Translate English -> Danish

Back
IDEnglishDanish
1Select an AccountVælg ekspedient
2AccountEkspedient
3(Admin's default password: 1234)(Admin standard kodeord: 1234)
4PasswordKode
6Logged as:Logget ind som:
7LoginLogin
8EmailEmail
9Thank you for downloading!Tak, fordi du downloadede!
10Default password for admin is 1234.Standard kodeord for Admin er 1234.
11Incorrect password!Forkert kodeord!
13Password RecoveryGendan kodeord
14Failed to sendFejl i afsendelse
15Password has been sent to %@Kodeord er sendt til %@
16Please enter a valid email address.Skriv venligst gyldig email adresse
17Please enter your email address.nEmail will be used to retrieve forgotten passwordSkriv venligst email adresse.nEmail bliver brugt til glemt kodeord
18SkipSpring over
19Welcome to %@Velkommen til %@
20Guide Mode:Hjælpenoter:
21Cash RegisterKasseapparat
22TableBord
23ReportRapport
24SettingsIndstillinger
25LogoutLog ud
26HomeHjem
28New TransactionNy transaktion
29Item DetailsDetaljer
30TransactionTransaktion
31Open ItemVarer uden nr
32Item SearchSøg Varer
33All TableAlle Borde
34Occupied TableReserverede Borde
35All UnpaidUbetalte
36Last 10 TransactionSidste 10 transaktioner
37AddTilføj
38Item NameVare navn
39PricePris
40PrinterPrinter
41Receipt No:Kvitterings nr
42Date:Dato:
43Table: NoneBord: Ingen
44By: AdminEkspedient: Admin
45QtyStk
46DescriptionBeskrivelse
47AmountBeløb
48BackTilbage
49MainHjem
50CategoryKatagorier
51SubtotalSubtotal
52DiscountRabat
53RoundingAfrunding
54ChangeRetur
55TaxAfgifter
56TotalTotal
57Split AmountOpdel Regning
58Hold Bill Send OrderParkerer regning og send ordre
59Hold Bill Send OrderParkerer regning og send ordre
60VoidAnnullerer
61PayVælg Betaling
62Cash InSubtotal
63CheckoutTotal
64Print Current BillPrint regning
65Print Order ListPrint ordre
66FavouritesFavoritter
67More FunctionsMenu 2
68Merge BillSammenlæg regning
69Merge TableSammenlæg borde
70Split TableOpdel bord
71Change TableSkift bord
72Split / Change BillOpdel / skift regning
73Edit OrderRet ordre
74Open DrawerÅben kassen
75Tips/GratitudeDrikkepenge
76NameNavn
77TelTlf
78RemarksAnmærkninger
79CancelAnnullere
80ApplyTilføj
81Receipt InfoKvittering Info
82Customer NameKundenavn
83Phone NoTlf.
84DoneAfslut
85YesJa
86NoNej
87BillRegning
89Favourite ItemFavoritvare
90Remove FavouriteSlet favorit
91By Percentage %Procentvis
92By Price $Kontant
94NextNæste
95Name & telephone number will be printed in receiptNavn og telefon bliver printet i bonen
96There are orders in list.Der er ordre i køen
97Proceed to a new transaction?Forsæt til ny transaktion
98Proceed to previous transaction?Forrige transaktion
99Proceed to table selection?Forsæt til bordreservation
100Bill has been closed!Regning er afsluttet
101Unable to add item.Kan ikke tilføje vare
102Order has been sent.Ordre er sendt
103Send again?Send igen?
104Could not connect to printer. Retry?Printer ikke fundet. Prøv igen?
105Are you sure you want to void this receipt?Vil du kreditere denne kvittering?
