameNázev varianty
515Assigned GroupPřiřazená skupina
516Assigned Printer:Přiřazená tiskárna
518Delete ModifierSmazat variantu
519Sort by GroupSeřadit podle skupiny
520EditUpravit
521Sort bySeřadit podle
522Modifier ListSeznam variant
523Mod DetailsDetail varianty
524Modifier GroupSkupina variant
525Modifier Group has been deleted!Skupina variant byla smazána!
526Please insert a valid group name!Zadejte prosím platný název skupiny!
527Modifier Group has been created!Skupina variant byla vytvořena!
528New GroupNová skupina
530There's modifier under this modifier group. Modifier group is unable to delete!Skupina variant obsahuje nějakou variantu. Skupinu tudíž nelze smazat!
531Are you sure you want to delete selected modifier group?Jste si jisti, že chcete smazat vybranou skupinu variant?
532Modifier Group NameNázev skupiny variant
533Group NameNázev skupiny
534OptionalVolitelný
535Modifier Group ListSeznam skupin variant
536Group DetailsDetail skupiny
537Category has been deletedKategorie byla smazána
538Category failed to be deletedKategorii se nepodařilo vymazat
539Are you sure you want to delete selected category?Jste si jisti, že chcete smazat vybranou kategorii?
540There's category under this category, category is unable to delete!Tato kategorie obsahuje jinou kategorii, proto ji nelze smazat!
541There's item under this category, category is unable to delete.Kategorie obsahuje položku, kategorii nelze odstranit.
542Please select a categoryProsím, označte kategorii
543Default TaxDefault
544Custom TaxVlatní daň
545Category TaxKategorie daně
546Category's PhotoKategorie - FOTO
547Category Name* :Název kategorie* :
548Category NameNázev kategorie
549Tax Configuration:Nastavení daně:
550Delete CategorySmazat kategorii
551Category DetailsDetail kategorie
552Sub Category DetailsDetail SubKategorie
553Please enter a valid category name!Prosím, vložte platný název kategorie
554Please assign a printer!Prosím, přiřaďte tiskárnu
555Category has been created!Kategorie byla vytvořena!
556New CategoryNová kategorie
557New Sub CategoryNová SubKategorie
558Category has been deleted!Kategorie byla vymazána!
559Sub Category ListSeznam SubKategorií
560Sub: %@Sub: %@
561Item's ModifierPoložky varianty
562Adding modifier group without modifier is not allowed!Přidání skupiny variant bez varianty není dovoleno!
563- Click on modifier group to add. - Swipe on item's modifier to delete- Klikni na skupinu variant pro přidání. - Potáhni položky variant pre smazání:
564%@'s Modifier%@ Varianty
565Item has been deletedPoložka byla smazána
566Limited to 30 items in Lite version.Lite verze je omezena na 30 položek.
567Please insert a valid item name!Zadejte prosím platný název položky!
568Item has been duplicated!Položka byla duplikována!
569UncategorizedNezařazené
570Moving item to another category is not allowed!Přesun zboží do jiné kategorie není povolen!
571Delete selected item?Smazat vybranou položku?
572Contain %d Modifier GroupObsahují %d Skupinu Variant
573Duplicate %@ to %@ category?Duplikovat %@ do %@ kategorie?
574Item's PhotoFoto
575Item is in transaction. Changes to its group is not possible.Položka je v transakci. Změny v dané skupině nejsou možné.
576New ItemNová položka
577Item Name* :Název položky* :
579Category:Kategorie
580Select CategoryVyber kategorii
581Modifier Group:Varianty:
582Inventory:Zásoby:
583AvailabilityDostupnost
584No TaxŽádná daň
585Delete ItemSmazat položku
586Duplicate ItemDuplikovat položku
587Please select an item to duplicate!Prosím, vyberte položku, kterou chcete duplikovat!
588Duplicate item to CategoryDuplikovat položku do kategorie:
589Sort by CategorySeřadit dle kategorie
591Split TransactionRozdělit transakci
594PaidPlaceno
595OpenOtevřeno
596Unpaid TransactionNeplacená transakce
597Please insert item nameProsím, vložte název položky
598Item Name:Položka:
599(Not Available)(Není k dispozici)
601Please select an itemProsím, vyberte položku
604Please enter a table name.Prosím, zadejte název stolu.
608Table Name:Název stolu:
609Table Width:Šířka:
610Table Height:Délka:
611Delete TableSmazat stůl
612Not able to delete occupied table!Není možné odstranit obsazené stoly!
614Please enter layout nameZadejte název rozvržení
616Maximum character of 18!Maximálně 18 znaků!
617Layout Name:Název rozvržení:
619Unable to delete. You must have at least one layout!Nelze smazat. Musíte mít alespoň jedno rozvržení!
620Delete selected layout?Smazat označení rozvržení?
621There are tables under this layout. This will delete all the tables under this layout. Delete?Existují stoly podle tohoto rozvržení. Tím dojde k vymazání všech stolů v rámci tohoto rozvržení. Smazat?
622Changes to layout have been saved!Změny rozložení byly uloženy!
623Layout NameNázev rozvržení
624Please enter a valid name!Prosím, zdaejte platný název!
625Layout name saved!Název rozvržení uložen!
627Table Started:Obsazeno od:
628Bill Amount:Výše účtu:
630Table:Stůl:
631View BillZobrazit účet
632Pax number has been updated!Počet osob byl aktualizován!
633Cancel SortZrušit třídění
634RemoveVymazat
636Discount value should not be higher than the item's priceVýše slevy by neměla být vyšší než cena položky
637Discount value should not be higher than the item overwrite's priceVýše slevy by neměla být vyšší než cena položky, přepsat cenu
638Are you sure you want to delete this item?Jste si jisti, že chcete tuto položku smazat?
639Discount/ price overwrite is not allowed for your account!Slevy a přepisování cen není dovoleno pro váš účet!
640Price Overwrite (Per Qty)Přepsat cenu (ks)
642Modifier DetailsPodrobnosti variant
643Bill not hold, unable to give discount!Účet neplatí, nemůžete dát slevu!
644Discount by price cannot be more than receipt subtotal!Sleva podle ceny nemůže být vyšší než příjem mezisoučtu!
645DateDatum
646Set TimeNastavte čas
647TodayDnes
648SetNastav
649OthersDalší volby
650Custom CodeVlastní kód
651Please a valid codeProsím, validní kód
652Cutter CodeKód řezání
653Drawer CodeKód zásuvky
654For instruction, please visit our website.Pro výuku prosím navštivte naše webové stránky
655Tax Details % Amount On/OffDaň Detail % Množství Zap./Vyp.
657Change Table FromZměna stolu - vyber
658Unable to merge table that has been split!Nelze sloučit stůl, který byl rozdělen!
659Merge Table From T:%@ ToSloučit stůl:%@ s
660Change Table From T:%@ ToZměna stolu:%@ na
661T:S:
668Select Table To SplitVyberte stůl k rozdělení
669You must have at least 2 items to split table!K rozdělení stolu musíte mít alespoň 2 položky na účtu!
670You must have at least 2 pax to split table!K rozdělení stolu musíte mít alespoň 2 hosty u stolu!
671No table can be split!Žádný stůl nelze rozdělit!
673Select Item To Split QuantityVyberte položku k rozdělení množství
674Please select the number of pax to transfer!Zvolte prosím počet hostů pro přesun!
675Transferring all pax is not possible!Přesun všech hostů není možný!
676No Item Selected!Žádná položka není zvolena!
678There is no unoccupied table availableNení k dispozici žádný volný stůl
679Table: %@'s ItemsStůl: %@ položek
681Split to new billRozdělit na nový účet
682Bill: %@ has been split to Table: %@.Účet: %@ byl rozdělen, nový stůl: %@.
683Bill: %@ has been split to Bill: %@Účet: %@ byl rozdělen, nový účet: %@.
684Unable to split item to table that has been split!Nelze rozdělit položky na stoly, které již byly rozděleny!
688Split Table: %@'s item toRozdělit stůl: %@ položkami do
689Split Bill ToRozdělit účet na
690Select Split TypeVyber typ rozdělení
691Split By ItemRozdělit podle zakoupeného zboží (podle položek)
692Even Split By PaxRozdělit rovnoměrně podle zvoleného počtu hostů
693Split By PercentageRozdělit procentuelně podle zvoleného počtu hostů
694Select bill to splitOznač účet k rozdělení
695You must have at least 2 items to split bill by item!K rozdělení účtu na něm musíte mít alespoň 2 položky
696Split by CoverRozdělit podle úhrady
697Split By AmountRozdělit podle částky
698Bill: %@ has been split!Účet: %@ byl rozdělen!
699Number of splitPočet rozdělení
700Amount (%) per paxMnožství (%) na hosta
701Upon split, no additional orders can be added.Po rozdělení nemohou být žádné další objednávky přidány.
702Number to splitPočet rozdělit
703Split amount must be 100% of the bill!Částka k rozdělení musí být 100% výše účtu!
704Are you sure you want to split?Jste si jisti, že chcete rozdělit?