106Print receipt?Print kvittering
107Merge Bill FromSammenlæg regning fra
109Merge Bill ToSammenlæg regning til
111Bill %@ has been merged to bill %@Regning %@ er sammenlagt med regning %@
112Merge Table FromSammenlæg bord fra
113Merge Table ToSammenlæg bord til
114Merge table from %@ to %@ Confirm?Sammenlæg bord %@ til %@ Acceptere
117Select number of pax to be transferredVælg antal gæster der skal flyttes
118Select Item To SplitVælg varer der skal deles
119No Item SelectedIngen varer er valgt
120There's no item left for selected table! Use change table instead.Der er ikke flere pladser ved bordet. Vælg skift bord.
121Unoccupied TableLedige Borde
125Change Table ToSkift bord til
128No tax is configured!Afgift er ikke angivet!
129There is no bill to merge!Der er ingen regning til sammenlægning!
130There is no table to merge!Der er ingen bord til sammenlægning!
131There is no occupied table to split!Der er ingen optagede borde at splitte!
132There is no unoccupied table!Der er ingen tomme borde!
133There is no table transaction!Der er ingen bord transaktioner!
134There is no bill to split!Der er ingen regning at splitte!
135Tax DetailsAfgiftsdetaljer
136On/OffOn/Off
137Add LayoutTilføj Bordopstilling
138Edit LayoutÆndre Bordopstilling
139Add TableTilføj bord
140Table LayoutBord opstilling
141Edit OffEdit OFF
142Edit OnEdit On
143SaveGem
144New LayoutNyt layout
145Section OneSektion 1
146Square TableFirkantet bord
147Circular TableRundt bord
148Table NameBordnavn
149Table WidthBordbredde
150Table HeightBordlængde
151New layout has been created.Nyt layout er oprettet.
152Delete selected layout.Slet valgte layout.
153Table name existed. Please use another!Valgte bord navn findes allerede. Vælg venligst et andet!
155Are you sure you want to delete selected table?Slet valgte bord. Acceptere?
156Changes have been saved.Ændringer er gemt.
157Activating TableAktiverer bord
158Please enter pax number!Vælg antal gæster
159Save table layout before ordering!Gem bordlayout inden ordre bestilling!
160Double tap to activate table when edit mode is off. nTap and hold to move the table when edit mode is on.Dobbelttryk for at aktivere bord når edit mode er off. nTryk og hold for at flytte bord når edit mode er on.
161Table: %@, Please select transaction.Bord: %@, Vælg transaktion.
162Save changes before proceeding?Gem ændringer?
163Table InfoBord info
164View bill for table: %@?Se regning for bord: %@?
165Activating Table: %@, Please select number of pax.Aktivere bord: %@, Vælg antal gæster.
166MoreMere
167Please enter number of pax.Skriv antal gæster.
169Receipt NoKvitteringsnr
170Pax NumberGæstnr.
171Bill AmountKvitteringsbeløb
173Transaction by:De blev betjent af:
174Item deletion is not available during payment modeSletning under betalings forløb er ikke muligt
175Upon split, orders cannot be removed!Under split kan ordre ikke slettes!
176DCRabat
177DC by PriceKontant rabat
178OtherAndre
180Assign TableTildel bord
181There are orders that are not on hold. Proceed to previous transaction?Der er ordre som ikke er parkeret. Fortsæt til forrige transaktion?
182There are orders that are not on hold. Proceed to a new transaction?Der er ordre som ikke er parkeret. Fortsæt til næste transaktion?
183There are orders that are not on hold. Proceed to table selection?Der er ordre som ikke er parkeret. Fortsæt til valg af borde?
184There are orders in list. Proceed to previous transaction?Der er ordre på listen. Fortsæt til forrige transaktion?
185There are orders in list. Proceed to table selection?Der er ordre på listen. Fortsæt til valg af borde?
186There are orders in list. Proceed to a new transaction?Der er ordre på listen. Fortsæt til ny transaktion?
187Receipt voided!Bestilling krediteret!
188Orders removed!Bestilling fjernet!
189Split receipt voided!Split kvittering krediteret!
190Order ListBestillingsliste
191Cashier printer is not configured!Kasseprinter er ikke konfigureret
192Cashier printer is not turned on! Print anyway?Kasseprinter er ikke tændt! Print alligevel
193Hold bill will print order list to respective kitchen printer.Parkering af regning vil printe ordreliste til køkken printeren.
194Order has been sent. Send again?Ordren er sendt. Send igen ?
195ErrorFejl
196No item to sendIngen ordre at sende
197Discount will be applied to the subtotal.Rabat bliver fratrukket subtotal.
198Click Checkout to complete the transaction. Receipt will be printed.Tryk Total for at færdiggøre transaktionen. Kvittering bliver printet.
199No amount is entered!Beløb er ikke valgt
200No bill for payment.Ingen regning til betaling.
201No amount to be paid.Intet beløb til betaling.
202Lite VersionLite version
204Select payment type and cash in the amount.Vælg betalingsmåde og indtast beløb.
205ExactPå beløb
206Current bill will be printed to the cashier printer.Kvittering bliver printet på kasseprinter.
207Current BillNuværende kvittering
208No orders to print bill!Ingen ordre at skrive kvittering af!
209Orders not hold, print current bill?Ordre er ikke parkeret, print nuværende regning?
210Print current bill?Print nuværende regning
211Order list will be printed to the cashier printer.Ordreliste vil blive printet på kasseprinteren
212No orders to print!Ingen ordre at printe ud!
213Orders not hold, print order list?Ordre er ikke parkeret, print ordreliste?
214Print Order List?Print ordre liste?
215SplitOpdel
216TipsTips
217Total:Total:
218Voided:Kreditteret:
219Change:Returbeløb:
220Amt Due:Til Betaling
221By: NoneEfter: Ingen
222Qty DescriptionStk. Beskrivelse
223Tips GratitudeDrikkepenge
224Tips GratitudeDrikkepenge
225Edit to void order or adjust the sequence.Ret for at kreditere ordre eller justere sekvensen.
226Void Split BillKreditere splittet regning
227This will revert bill split, proceed?Dette vil annullere split, Fortsæt?
228Cancel all orders?Annullere alle ordrer?
229Assign favourite item for quick access. nClick '+' to assign, hold on the item to remove as favourite.Tildel farvoritvarer for hurtig adgang. Tryk + for at tildele, hold nede for at fjerne.
230Main MenuHovedmenu
231Purchase Full VersionKøb fuld version.
232No orders are allowed after bill split!Ordre kan ikke modtages efter split af regning!
233Modifier SelectionModifikation Valg
236Bill has been closed! Unable to add item.Regningen er lukket! Der kan ikke påføres varer.
237Item contains empty modifier group. Remove group from item to proceed.Varen har en tom tillægsgruppe. Fjern gruppen for at fortsætte.
238There is no item under this category.Der er ingen varer i denne kategori.
239Start by setting up a category in settings.Lav først en ny kategori i indstillinger.
241Switch edit mode to on and start creating tables!Skift edit mode til on og start på Bordopstilling!
243Maximum number of layout is 8!Maximum af layouts er 8!
244LayoutLayout
246Start DateStart dato
247End DateSlut dato
248Hide category with 0 SalesSkjul kategorier med 0 salg
249ConsolidatedKonsolidere
250Mail SettingsMail Instillinger
251InventoryLager
252TransactionsTransaktioner
253Hourly SalesTime salg
254Category SalesKategori Salg
255X ReadingX Bon
256Save Mail SettingsGem mail Instillinger
257Report will always send to email listed above.Rapporten vil altid blive sendt til ovenstående emails.
258Mail Settings have been saved!Mailinstillinger er gemt!
259Generate ReportGenerere rapport
260Inventory report shows stock balance for all items.Inventarrapport viser lager balance for alle varer.