705Merge Bill From %@ ToSloučení účtu z %@ na
706Bill: %@ has been merged to Bill: %@.Účet: %@ byl sloučen s účtem: %@.
707Cancel PayZrušit platbu
708Name and telephone number will be printed in receipt.Jméno a telefonní číslo budou vytištěny na účtence.
709New BillNový účet
710ConfirmPotvrdit
711Assigned Printer* :Přiřazená tiskárna* :
712Item NotesPoznámka
713Takeaway PriceCena "přes ulici"
714DuplicateDuplikovat
715Account ListSeznam uživatelů
716New AccountNový uživatel
717Consolidated X Reading ReportUpravený Základní Přehled
718Date From:Začátek:
719Date To:Konec:
721Sales ReportPřehled - Prodej
722Net SalesČisté tržby
723Sales After DiscountProdej po slevě
724Discount On ItemSleva na položky
725Discount On BillSleva na účet
726Total DiscountCelková sleva
727GrandtotalÚhrn
728Voided SalesZrušený prodej
729Total TaxCelkem daň
730Sales With TaxProdej s DPH
731Sales Without TaxProdej bez DPH
733Sales After RoundingProdej po zaokrouhlení
734Payment InformationÚčetní informace
735Receipt InformationInformace o účtenkách
736First ReceiptPrvní příjem
737Last ReceiptPoslední příjem
738No of ReceiptNic z příjmu
739Average Per ReceiptPrůměr z příjmu
740PaxHost
741Average Per PaxPrůměr na hosta
742Total SalesCelkem prodej
743Total Quantity / SalesCelkem Množství / Prodej
744Modifier Sales ReportPřehled - Varianty prodeje
745Total ReceivedCelkem příjem
746Item DiscountPoložka sleva
747Bill DiscountÚčet sleva
749Pay byÚčtováno
750Pax NoHostů
751CustomerZákazníci
752VoidedZrušeno
753Could not connect to %@ printer! Retry?Nelze se spojit s tiskárnou %@. Opakovat?
754Could not connect to printer! Retry?Nelze se spojit s tiskárnou. Opakovat?
755Fail to connect to printerChyba připojení tiskárny
756Printer ErrorChyba tiskárny
757Cashier printer not configured!Pokladní tiskárna není nakonfigurována!
758Cashier printer settings incorrect!Nastavení pokladní tiskárny je nesprávné!
759*Order List*Seznam objednávek
760Receipt ReprintNový tisk
762R.No: %@Ú.č.: %@
763Split byRozdělit dle
765Printer configuration is not setup!Tiskárna není nainstalována!
767Table ChangedStůl byl změněn
768Table SplitStůl byl rozdělen
769Table MergedStůl byl sloučen
770Table change from T: %@ to T: %@Stůl změněn z S: %@ na S: %@
771Table merged from T: %@ to T: %@Stůl sloučen z S: %@ se S: %@
772Table split from T: %@ to T: %@Stůl rozdělen z S: %@ na S: %@
773No kitchen / bar printer is setup!Pro kuchyň/bar není nastavena tiskárna!
774*New Order**Nová objednávka*
775*Additional Order**Další objednávka*
776*Reprint Order*Reprint objednávky*
777*Void Order*Neplatná objednávka
778Number of PaxPočet hostů
779Number of Pax:Počet hostů:
780Name:Název:
781Tel:Tel:
782Transaction completed. Cashier printer not configured!Transakce dokončena. Pokladní tiskárna není konfigurována!
783Please enter admin's passwordProsím, zadejte admin heslo
784Please enter account's passwordProsím, zadejte heslo k účtu
786Please enter new passwordZadejte prosím nové heslo
787Password is incorrect!Heslo je nesprávné!
788Please re-enter passwordZadejte heslo znova
789Password has been changed!Heslo bylo změněno!
790Confirmation password is incorrect! Please try again.Heslo je nesprávné! Zkuste to prosím znovu.
792Print ReportTisk Přehledu
793Unable to print previous reports.Nelze tisknout předchozí Přehledy.
794Unable to print report more than a day or month.Nelze tisknout Přehledy za více než jeden den, nebo měsíc.
795No report to print.Žádný Přehled pro tisk.
796Receipt line item pricePříjem řádková položka cena
797Item per unit price will be printed in receipt.Položky za jednotkové ceny budou vytištěny v příjmu.
798Printer Not AssignedTiskárna nepřiřazena
799No printerŽádná tiskárna
800Email ReceiptÚčtenka E-mailem
801Print Receipt CopyTisk kopie účtenky
802Receipt CopyKopie účtenky
803Print ReceiptTisk účtenky
804Reduce line feed between ordersSnižte řádkování mezi objednávkami
805Space between orders and modifier will be reduced.Mezera mezi objednávkami a variantami bude snížena.
806Outlet NameNázev podniku
807Outlet name will be included in receipt's mail.Název podniku bude přiřazen k e-mailu.
808AllVŠE
809Eat InJídlo
810AwayPryč
811Tax ForDaň pro
812Restore DefaultZákladní obnovení
814App's Language:Jazyk App.:
815Button LayoutRozvrh tlačítek
816Page 1Strana 1
817Page 2Strana 2
818Back & More Functions button is fixed to the last button in each page.Zpět a další funkční tlačítka jsou umístěna za poslední tlačítko na každé straně.
819Permission RequiredZadání je povinné
820No DescriptionŽádná poznámka
822AmtNižší
824Item ListSeznam položek
825Delete GroupSmazat skupinu
826Printer SettingsNastavení tiskáren
827Cashier PrinterPokladní tiskárna
828GuidePrůvodce
829Tax can be applied or removed from the bill.Daň lze použít nebo odstranit z účtu.
830CashHotovost
831Category ListSeznam kategorií
832MergeSpojit
833By:Od:
834Collate OrderSeskupovat
835Collate identical orders together.Stejné objednávky pro kuchyni seřadí za sebe.
836Receipt number font sizeVelikost fontu pro číslo účtenky
837Adjust the font size of receipt number.Nastavení velikosti písma číslo účtenky
838Search by Receipt No / Customer NameHledat dle Účtenky č. / Zákaznického jména
839Payment accepted. Please proceed to checkout.Platba akceptována. Pokračujte k pokladně.
840Payment failed.Platba se nezdařila.
841Pay In/Pay OutPříjmy/Výdaje
842Transfer BillPřevod účtu
843Transfer Takeaway bill to Dine InPřevod prodeje "přes ulici" na jídelní poukázky
844Transfer Dine In bill to TakeawayPřevod jídelní poukázky na prodej "přes ulici"
845No takeaway transaction is found!Žádný prodej "přes ulici" nenalezen!
846No dine in transaction is found!Jídelní poukázky nebyl v transakcích nalezeny!
847Takeaway BillsÚčty "přes ulici"
848Dine In BillsJídelní poukázky
849Transfer T:%@ bill to takeaway?Převést účet S:%@ na prodej "přes ulici"?
850T: %@ bill has been transferred to takeaway.S:%@ účet byl převeden na prodej "přes ulici".
851Transfer %@ to TablePřesun %@
852%@ has been transferred to T: %@.%@ byl převeden na S: %@.
853Transfer %@ to T:%@?Přesun %@ na S:%@?
854Open BillOtevřít účet
855Receipt: %@ has been opened!Účtenka: %@ byla otevřena!
856Table has been split. Unable to transfer.Stůl byl rozdělen, nelze uskutečnit převod.
858- Enter the main terminal's IP address.- Zadejte IP adresu hlavního terminálu.
859- Enter this terminal's IP address at secondary terminal.- Zadejte IP adresu tohoto terminálu na sekundární terminál.
860Main Terminal IP Address:IP adresa hlavního terminálu:
863Work ModePracovní režim
864- Enable secondary iPad to work as an ordering terminal.- Povolí sekundární iPad, který pracuje jako objednávkový terminál.
865Enable Multiple Terminal OrderingPovolit víceterminálové objednávky
866Pair/Synchronize DBPárování/Synchronizace DB
867Table is occupied!Stoly jsou obsazeny!
868Unable to connect!Nelze se připojit!
869ApplyingPoužití
870Retrieving...Načítání
871Sending order...Odeslání objednávky...
872Receipt info changed!Info o změnách účtů!
873Table pax changed!Změna hostů u stolu!
874Discount applied.Sleva použita.
875Tips/Gratitude applied.Spropitné použito.
876RetryZkusit znovu
878Unable to send. Bill is closed!Nelze odeslat. Účet je uzavřen!
879Unable to send. Bill is split!Nelze odeslat. Účet je rozdělen!
880PurchasedNakoupené
881PurchaseNákup
882RestoreObnovit
883Main POSHlavní POS
884As TerminalJako terminál
885Terminal activated!Terminál je aktivován!
886Device paired.Zařízení je spárované!
887Device unpaired.Zařízení je nespárované!
888Paired DeviceSpárované zařízení
889Device not paired!Zařízení není spárováno!
890UnpairZrušit párování
893Pair device name %@?Název párovaného zařízení je %@?