261Transaction report shows all the transactions detail made throughout the period of time.Transaktionsrapporten viser alle transaktioner i given tidsrum.
262Hourly Sales report shows breakdown of sales throughout the period of time.Timesalgsrapport viser salg igennem en valgt periode.
263Category Sales report will generate total sales of each item based on category.Kategori salgsrapport viser salg af varer baseret på kategorier.
264X Reading report includes sales, payment received and receipt information.X bon viser salg, betalings og kvitterings informationer. Men nulstiller ikke kassen som en z bon.
265Please generate monthly report for report longer than a month.Brug månedsrapport hvis rapporten strækker sig over en måned.
266Start date and end date is the same!Start dato og slut dato er den samme!
267End date cannot be earlier than start date!Slut dato kan ikke være før start dato!
268Please set start date!Vælg start dato!
269Please set end date!Vælg slut dato!
270Report ErrorRapportfejl
271Report ListRapportliste
272Save ReportGem rapport
273Mail ReportMail rapport
274ReportingRapportere
275Report has been saved!Rapporten er gemt!
277No report to send.Rapporten er ikke sendt.
278X Reading Report %@X Rapport %@
279X Reading ReportX Rapport
280Category Sales Report %@Kategori Salgsrapport %@
281Category Sales ReportKategori Salgsrapport
282Hourly Sales Report %@Time Salgsrapport %@
283Hourly Sales ReportTime Salgsrapport
284Transactions Report %@Transaktionsrapport %@
285Transactions ReportTransaktionsrapport
286Inventory Report %@Lagerrapport %@
287Inventory ReportLagerrapport
288Mail has been sent sucessfullyMailen er sendt
289Mail has not been sent, please try again.Mailen er ikke sendt, prøv igen.
290Mail ComposerMail program
291No report is selectedIngen rapport er valgt
292Loading...Loading...
293DailyDaglig
294MonthlyMånedlig
295Stock FileLager fil
296Printers SettingPrinterinstillinger
298ReceiptKvittering
299Add CategoryTilføj kategori
300Add ItemTilføj vare
301Add Modifier GroupTilføj Modifikations Gruppe
302Add ModifierTilføj Modifikation
303PrintersPrinter
304Print OptionsPrinterindstillinger
305RestaurantRestaurant
308Payment TypesBetalingsmuligheder
309DatabaseDatabase
310Previous ReceiptsForrige kvittering
311Feedback / Bug ReportFeedback / Fejlrapport
312About UsOm Mobipos
313Feedback to UsSend feedback
314All stock files deleted!Alle lagerfiler er slettet
315All transactions deleted!Alle transaktioner er slettet
316All tables and layout deleted!Alle borde og layouts er slettet
317Settings have been cleared to defaults!Fabriks Instillinger er gendannet
318ResetGendan
319There are bills that have not been paid, please complete all transactions.Der er ubetalte regninger, færdig gør alle transaktioner.
320Delete all stock files?Slet alle lagerfiler?
321There are bills that have not been paid, proceed to clear all transactions?Der er ubetalte regninger, fortsæt til ryd alle transaktioner?
322Clear all transactions?Ryd alle transaktioner?
323There are bills that have not been paid, unable to delete all tables & layout.Der er ubetalte regninger, Borde og layouts kan ikke slettes.
324Delete all tables and layout?Slet alle borde og layouts?
325Restore all settings to defaults?Nulstil alle Instillinger?
326Reset all contents & settings?Nulstil alt til fabriksindstillinger?
328Clear Stock FileRyd lagerfiler
332Clear Tables & LayoutRyd borde og layouts
334Clear SettingsRyd Indstillinger
335-This will restore everything to factory defaults.Handlingen vil indstille alt til farbriksinstillinger.
336Reset All Content & SettingsReset alt indhold og Indstillinger
337-Software Version %@.-Softwareversion %@.
338-Software Version %@ Lite.-Softwareversion %@ Lite.
339Feedback or Bug ReportFeedback eller fejlrapport
340Clear TransactionRyd transaktioner
341Send us your LogSend log til Mobipos
342Please setup outlet email address under Settings -> General.Skriv venligst butikkens email under resturantIndstillinger.
343Email UsEmail Os
344Log file has been sent over.Logfil er sendt.
345Failed to send log file, please try again.Logfil blev ikke sendt, prøv igen.
346Please enter a valid payment type name!Skriv venligst en gyldig betalingsform!
347You must have at least 1 payment type turned on!Du skal have mindst en betalingsform slået til!
348Your settings have been saved.Indstillinger er gemt.
349Payment NameBetalingsnavn
350PaymentBetaling
351Payment Type NameBetalingsforms Navn
352DeleteSlet
354ActivateAktivere
355Receipt: %@ has been voided!Kvittering: %@ er krediteret!
356Receipt: %@ has been activated!Kvittering: %@ er aktiveret!
357Select DateVælg Dato
358ReprintGenudskriv
359Bill not closed, print order list?Regning er ikke lukket, print ordreliste?
360Reprint Receipt: %@?Genudskriv kvittering: %@?
361Activate Receipt: %@?Aktivere kvittering: %@?
362Void Receipt: %@?Kreditere kvittering: %@?
364This will revert bill split and void the main transaction, proceed?Dette vil samle regningen og kreditere transaktionen, fortsæt?
365Search All Receipt NoSøg alle kvitteringsnr
366Please enter only numeric character!Indtast kun tal!
367Account has been deleted!Konto er slettet!
368Please enter a valid username!Skriv venligst gyldig brugernavn!
369Please enter a password with 4-8 numeric character!Skriv venligst et adgangskode på 4-8 tal!
370Confirmation password does not match!Bekræftelses-adgangskode matcher ikke!
371Account details saved!Konto detaljer gemt!
372Username exists. Please use another username.Brugernavn eksisterer. Brug venligst et andet brugernavn.
373Account added!Konto tilføjet!
374Admin account cannot be deleted!Adminkonto kan ikke slettes!
375Delete this account?Slet denne konto?
376Please insert outlet email address in Restaurant Settings before changing admin's passwordSkriv venligst butikkens email under restaurantindstillinger før skift af adminpassword
377Please select an account!Vælg venligst en konto!
380UsernameBrugernavn
381Confirm PasswordBekræft adgangskode
383Delete AccountSlet konto
384Change PassSkift adgang
385Super AdminSuper Admin
386Access to stock file settingsAdgang til lagerfilindstillinger
387Access to printer settingsAdgang til printerindstillinger
388Access to general settingsAdgang til generelleindstillinger
389Access to past receiptAdgang til gamle kvitteringer
390Access to void receiptAdgang til kreditering af kvittering
391Access to cash drawerAdgang til pengeskuffe
392Access to give discountAdgang til at give rabat
393Access to reportAdgang til rapporter
394PermissionsTilladelser
396Operation start and end time should not be the same!Åbningstider start og slut kan ikke være de samme!
397Please assign operation start hour!Angiv åbningstider start!
398Please assign operation end hour!Angiv åbningstider slut!
399Please assign operation hour!Angiv venligst åbningstider!
400Please enter a valid outlet email address!Skriv venligst gyldig emailadresse!
401Your settings have been saved!Instillinger er gemt!
402Start TimeStart Tid
403End TimeSlut Tid
404Scroll down for moreScroll ned for mere
405Sound On/OffLyd on/off
406Click sound for adding order to receipt.Kliklyde ved indtastning af kvitteringer.
407Table System On/OffBordsystem on/off
408Disable table system.Slå bordsystem fra.
409Quick CheckoutHurtig Total
410Immediately proceed to a new transaction upon checkout.Gå direkte til ny transaktion efter tryk på total.