894Unable to pair more than 10 devices.Nelze spárovat více než 10 zařízení.
895Unable to pair more than 1 device in Lite Version.Ve verzi Lite nelze spárovat více než 1 zařízení.
896Unable to pair device. Secondary ordering terminal not enabled.Nelze spárovat zařízení. Sekundární objednání terminálu není povolen.
897In-App Purchase restored.In-App nákup obnoven.
899Please enter a valid IP Address.Zadejte prosím platnou adresu IP.
900Restore In-App PurchaseObnovit In-App Nákup
901Terminal settings have been saved.Nastavení terminálu bylo uloženo.
902Import Item with CSV FileImport položek (zboží) s CSV souboru
903Select CSV FileVyber CSV soubor
904ImportImport
905- Download sample CSV file from our website FAQ section.- Stáhněte si vzorový CSV soubor z webových stránek, v sekci FAQ.
906Select FileVyber soubor
907Item Count Category Name Assign CategoryPoložka Počet Kategorie Název Připojení Kategorie
908Assign CategoryPřiřazení kategorie
909CSV ImportImport položek (zboží)
910Column (%d,%d) contain empty item name. Unable to import.Sloupce (%d,%d) obsahují prázdný název položky. Nelze importovat.
911Unassigned category for column (%d,%d). Unable to import.Nepřipojené kategorie ve sloupci (%d,%d). Nelze importovat.
912Unable to import empty CSV file.Nelze importovat prázdný CSV soubor.
913Please assign all category before importing.Před importem prosím přiřaďte všechny kategorie.
914Successfully import %d item. Limited to 30 items in Lite version.Úspěšně import %d položky. Omezeno na 30 položek v Lite verzi.
915Successfully import %d item.Úspěšně import %d položky.
916Deleted!Odstraněn!
917Date Remarks Amount ByDatum Poznámka Částka Od
918Delete selected?Smazat vybrané?
919Saved!Uloženo!
920Discount report shows discount given throughout the period of time.Přehled Slev ukáže, jak byla sleva poskytnuta podle hodin za dané období.
921Discount ReportPřehled Slev
922Consolidated Discount ReportUpravený Přehled Slev
923Pay InPříjmy
924Pay OutVýdaje
925Please enter a discount name!Prosím, zadejte název slevu.
926Please save before editing.Prosím, ulož před úpravou.
927There's no item left for selected bill!Pro vybraný účet není vlevo žádná položka!
928Auto LogoutAuto odhlášení
929Auto logout after X seconds for Cash Register, Table & Main.Automatické odhlášení po X sekundách.
930Auto logout cannot be less than 5 secondsProsím, zadejte název slevy.
931Logging OutOdhlásit se
932Kitchen NameNázev kuchyně
933RefundVrácení
934Refund BillVrácení účtu
935Refund TypeTyp náhrady
936Select Refund TypeZvolte typ náhrady
937Unable to add item to refund bill.Po vrácení peněz nelze přidat položku.
938Refund:K vrácení:
939Cancel RefundZrušit vrácení
940Refund SalesVrácení peněz
941Cash OutVydaná hotovost
942Assign order list printerPřiřazení tiskárny ze seznamu
943Printer for manual order list printing.Tiskárna pro ruční výběr ze seznamu.
944Data TransferPřesun dat
945You are about to import database from MobiPos Lite. This will overwrite all information. Would you like to continue?Chystáte se importovat databázi z MobiPos verze Lite. Toto přepíše všechny údaje. Chcete pokračovat?
946Successfully imported!Import byl úspěšný!
947Transfer DB to Full VersionNahrát databázi do plné verze!
948Full version of MobiPOS is not found!Plná verze MobiPOS nebyla nalezena!
949Disable modifier's selection pop up if modifier group is optional.Zakázat výběr variant v případě, že skupina variant je volitelná.
950Modifier Count Modifier Name Assign GroupVarianty Počet Varianta Název Přiřazení Skupina
951Customer deleted!Zákazník byl odstraněn!
952Delete selected customer?Smazat označeného zákazníka?
953Search by Name/Phone/AddressHledat podle Jméno/Telefon/Adresa
954Customer Added!Přidat zákazníka!
955Customer saved!Zákazník uložen!
956Please insert a valid customer name!Zadejte platné uživatelské jméno!
957First NameJméno
958Last NamePříjmení
959AddressAdresa
960CityMěsto
961StateStát
962ZIPPSČ
963Total SpendingCelkové výdaje
964Delete CustomerSmazat zákazníka
965's Transaction's Transakce
966Unable to retrieve refund bill!Nemožno načíst účet pro vrácení peněz!
967Payment TypeTyp platby
968Please select a valid payment type!Vyberte prosím platný typ platby!
969Bill for %@ has been closed.Účet pro %@ byl uzavřen.
970Bill has been paid!Účet byl zaplacen!
971Unable to checkout. Bill has been modified!Nelze k pokladně. Účet byl změněn!
972Manage TillSpráva Kasy
973Opening Till BalanceOtevřít Pokladní zůstatek
974Ending Till BalanceZavřít zůstatek Kasy
975Set opening till cash amount.Otevřete kasu pro vložení hotovosti.
976Till has been reset for the day.Kasa byla obnovena na jeden den.
977Till has been set.Kasa byla nastavena
978TillKasa
979Till has been closed.Kasa byla zavřena.
980Please enter ending till amount.Zadejte prosím konečný stav kasy.
981Reset till for the day?Obnovovat kasu denně?
982Opening Till:Otevřít kasu:
983Current Till:Aktuální kasa:
984Ending Till:Ukončit kasu:
986Close TillZavřít kasu
987Reset TillObnovit kasu
988Till started atKasa otevřena od
989Till closed atKasa zavřena
990Access to till managementSpráva Pokladní zásuvky (Kasa)
991Proceed to a New Transaction upon order sendingPřejděte na novou transakci pro odeslání objednávky
992Enable Payment on TerminalPovolit platbu na terminálu
993Terminal is not synchronized!rnSynchronize?Terminál není synchronizován!RnSynchronizovat?
994Receipt table number font sizeVelikost písma tabulky s číslem účtu
995Adjust the font size of receipt's table number.Nastav velikost písma pro číslo tabulky účtu.
996Multiple PrinterVíce tiskáren
997* Feature not supported by TSP-100 printer.Možnost není podporovaná tiskárnou TSP-100
998Table number font sizeVelikosť písma pro číslo tabulky
999Adjust the font size of order list's table number.Nastav velikost písma pro číslo tabulky seznamu objednávek.
1000Save report before sending.Uložit Přehled před odesláním.
1001Re-open till for the day?Znovuotevření Kasy pro tento den?
1002Re-open TillZnovu-otevřít kasu
1003Till has been re-opened.Kasa byla znovu-otevřena.
1004Hide receipt numberSkrýt číslo účtenky
1005Hide receipt number in receipt.Skrýt číslo dokladu na účtence.
1006On/Off Discount Name Type AmountZap./Vyp. Název slevy Typ Výše
1007Visit our website's FAQ section for more info about localizing our app.Navštivte naše webové stránky, sekce FAQ, pro více informací o lokalizaci naší aplikace.
1008KitchenKuchyně
1009FunctionsDalší volby
1010Please use another quick key!Použijte prosím další rychlý klíč!
1011Quick key existed in this category. Please use another quick key!Quick Key v této kategorii již existuje. Použijte prosím jiný!
1012Start by setting up a quick key in POS.Začněte tím, že nastavíte rychlé klíče (Quick Key).
1013Proceed without synchronization with POS?Pokračovat bez synchronizace s POS?
1014Swipe right to return to previous page.Tahem vpravo se vrátíte na předchozí stránku.
1015Swipe left or right to switch modifier selection.Tahem vlevo nebo vpravo přepnete do výběru změn.
1016Access to account creationPřístup k vytvoření uživatele
1017Your email account has been linkedVáš e-mailový účet byl spojen
1018Backup to DropboxZálohování na Dropbox
1019-Backup data to dropbox.-Zálohování dat na Dropbox.
1020Select ImageVýběr obrázku
1021Print receipt logoTisk loga na účtenku
1022Receipt LogoLogo účtenky
1023Logo has been removedLogo bylo smazáno
1024Logo has been savedLogo bylo uloženo
1025Logo heightVýška Loga
1026Logo width for TSP-100 (576px), others is adjustable.Šířka Loga pro TSP-100 (576px), pro jiné lze nastavit.
1027Do not attempt to link multiple device to a single dropbox account. Link only the main POS. Proceed?Nepokoušejte se propojit více zařízení na jediném účtu Dropbox. Odkaz pouze na hlavní POS. Pokračovat?
1028(Up to 5)(Až do 5)
1029Order list remarksPoznámky k seznamu objednávek
1030Print order's remarks in order list.Vytiske poznámky na seznam objednávek.
1031Disable void order listZrušit neplatný seznam objednávek
1032Disable printing void order list to kitchen.Zruší tisk neplatného seznamu objednávek do kuchyně.
1033Categorized printingUspořádaný tisk
1035Orders not hold, unable to print bill.Neplatné objednávky, není možné vytisknout účet.
1036Access to reopen billPřístup k znovuotevření účtu
1037Clock InPrac.doba - Příchod
1038Clock OutPrac.doba - Odchod
1039Clock in for %@?Prac.doba Příchod: %@?
1040Clock out for %@?Prac.doba Odchod: %@?
1041Employee NamePracovník
1042Total HoursHodiny celkem
1043Clock In/OutPracovní doba
1044Clock In/Out report shows total hours employee worked.Přehled Pracovní doba ukáže celkovou dobu práce pracovníků.
1045Reached the limit of clock in for lite version.Dosaženo limitu hodin ve verzi Lite.
1046Employee Performance ReportPřehled - Výkony
1047Employee PerformanceVýkony pracovníků
1048Employee performance report shows your best selling employee.Přehled Výkony pracovníků ukáže vaše nejlepší pracovníky podle prodeje.
1049Performance ReportPřehled - Výkony
1050Clock out before deleting this accountHodiny před odstraněním tohoto účtu
1051No OrdersŽádné objednávky
1052Manage OrderSpráva objednávek
1053Hold / SendPočkat/Odeslat
1054Send all orders before splittingOdeslat všechny objednávky před rozdělením
1055You are closing the bill without sending its order to kitchen.Uzavíráte účet bez odeslání objednávky do kuchyně.
1056Select Orders To SendVýběr objednávek pro odeslání.
1057TogglePřepnout
1058Max ChoiceMax. volba
1059No orders to sendŽádné objednávky na odeslání
1060Row (%d) contain empty name. Unable to import.Sloupec (%d) obsahuje prázdný název. Nejde importovat.
1061Successfully import %d customer.Úspěšný import %d zákazníka.
1062Export CustomerExport zákazníka
1063ExportExport
1064Customer ListSeznam zákazníků
1065No customer to exportŽádný zákazník na export
1066Orders not sentObjednávky nejsou odeslané
1067Add CustomerPřidat zákazníka
1068Customer phone existed, add anyway?Tel. číslo zákazníka existuje, vložit?
1069Customer email existed, add anyway?Emailová adresa zákazníka existuje, vložit?
1070DeliveryDodávka
1071To GoSebou
1072Delivery TimeDodací lhůta
1073Collection TimeČas vyzdvižení
1074CollectionK vyzdvižení
1075TypeTyp
1076DriverŘidič
1077Manage DeliverySpráva dodávek
1078For DeliveryPro doručení
1079Select DriverZvol řidiče
1080Customer not assignedZákazník nepřiřazený
1081Category TotalKategorie celkem
1082Group TotalSkupina celkem
1083Logout Upon Hold:Odhlášení po přijetí:
1084Logout user upon order sending.Odhlásit uživatele po potvrzení a odeslání objednávky.
1085Rewards/LoyaltyOdměny/Věrnost
1086Enable Rewards/Loyalty ProgrammeZapnout Odměny/Věrnostní program
1087Rewards ConditionPodmínky odměn
1089Manual RewardRuční odměny
1091Setup Custom RewardNastavení ručních odměn
1092Automated RewardAutomatické odměny
1094Reward ListSeznam odměn
1095- Setup types and points needed for each reward.- Nastavení typů bodů potřebných pro každou odměnu.
1096Setup Reward ListNastavit seznam odměn
1097RewardOdměna
1098Reward NameNázev odměny
1099PointsBody
1100Please enter a reward name.Prosím, zadejte název odměny.
1101Reward amount cannot be zero!Výše odměny nemůže být nula!
1102Discount by percentage cannot be more than 100!Sleva v procentech nemůže být více než 100!
1103Custom Reward ListSeznam vlastních odměn
1104Redeem RewardUplatněné odměny
1105Custom RewardVlastní odměny
1106Unable to give custom reward when reward is redeemedNelze dát vlastní odměnu, pokud je odměna vyplacena
1107Custom reward is not enabled•••Manuálna odmena nie je dostupná
1108Unable to give custom reward on split transaction.Nelze přiřadit odměnu k rozdělené transakci.
1109No reward is turned on.Žádná odměna není zapnutá.
1110No customer assignedNení priřazen žádný zákazník
1111Unable to redeem rewards on a split transaction.Nelze uplatnit odměny na rozdelenou transakci.
1112Reward points earnedZískané věrnostní body
1113Reward points redeemedVěrnostní body uplatněné
1114Reward points balanceZůstatek stavu odměn
1115Reward DiscountOdměna, sleva
1116Order SummaryPřehled objednávek
1117Closed OrdersUzavřené objednávky
1118Kitchen DisplayDisplej v kuchyni
1119Delete All OrderSmazat všechny objednávky
1120All order clearedVšechny objednávky vymazány
1121Bump All OrderPozastavit celou objednávku
1122All order bumpedCelá objednávka pozastavená
1123Please enter outlet email.Zadejte firemní e-mail, prosím.
1124Delete all orders in the database?Odstranit všechny objednávky z databáze?
1126Please enter your email.Zadejte váš email, prosím.
1127Notification sound On/OffZvuková upozornění Zap./Vyp.
1128Show price beside itemZobraz cenu vedle položky
1129Display nameZobraz název
1130Warning 1 (Green)Varování 1 (zelená)
1131Warning 2 (Orange)Varování 2 (oranžová)
1132Warning 3 (Red)Varování 3 (červená)
1133App's LanguageJazyk Aplikace:
1134Refresh LanguageAktualizuj překlad
1135Failed to updateNepodařilo se aktualizovat
1136Language files updatedJazykové soubory byly aktualizované
1137Language files is already up to dateJazykové soubory jsou již aktuální
1138BumpPozastavit
1139Do you want to bump this receipt?Chcete pozastavit tento účet?
1140ReopenZnovu otevřít
1141Are you sure to reopen this receipt?Jste si jistí, že chcete znovu otevřít tento účet?
1142Are you sure to bump this receipt?Jste si jistí, že chcete pozastavit tento účet?
1145DetailsPodrobnosti
1146KDSKDS
1147Please enter a valid KDS name!Zadejte prosím platný název KDS!
1148KDS is in used by item or category! Unable to delete.KDS používá položky nebo kategorie! Nelze smazat.
1149Enable Kitchen Display SystemPovolit Kuchyňský Displej Systém (KDS)
1150- Up to 5 kitchen display system.- Až 5 kuchyňkých zobrazovacích systémů (KDS).
1151- Enable kitchen display system each at USD 14.99.- Povolí zobrazovací systém pro kuchyni, každý za 13,99 Eur.
1152KDS NameNázev KDS
1153Configure up to 5 kitchen display system.Konfigurace až 5 kuchyňských zobrazovacích systémů (KDS).
1154Order list will be sent to assigned KDS.Seznam objednávek bude odeslán na připojený KDS.
1155MobiPos KDS can be downloaded from the Appstore.MobiPos KDS lze stáhnout z Appstore.
1156In full version, KDS will be an In-App Purchase.V plné verzi, KDS získáte zakoupením In-App.
1157Kitchen Display SystemKuchyňský Displej Systém (KDS)
1158Training ModeŠkolicí režim
1164Quick checkout with exactRychlá a přesná kontrola
1165WeightVáha
1166Weight must be more than zeroHmotnost musí být vyšší než nula
1168There are orders that are not on hold. Proceed to logout?K dispozici jsou objednávky, jejichž nejste držiteli. Chcete odhlásit?
1169Failed to send order to %@. Retry?Nepodařilo se poslat objednávku na %@. Zkusit znovu?
1170Orders have not been sent.Objednávky nebyly odeslány.
1171Unable to charge to customer account on split transaction.Rozdělenou transakci nelze účtovat na účet zákazníka.
1172Charge CustomerÚčtovat zákazníkovi
1173Account Credit Balance:Účetní kreditní zůstatek:
1174Customer Top UpZákazník Top Up
1175Customer's Balance:Zůstatky zákazníků:
1176Top UpDoplatit
1177Customer new balance:Zákazníkův nový zůstatek:
1178Top Up AmountTop Up Množství
1179Checkout BillPokladna účtů (příjem plateb)
1180Voiding order...Zrušené objednávky...
1181Order has been voidObjednávka byla neplatná
1182Quick KeyZkratka
1183Access to othersOstatní přístupy
1184Alter customer reward pointsZměny věrnostních bodů
1185Give customer custom rewardZákaznické odměny
1186DrawerZásuvka
1187LanguageJazyk
1188Discount NameNázev slevy
1189PercentageProcentuelně
1190ItemPoložka
1191Enable Secondary Ordering TerminalPovolit sekundární Objednávací terminál
1192- Purchase ordering terminal at USD 14.99. (Up to 10)- Nákup objednávacího terminálu (až 10) - 13,99 Eur.
1194Discount TypeTyp slevy
1199- For every dollar spent, receive- Za každou vynaloženou korunu, obdrží
1200Reward PointsOdměny (body)
1201RewardsOdměny
1202IP AddressIP adresa
1203Cashback RewardHotovostní odměna
1204ClearVymazat
1205Barcode NoČárový kód č.
1206Select a modifier groupVyber skupinu variant
1207%@ clocked in at %@%@ počítání času od %@
1208%@ clocked in at %@. Clocked out at %@%@ čas počítán od %@. Počítání času ukončeno v %@
1209Clocked in at %@Čas počítán od %@
1210QuantityMnožství
1211Edit ModifierUpravit variantu
1212Address SearchHledání adresy
1213BalanceZůstatek
1214Use CustomerÚČTOVAT
1215Use AddressPoužij adresu
1216Map SearchHledání v mapě
1217ByOd
1218Split BillRozdělit účet
1219Delivery AddressDoručovací adresa
1220Delivery TypeTyp dodávky
1221Shift SettingsZměna nastavení
1222Shift NameNázev změny
1223Show category sales percentageZobrazit kategorie podle procenta
1224Closing bill...Konečný účet...
1225Previous ReceiptPředchozí příjem
1226ReferenceOdkaz
1227Order list price
1228Print order's price in order list.
1229Receipt remarks
1230Print order's remarks in receipt.
1237Upon hold, proceed to
1238Access to void order
1243Credit Card Info
1244Payment Settings
1245Alternate Currency
1246Currency Name
1247Print
1248Conversion
1249Currency in use
1250Currency conversion amount cannot be zero!
1251Currency in use. Can't be turned off.
1252Enable bill closing with alternate currency.
1253Setup alternate currency with the conversion rate to primary currency.
1254Assign currency under payment type.
1255If print is set to Yes, alternate currency total will always print in bill.
1256Void Reason
1257Please enter the void reason.
1260Backup Date
1261Archive Date
1262Backup
1263Backup/Archive
1264Transaction closing date appears to be incorrect.
1265Transaction is not closed for suggested archive period.
1266User has not clocked out for suggested archive period.
1267Cash till is not closed for suggested archive period.
1268Transaction not within restaurant operation hour time range.
1269User clock in/out not within restaurant operation hour time range.
1270Cash till opening not within restaurant operation hour time range.
1271No archive required.
1272Suggested Archive
1273Archive database from
1274to
1275Archive completed.
1276Database size has been reduced from
1277Backup completed.
1278Archive Transactions
1279Archived transactions can no longer be modified.
1280However it can still be found under reports.
1281Do a quarterly archive to improve application speed.
1282You can do a manual in-app backup of your database. Store up to 5 backups.
1283Archive Database
1284Backup Database
1285Archive
1286This will overwrite your current database. Do you want to restore backup from
1287Feature not available in lite version.
1288Database restored from backup.
1289Backup/Archive not available under training mode.
1290Select void reason
1291Please enter valid information!
1292Expiry Date
1293Credit Card No
1294Void Report
1295Void report shows total number of void.
1296Total Discount On Item
1297Total Discount On Bill
1298Open Discount
1303Void Date
1304Order By
1305Void By
1306Hide users with 0 Sales
1307Top up customer account
1309New Balance
1310Font size
1311Bold font
1312Hide item with 0 Sales
1313Show sales details
1319Set date format printed.
1320Assign date format
1321Delete Bill
1322Open Price
1323New order printing
1324Order list printing will not print printed order.
1326Primary Address
1327Secondary Address
1328Tertiary Address
1329Delete Address
1331Hold BillPOTVRDIT
1332Send Orderobjednávku a odeslat
1333Search by
1334Search by Transaction/Table/Customer
1335Kitchen Messenger
1336Menu Size
1337Preset
1338Transfer Item
1339Select bill to transfer item
1340Send
1341Are you sure you want to void this order?
1342Hide non inventory item
1343Employee
1344Show gross profit
1345Birthday
1346Fill up customer address before adding another.
1347Select payment type
1348Assigned Kitchen Printer
1349Cost
1350Print current bill upon hold
1351Print order list upon hold
1352Kitchen header line feed count
1353Newsletter
1354Turn on to subscribe to our newsletter.
1355Upon Login
1356Surcharge
1357Surcharge is additionally calculated based on the subtotal.
1358Use surcharge if product item already include tax.
1359Access to price overwrite
1360Access to open item
1364Currency Types
1365Terminal
1366Terminal IP Address
1367Void Bill
1368Reprint Receipt
1370Reward points for customer can be given manually or automated based on specific item.
1371No reward points will be given if customer redeem rewards.
1372Auto Backup
1373System will do in app backup every 24 hours.
1374New Customer
1375Customer will not be added into database if only first name and phone number is filled.
1376License Management
1377Refresh License
1378Logout License
1379License Expired!
1380Expires
1381General
1382First payment type cannot be
1383Please fill up neccessary credentials
1384Split & Pay
1385Please contact your reseller to upgrade to full version.
1386Payment Deleted
1387Till Variance
1388Branch Code
1389Sync Interval
1390Sync Status
1391Notice
1392Sync Now
1393Manual Sync
1394Sync Manually
1395Cloud already contain data, by syncing it will overwrite all previous data.
1396Do you want to continue?
1397Split another transaction for table
1398Split another transaction for
1399Restart App
1400Clock In Time
1401Clock Out Time
1402Clock In Date
1403Clock Out Date
1404Clock out cannot be earlier than clock in!
1405General Settings
1406Row (%d) birthday format incorrect. Unable to import.
1407Please insert a valid customer first name!
1408Automated Member Discount
1409Member Discount
1410Automated Discount
1411Accessible By
1412No Discount
1414Print Clock In/Out
1415Print chit upon clock in/out.
1416Inventory Check
1417Disable ordering if inventory reaches 0.
1418As Kiosk
1419Work as a kiosk terminal.
1420Assign to go queue chit printer
1421Assign takeaway queue chit printer
1422Printer for extra queue number chit. (Print upon hold)
1423Print to go queue number
1425Print takeaway queue number
1426Print transaction's last 2 or 3 number at the bottom of the receipt.
1427Print suggested tips on current bill
1428Unique Selection
1429Amount will be calculated base on subtotal.
1430Table Sales Report
1431Non Taxable Sales
1432Tax Information
1434Print delivery info
1435Print delivery information under kitchen order list.
1436Manage your stock file via a web browser.
1437Mass edit item and modifier using csv file.
1438Download full backup or restore from backup.
1439Assure that your device is connected to the same network.
1440Enter the following URL in the browser of your PC/Mac.
1442Exiting this page will turn off CMS via web automatically.
1443Service not available for device under terminal mode
1444Service currently not available.
1445CMS via Web
1446Service started.
1447Cloud sync in progress. Please try again later.
1448Cloud Sync
1450Please check network connection.
1451Payment Surcharge
1452Purchase/Restore
1453Activated!
1454Full Version
1455Updating location, Please try again later.
1457Refresh successful
1458To activate app, you must turn on location services under 'Settings'
1459Background Location Is Not Enabled
1460Location Services Are Off
1463Restore App to Full Version.
1465- Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 20 transactions per day.
1467- Purchase app with one-time payment, no subscription fees required.
1468Enterprise Login
1469- Use enterprise login for customized features.
1470Please key in your apple ID to restore if prompted.
1471Failed to restore. Please check your internet connection.
1472Order Time
1474Customer Display
1475Welcome Message
1476Checkout Message
1477Bug Report
1478No log found.
1480Not synced
1481Last synced at
1485Reset & Re-Sync
1490Print total item count under kitchen order list.
1491Print count
1492Receipt item font size
1493Adjust the font size of receipt's item.
1494Access to merge table/bill
1495Access to split/change bill
1496Access to change table
1497Transaction has been modified.
1498Transaction's order has been modified.
1499Transaction has been checkout.
1500Transaction has been split.
1501Transaction has been voided.
1502Theme
1503- Theme allows you to change the application appearance.
1504Navigation Bar Color
1517Sub Navigation Bar Color
1518Category & Item Button Default Color
1519- Dark color is preferred.
1520Background Color
1521- Hold to change background text color.
1522Background
1523Use Gray Theme
1524Gray Theme
1525Use Dark Theme
1526Dark Theme
1527Restore Theme to Default
1528Button Color
1529Blue
1530Green
1531Red
1532Course
1533Course Name
1534Category listed below is assigned to this course:
1535Course Setting
1536Please enter course name.
1537Recipe
1538Item's Recipe
1539Quantity must not be zero!
1540Search item/modifier to add into recipe...
1541Click on item in list to add.
1542Inventory will be deducted according to recipe.
1543Please add item before manage inventory.
1544Inventory adjustment cannot be zero.
1545Current Inventory
1546Track Inventory
1547Adjustment
1548Before
1549Movement
1550After
1551By Course
1552Order By Seat
1553Assign seat to each order
1554Assign Seat
1555Seat
1556Seat Number
1557Notify POS/Expedite Screen when bump
1558KDS Bumped Order
1559By Bill
1560POS/Expedite Screen IP Address
1561Payment Report
1562Stock Movement Report
1563Payment report shows payment details for each transaction.
1564Split Item By Seat
1565New Bill: %@ has been created for Table: %@
1566New Bill: %@ has been created
1567Queue Number
1568Gift Card
1569Gift Card Balance
1570Charge amount exceeded balance.
1571Charge amount exceed bill amount.
1572Gift card new balance
1573Gift Card Top Up
1574Manual Entry
1575Unable to delete gift card with balance!
1576Gift Card Number
1577History
1578Card Num
1579Gift Card Sales
1580Accept gift card as payment
1581Print Balance
1582Scan Card
1583Scan Gift Card
1584Switch Camera
1585Card has no balance. Proceed to top up?
1586not found. Activate gift card
1587Please Select Tip Amount
1588No Tip
1589Commission
1590Please add item before manage commission.
1591Commission report shows total commission for each employee.
1592Commission Report
1593Account Type
1594Percentage commission to not be affected by discount.
1595Upon sending order, extra order list will be printed.
1596Upon sending order, current bill will be printed.
1597Print order by
1598Print each order's order by in bill.
1599Print subtotal
1600Print subtotal under kitchen order list.
1601Order By Account
1602Prompt cashier to choose user account before ordering.
1603Login By Password
1604Login without selecting account. Works only if all account password is unique.
1605Duplicate password found under account, login by password can't be enabled.
1606Access to change order by
1607Unable to delete. Account type is used by item commission.
1608Unable to delete. Account type is assigned to account.
1609Please enter name.
1610Setup account type for different level of commission.
1611Assign account type to account.
1612License Expiry
1613Login to unlock full features.
1614Login is not required for terminal.
1615Account Credit
1616Scan Customer Card
1617Scan customer member card...
1618Scan gift card...
1619Stock Name
1620Stock
1621Stock In
1622Stock Out
1623New Stock
1624Stock movement report shows all stock in/out throughout the period of time.
1625Select Order's Account
1626Select payment type to top up
1627Card not found! Add Customer?
1628Customer card number existed!
1629Search length must be 3 and above.
1630Start by setting up a category with quick key in settings.
1631Click on Quick Key/Barcode below to return to main menu.
1632Ordered by
1633Edit Course
1634Enter gift card number
1635Activate Gift Card
1636Pricing Level
1637Days
1638Everyday
1639Happy Hour (6-9pm)
1640Unable to delete. Price level is used by item.
1641Please enter pricing level name.
1642Please enter identifier name.
1643Start time cannot be empty.
1644End time cannot be empty.
1645Please select day.
1646Monday
1647Tuesday
1648Wednesday
1649Thursday
1650Friday
1651Saturday
1652Sunday
1653Pricing level ID will be shown in category report.
1654Sequence affects pricing priority if price level overlaps each other.
1655Select Price Level
1656Price level is now set to
1657It will return to default upon bill hold.
1658Price level has been reset to default.
1673's Custody
1674Customer's Custody
1675Custody Item
1676Custody
1677Please select item to claim from custody.
1678Claimed
1679Please include at least 1 item.
1680Please select expiry date.
1681New Custody
1682Search item to add into custody...
1683Custody Receipt Remarks
1684Custody enables customer to claim their purchase later on.
1685Select item to claim.
1686Unclaimed
1687Delete selected custody?
1688Custody has been deleted.
1693Custody Report
1694Custody No
1695Customer Tel
1696Keypad Number
1697Access to all report
1698Access to change price level
1699QR Code
1701Custom Report
1702Add New
1703Group by main category
1704Top selling shows product sold ranking.
1706Custody report shows customer unclaimed items.
1707Top Selling Report
1708Top Selling
1709Show only top
1710Quick Serve
17122 Steps
1713Upon Checkout
1714Clock In/Out Tips
1715Allow waiter/staff to key in tips received upon clocking out.
1716Restaurant mode comes with table system.
1717Quick Serve comes with eat in and to go option.
1718Retail
1719Application Mode
1720Immediately proceed to a new transaction upon clicking checkout.
1721Upon login, proceed to
1722UOM
1723Sell by WeightProdej na váhu
1724Import Modifier with CSV File
1725Import Customer with CSV File
1726Extra
1727Divert Printer
1728Buzzer Code
1729DK AirCash Drawer IP
1730Select printer
1731* Select printer with the same model.
1732Adjust
1733Base
1734Alternate
1735Select base UOM
1736Select alternate UOM
1737Unit of Measurement
1738Select base unit of measurement first!
1739Base UOM
1740Alternate UOM
1742No conversion found.
1745Assign base uom before turning on sell by weight option.
1746Please enter a valid column number!Zadejte prosím platné číslo sloupce!
1747Range [30-52]Rozsah [30-52]
1748Order list printing
1749Option to print kitchen order list upon hold or upon checkout.
1750Extra line feed on header for docket holder.
1751Orders printed to kitchen can be categorized or sorted by course sequence.
1752Upon Hold
1753Kitchen receipt number font
1754Adjust the font size of kitchen receipt number.
1755Kitchen subtotal font
1756Adjust the font size of kitchen subtotal.
1757Invoice
1758Invoice From
1759Invoice Notes
1760Invoice Font Size
1761Adjust invoice font size.
1762Invoice Logo
1763Print Order List Upon Checkout
1764On
1765Configure up to 5 taxes.Přednastavení až 5-ti daní.
1766Tax will be calculated based on the subtotal.Daň bude vypočítána na základě mezisoučtu.
1767For tax calculated based on the subtotal + tax, select yes for with tax.Pro daň vypočítanou na základě mezisoučtu + daň, zvolte Ano pro "s DPH".
1769Tax Type
1770For example, a subtotal of $100 and a tax of 10%PŘÍKLAD: mezisoučet bude 100 Kč a daň 10%
1771Additional: Tax included will be $10.Tradiční výpočet s DPH je 10 Kč.
1772Reverse: Tax included will be $9.09.Opačný výpočet s DPH je 9,09 Kč.
1773Alter customer discount
1774Configure up to 10 payment types.Přednastavení až 10 typů plateb.
1775Payment type's rounding can be turned on or off.Zaokrouhlení typu platby lze zapnout (ON) nebo vypnout (Off).
1776Day
1777Setup unit of measurement in order to sell by weight.
1778Setup conversion for each unit of measurement for easier stock in/out.
1779Conversion is in use!
1780Conversion existed.
1781Please enter unit of measurement name.
1782Conversion Unit
1783Unit of Measurement Name
1784Unit of measurement is in use!
1785Delete conversion before deleting unit of measurement!
1786Please save before proceeding to conversion.
1788Click edit to adjust the button layout accordingly.Klikni Upravit pro nastavení vzhledu tlačítek.
1789More Functions & Back button's position is fixed to last.Více funkcí a tlačítko Zpět jsou fixovány na konec
1790Default
1791Delete all Tables.Odstraní všechny stoly.
1792Restore table layout to default.Nastaví rozvržení stolů na výchozí hodnoty.
1793Restore all printer settings to default.Obnoví nastavení tiskárny na výchozí hodnoty.
1795Reset general settings.Obnoví nastavení Restaurace.
1796FunctionDalší volby
1797Account Balance
1798Card Number
1801Receipt Remarks
1802Enable Cloud Sync
1803Cloud sync enables report to be viewed online.
1804Register
1805Minute
1806Minutes
1807Hour
1808Enable Customer Display
1809Deliver price and information to your customer.
1810Customer Display IP Address
1811Enter the IP address found in customer display app.
1812Customer display function not enabled
1814Purchase customer display.
1816Time
1817Tips Received
1818Update
1819Received Tips Amount
1820Reward points given to customer is done manually by cashier.Věrnostní body pro zákazníka můhou být zadávány ručně, nebo automaticky na základě konkrétní položky.
1821Cashier has to select custom rewards to be given before bill closing.Pokud byly zákazníkovi vyplaceny odměny, nebude mít žádné věrnostní body.
1822Setup reward points to be given on each item.Věrnostní body uvedené na zákazníka se provádí ručně obsluhou.
1823Reward points will be credited to customer account upon bill closing.Obsluha musí vybrat odměny před uzavřením účtu.
1824Setup reward points to be given for every dollar spent.Nastavení věrnostních bodů, které mají být uvedeny na každé položce.
1825Each reward point will be equivalent to your local currency.Věrnostní body budou připsány na účet zákazníka při uzavření účtu.
1826Points Required
1827Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 10 transactions per day.
1828Restore is not required for terminal.
1830Login with your email and password.
1831Login with your email, branch code and password.
1834Activation/Restore
1835App Activation
1836Discount On Rewards
1837Credit Sales
1838Email account has not been setup.
1839Setup under apple settings, mail & contacts.
1840Generated DateGenerováno dne
1841Open Item Sales Report
1843Hide zero price item
1844Main Category
1846Status
1847Claim
1848Tap to activate table.
1849OKOK
1850Extra Surcharge
1851Signature Required
1852Unable to mail empty file.
1856Your database size is huge and it might slow down the speed of your application. You are recommended to do an archive.
1859Cash till not closed.
1860User not clocked out.
1865Unable to edit tax.
1866Reason
1868Unable to merge table.
1869T: %@ has been merged to T: %@.S: %@ byl začleněn do S: %@.
1870Notify KitchenOznámit kuchyni
1871Unable to change table.
1872T: %@ has been transferred to T: %@.S: %@ byl převeden na S: %@.
1877Bill: %@'s ItemRozdělit účet %@ dle položek - vyber
1881Unable to split bill.
1887Splitting from T: %@ to T: %@.Rozdělení ze: %@ na: %@.
1888Splitting from T: %@ to %@.Rozdělení ze:%@ na:%@.
1889Splitting bill from %@ to T: %@.Rozdělení účtu z %@ na S: %@.
1890Splitting bill from %@ to %@.
1891Splitting bill: %@ to a new bill.Rozdělení účtu: %@ na nový účet.
1896Table: %@ has been split to Table: %@.Stůl: %@ byl rozdělen na Stůl: %@.
1897Unable to split table.
1898Existing bill
1899No seat found under transaction.
1900Send all orders before splitting!
1903Amount per pax
1908Total split amount cannot be more than 100.
1910Total split amount cannot be more than bill amount.
1912Split amount cannot be empty!
1915Unable to merge To Go & Eat In bill.
1916Unable to merge bill.
1918Unable to transfer bill.
1924From
1925Bill To
1926Contact No
1927Invoice Number
1928Invoice Date
1929Ordered Items
1930Invoice Preview
1931Hold bill before generating invoice.
1933Table Sales
1934Non Table Sales
1935Table Sales report shows breakdown of sales by table.
1936Transaction No
1937Order Sales
1939Clock In/Out Report
1940Gift Card Amount
1942Redeem RewardsUplatněné odměny
1943Expiry
1944Shift
1945Please enter a shift name.
1946Please enter shift start time.
1947Please enter a shift end time.
1948Discount amount cannot be zero!
1950Discount is used in customer membership discount. Delete selected?
1951Send Log
1956Delete all assigned pictures.Smaže všechny přiřazené obrázky.
1957Delete favourite menu.Smaže Oblíbené.
1958Price Level
1959Manual
1960Switch
1961Scan staff card...
1962Camera
1965Unable to reprint!
1966Please do manual reprint.
1967Send forgotten password to admin's email?Zaslat zapomenuté heslo na admin email?
1968Work as the main terminal.Práce v hlavním terminalu.
1969Close bill and generate reports from here.Ukončování účtu a generování sestav.
1970Work as a secondary terminal.Práce v sekundárním terminalu.
1971Order will be sent to the main terminal.Objednávka bude zaslána do hlavního terminálu.
1972Configure up to 20 printers.Konfigurace až 10 tiskáren.
1973Order list will be printed to assigned printer.Seznam objednávek bude vytištěn na připojené tiskárně.
1974For item or modifier that printer is not assigned, it will be printed according to its parent category or group.U položky nebo varianty, kde tiskárna není přiřazena, bude vytištěna podle své mateřské kategorie nebo skupině.
1975Order has been sent to main terminal.Objednávka byla odeslána na hlavní terminal.
1976Training mode started.Byl spuštěn Školicí režim.
1977Make sure that main pos is in training mode as well.Ujistěte se, že je výukový režim spuštěn i na hlavním POS.
1978No transaction or changes made will be saved to actual database.Žádné transakce nebo změny nebudou uloženy do hlavní databáze.
1979Order has been voided.
1981Order has been updated.
1982Login with your username, password and branch code.
1983Print Queue Number
1984No Transaction.
1985Printers Saved
1986Kitchen Display Saved
1987Print Options Saved
1988General Settings Saved
1989Tax Settings Saved
1990Account Types Saved
1991Payment Types Saved
1992Currency Types Saved
1993Discount Settings Saved
1994Void Reason Saved
1995Course Settings Saved
1996Pricing Level Saved
1997Unit of Measurement Saved
1998Unit of Measurement - Conversion Saved
1999Button Layout Saved
2000Theme Saved
2001Discount Deleted
2002Currency Type Deleted
2003Void Reason Deleted
2004Course Deleted
2005Unit of Measurement Deleted
2006Unit of Measurement - Conversion Deleted
2007Pricing Level Deleted
2008Clock In/Out Saved
2009Rewards/Loyalty Saved
2010Reward List Saved
2011Custom Reward Saved
2012Reward List Deleted
2013Custom Reward Deleted
2014Database Archived
2015Database Restored
2016Stock File Imported
2017Customer Credits Changed
2018Customer Reward Points Changed
2019Training Mode Switched On
2020Training Mode Switched Off
2021Action Log Report
2022Action log report shows staff activity record.
2023No clock in/out record found
2028Incorrect app version, please update your app via Appstore.
2029Incorrect app version, please update your app at the main terminal.
2030Enable pax system before order by seat.
2032Extend License Expiry
2033Access to reprint bill
2035Access to resend order
2036Maximum discount
2037User Language
2039Member
2040Member pricing level has to be assigned to customer's account in order to enjoy member pricing.
2041Member Pricing Level
2042Inverse void order printing
2043Reverse black/white printing or strikethrough for void orders.
2044Footer Logo
2045Print footer logo
2046Bill Accessibility
2047Turn on to disable staff from accessing each other's bill.
2048Unable to access bill created by others.
2049Print item & kitchen name
2050Print both item & kitchen name in order list.
2051Combo
2052Please setup combo meal group!
2053Select Combo Meal Group
2054Combo Name
2055Combo Meal Group
2056%@'s Combo Meal Group
2057Click on set meal group to add.
2058Swipe on combo's group to delete
2059Combo's Group
2060Search category/item to add into combo meal group...
2061Split Order List by Item
2062Export Gift Card
2063No gift card to export
2064Gift Card Report
2065Date Activated
2066Custody inventory report shows all unclaimed stock by customer.
2067Custody Inventory Report
2068Delete Synced Database
2069Delete database synced from POS? This will not affect your orders in KDS.
2070Delete Database
2071Number of Display Chit
2072Balance Due
2073Reprint Bill
2074Generate Invoice
2075All Account
2076Order Bumped
2077Proceeding to Table Layout
2078Add Combo Meal Group
2079Order Bumped!
2080Bumped Order
2081Configure the printing option upon checkout.
2082These options can be found under 'Pay' -> 'Cash In' as well.
2083Delivery option is not available for eat in receipt.
2084Delivery option is not available for table receipt.
2086Unpaid Sales
2088Printing upon checkout
2089Checkout bill
2090
2092Variant
2093Attribute
2094Selected Attribute
2095Select Attribute
2096Variant Name
2097Search attribute by name...
2098Attribute List
2099Unable to select attribute with no variant.
2101Sell by weight option is not avaiable for variant item.
2102Unable to duplicate variant item!
2103Terminal ID
2104Enter terminal ID to enable report split by each terminal.
2105Terminal Report
2108Receipt customer name font size
2109Kitchen customer name font size
2110Collate orders
2111Collate identical orders during bill printout.
2113Upon checkout, proceed to
2114Print Pay In/Out
2115Print receipt upon pay in/out.
2116Credits Limit
2117Prevent customer from spending more than their credit balance.
2118Setup denomination for easier till opening/closing process.
2119Example of $0.20, $0.50, $1.00, $2, $5, $10, $50.
2120Denomination
2121Please enter denomination name.
212220 cents
2123Size
2124Attribute is in use!
2125Please save before proceeding to variant.
2126Please enter attribute name.
2127Setup attribute in order to sell by variant.
2128Example of size and color.
2129Variant is in use!
2130Small, medium, large
2131Please enter variant name.
2132Setup variant under the attribute.
2133Example of small, medium and large.
2134Customer expiry changed from
2135Member Expiry Date
2136Member Expiry
2137Credit Report
2138Refund Report
2139Refund Date
2140Refund By
2142Refund report shows total number of refund.
2143Credit report shows credit transaction for customer and gift card.
2145Combo contains deleted item!
2149Row (%d) expiry date format incorrect. Unable to import.
2151All customer information deleted!
2152Delete all customer information?
2153Clear Customer List
2154Delete all customer information.
2155Please enter a valid POS IP Address.
2156Trans By
2157Please enter pay in/pay out remarks!
2158Select a category
2159Not able to edit archived transaction.
2160Unable to activate voided refund bill.
2161Refund bill existed.
2162Unable to reopen bill.
2163Unable to void bill.
2164Price to Item
2165Disable Double Discount
2166Prevent bill discount if item already has item level discount.
2167Enforce Till
2168Enforce staff to start shift/till before the first sale of the day.
2169Force table entry before ordering.
2170Enforce Table Entry
2171Works only in restaurant mode.
2172Discount Transaction
2173Discount transaction report shows breakdown of each discount made.
2174Transaction Report
2175Discount Transaction Report
2176View Upon Login
2177Alter customer card number
2178Access to change trans by
2179Set Timer
2180Timer
2181Change Transaction By
2182Time (Minutes)
2183Timer Name
2184Please enter timer name.
2185Please enter timer minutes.
2186Setup countdown timer for table.
2187Timer has to be assigned to activated table manually.
2189Replace Count
2190Printer found!
2191No printer found!
2194Item has been refunded
2195Item has been refunded partially
2196Print receipt barcode
2197Scan barcode to pull up the receipt.
2198Transaction not found!
2199Item not found!
2200More than 1 entry found!
2201Tax Before Discount
2202Tax Settings
2203Unable to set label printer to work as cashier printer!
2204Variant item not found!
2205Server error! Please contact support.
2206Terminal is in training mode, but main is not.
2207Turn off training mode in device to proceed.
2208Completed!
2209Credit Balance
2211Scan Barcode
2212Please assign all modifier group before importing.
2214Enter pairing code to pair
2215Pairing Code
2216Transaction order report shows all the order made throughout the period of time.
2217Start Till Denomination
2218End Till Denomination
2219Sales To Date
2220Hidden
2221Adjust the font size of order list's item.
2222Order list item font size
2223Print Extra Receipt
2225Access to pay in/out
2226Access to clock in/out
2227Access to gift card
2228Access to rewards/loyalty
2229Access to Cloud Sync
2230Access to GloriaFood delivery
2231Time Based Menu
2232Time Based Menu Saved
2233Time Based Menu Deleted
2234Menu Selection
2235Assign Delivery Item
2236System Item List
2237Delivery item has to be linked to an open price item.
2238Under settings -> add item/combo, create an open price item.
2239Delivery Fee
2240Assign delivery fee item and set its pricing.
2241Custom
2242Item Sales
2243Item sales report will generate total sales of each item based on category.
2244Customer Tab
2245Please enter tab name.
2246Menu has been disabled.
2247Please check time based menu setting.
2248If time based menu is not configured for terminal, it follows the main configuration.
2249Select types of report to be printed upon closing till.
2250Z report selector
2251Combine modifier sales
2253By Order
2254By Category
2255Pay In/Out Saved
2256Print item notes
2257Print item notes in kitchen order list.
2258Adding quantity to order is not allowed, order has been sent.
2259Unsent Void
2260Unable to connect to cloud/loyalty server!
2262Customer Report
2263Credit Top Up
2264Credit Usage
2265Reward Credit
2266Reward Redemption
2269Cloud loyalty is not enabled for this account.
2270Please contact support.
2271*KDS Order List
2272Join Table
2273Undo Join
2274Unjoin Table
2275Table has been joined.
2276Table has been unjoined.
2277Table is not joined.
2278Please try another table.
2279Unable to join opened table.
2280Choose table to join from.
2281Choose table to undo the join.
2282Logout to home page, look for any user with a time shown beside it, select the user account and proceed to clock out.
2283Go into Cash Register -> Functions -> Manage Till to close the till.
2284Go under Settings -> General, make sure operation hour is set to cover 24 hours.
2285Table is not saved!
2286Unable to merge split transaction.
2287Unable to join table.
2288Unable to unjoin table.
2289R.NoÚ.č.
2290Total Movement
2291Table %@ has been joined to %@.
2292Assign table before ordering.
2293Search by Item Name
2295Claimed Custody Report
2296Claimed custody report shows all claimed stock by customer.
2297Search for item to map...
2298Search for item...
2299Reset to factory defaults.
2305Delete all transactions.
2306Delete all pay in/out records.
2309Delete all clock in/out records.
2310Delete all stock in/out records.
2311Delete all customer's credit history.
2312Please insert outlet email address under Settings -> General before changing admin's password!
2313Cloud sync has been turned off.
2314Please turn on to re-sync again.
2315POS IP Address
2316All Employee Total
2317Bill of Material Report
2318Bill of material report shows the material used for items with recipe.
2319Unable to add item that has recipe.
2320Material Used
2321Item Cost
2322Modifier Cost
2323Unit Cost
2324Unit
2325Proceed to void?
2326R
2327R.R
2328Invoice has been sent sucessfully.
2329Some error has occured. Invoice has not been sent.
2330Click on modifier group to add.
2331Swipe on category's modifier to delete.
2334Sales
2339Modifier Bill of Material Report
2341Total Count
2343Order Report
2345Printer Override
2346Combo Meal Group Name
2347Combo Meal Item
2348Change Login Logo
2349Print tax summary
2350Barcode Label Printing
2351Choose barcode type
2352Barcode position in x and y axis
2353Barcode height
2354Barcode width
2355Text value 1
2356Text value 2
2357Barcode value
2358Table Pax
2360
2361Enforce Clock In/Out
2362incl.
2363Non login account
2364Restore App to Full Version
2365Manage License
2366Search
2367Share
2368Last Sync
2369Confirmation Receipt
2370Product Mapping
2371Transaction By
2372Reopen Bill
2373Adjust Tips
2374Main Terminal IP Address
2375Number of copies to be printed
2376Select Combo Group
2377Combo Meal Group List
2378Select Combo Meal Item
2379Time based menu allows you to show different menu during different time.
2380Sequence affects priority if menu overlaps each other.
2381Select Report
2382Adjust the font size of receipt's customer name.
2383Print tax summary at the bottom of the receipt.
2384Adjust the font size of order list's customer name.
2385Assign Date Format
2386Does not work if order list split 1 item per receipt is turned on.
2387Terminal has to be paired with main before doing setup.
2388Override Printer
2389Allow kitchen order to be printed to designated printer based on individual terminal.
2390Print barcode label to stick on product.
2391Choose Item
2392Choose the barcode type you wish to print.
2393Select Barcode
2394Barcode position in x and y axis.
2395Printing position moves towards right and top as number increases.
2396Enter the barcode height to be printed.
2397Adjust barcode width in terms on ratio. (Default to 2)
2398Specify number of copies to be printed.
2399Choose from item list or enter custom barcode value.
2400Bold text to be printed on the label.
2401Text to be printed on the label.
2402Enforce staff clock in/out during shift.
2403
2404All bills must be closed before closing till.
2405Fee
2406Set hidden to disable access and hide bill that is not created by staff.
2407Disable Access
2408Quick serve default mode.
2409Enable pax system.
2410Configure up to 20 payment types.
2411Value
2412Delete all stock file settings.
2413Delete all tables.
2414Reward Pts
2415Search by Gift Card No
2416points
2417Re-Sync
2418Receive delivery order directly from GloriaFood
2419Retrieve Orders
2420Retrieve Now
2421Select Default Account
2422Map/Link Product
2423Dine In
2424Customer Credit
2425Z Reading
2426Customer Spending Report
2427Stock Movement
2428Transaction Order Report
2429Total Quantity
2430Open Item Name
2431Open Group
2432Item Sales Report
2433Total Price
2434Discount Value
2435Credit
2436Pay In/Out
2437Delivery Date
2438Delivery Driver
2439Close By
2440Order Date
2441Transaction Order
2443Modifier Inventory
2444Claimed Custody
2445Credit Spent
2446Bill Total
2447Count
2448Replace Word
2451Original Word
2452Replacement
2453Modifier Symbol
2454Print Stock In/Out
2455Print receipt upon stock in/out.
2456Enforce Customer
2457Prompt to insert customer name upon hold if customer name is not assigned.
2458Symbol used to indicate the product is a modifier.
2459Replace word or phrase in the system.
2460Case sensitive and the full phrase is required.
2461Available
2463Hide
2464Disable
2465Print combo header
2466Print combo header above each combo item.
2468Print discount summary
2469Print discount summary at the bottom of the receipt.
2470Print receipt start date
2471Print transaction start date in receipt.
2472Print transaction closed by
2473Print staff's account that closed the transaction.
2474Summary
2475Print Customer Unpaid Bill Summary
2476No unpaid bill.
2477Print Unpaid Bill
2478New
2479Table number alignment
2480Adjust the alignment of order list's table number.
2481Bill not closed
2482Unpaid Bills
2483Choose table to merge to.
2484Choose table to change to.
2485Print All
2486Please enter your email address.
2487Sort by total
2488Please proceed to checkout.
2489Fixed Table Number
2491KDS Report
2493KDS job order report shows details of all job order.
2495KDS job order summary shows summary of orders.
2496KDS Job Order
2497KDS Job Order Summary
2498KDS Job Order Summary Report
2499KDS Job Order Report
2500Bill Type
2501Job Index
2502Time Received
2503Time Done
2504Preparation Time
2505Average Time to Prepare
2506This process does not save or recover any of your menu data.
2507Loyalty
2508Total Visits
2509Receipt Average
2510Last Visit
2511day(s) ago
2512Frequency
2513day(s)
2514Last 10 Visits
2515Top 10 Favourite
2516Once every
2517Cloud sync is not required for terminal.
2518Proceed to checkout?
2519Price for below item(s) is not entered:
2520Generate Report by Shift
2521Cloud Sync not enabled.
2522Ordered at
2523minutes ago
2524hour
2525Cloud terminal enabled.
2526Proceed to
2527Prompt customer to enter their table number upon send/checkout.
2528Table number will be printed in remarks.
2529Prompt Table Number
2530Proceed to print current bill?
2531Auto Checkout
2532Not available under terminal mode.
2533Bump all orders for this KDS?
2535Account Not Found
2537Bump Docket