411Rounding:Afrunding:
412OffOff
413You can choose to turn off the rounding or round receipt total to nearest 0.05, 0.10, 0.50 & 1.00.Afrunding kan slåes fra eller du kan vælge nærmeste 0.05, 0.10, 0.50, 1.00.
414Currency SymbolValutasymbol
415Currency symbol will be shown in printed receipt.Valutasymbol vil blive vist i kvitteringer.
416Receipt PrefixKvitterings prefix
417Receipt prefix will be shown in the start of all receipt number.Kvitterings prefix vil blive vist i starten af alle kvitteringsnumre.
418Operation HourÅbningstider
419Select End TimeVælg sluttid
420Changing operation hour will affect report generation. For pub operation hours, you can set your end time earlier than start time.Åbningstider vil have indflydelse på udskrivning af rapporter. Sluttid kan være før åbningstid.
421Outlet EmailButiks Email
422This email will be used to retrieve forgotten password.Denne email vil blive brugt ved mistet password.
423Select Start TimeVælg starttid
425Please enter a valid tax name!Skriv venligst gyldig afgiftsnavn!
426Please enter a valid tax amount!Skriv venligst gyldig afgiftsbeløb!
427Tax cannot be 0 %!Afgift kan ikke være 0 %
428Tax NameAfgiftsnavn
429Tax (%)Afgift (%)
430With TaxInkl afgift
432Price of product item already include taxPris på varer indeholder afgift.
434AdditionalIndeholdt
435ReverseInkl
436Receipt HeaderKvitteringshoved
437Receipt FooterKvitteringsfod
438AlignmentCentrering
439LeftVenstre
440CenterCenter
441RightHøjre
442NormalNormal
443BigStor
444BiggerStørre
445Assign cashier printerVælg kasseprinter
446The printer with cash drawer connected.Printeren med tilsluttet pengeskuffe.
447Assign printing languageVælg printersprog
448Set product item printing language.Printer på det valgte sprog.
449Print order list with pricePrint ordreliste med priser
450Order list printed to kitchen/bar will be shown with price.Ordreliste til køkken/bar vil indeholde priser.
451Order list split 1 item per receiptPrint 1 varer pr kvittering
452Order list printed to kitchen/bar will be split by item.Print 1 varer pr kvittering til køkken/bar
453Receipt print 0 price itemPrint 0 kr varer på kvitteringen
454Cashier printer will print zero price item in the receipt.Kasseprinter vil skrive 0 kr varer på kvitteringen
455Optional receipt printingUdskrivning af kvittering kan vælges
456Upon checkout, cashier can choose to print or not to print receipt.Spørg før udprint af kvittering
457Receipt footer line feed countKvittering bundlinje afstand
458Adjust receipt footer line feed count.Justerer kvitterings bundlinjeafstand
459Kitchen order list font sizeFont størrelse på ordreliste til køkken
460Adjust the font size of order list.Størrelse på font på ordreliste
461Assign PrinterTildel printer
462Assign LanguageVælg sprog
463Select a printerVælg printer
464Printer languagePrinter sprog
465Configure receipt header and footer. Alignment can be adjusted to left, center or rightKonfigurere printerhoved og fod. Centering kan være venstre, højere eller midten
466Printer ModelPrintermodel
467Invalid IP Address!Forkert IP Adresse!
469Invalid Port Number!Ugyldig portnummer!
470Column number must be 30 and above!Kolonneantal skal være 30 eller derover!
471Please select a printer model!Vælg printermodel!
472Printer is in used by item or category! Unable to delete.Printer der bruges af vare eller gruppe! Kan ikke slettes.
473This printer is assigned as cashier printer! Unable to delete.Denne printer bruges som kasseprinter! Kan ikke slettes.
474Please enter a valid printer name!Skriv venligst brugbar printernavn!
476Please enter a valid IP Address/Port!Skriv venligst printerens IP adresse og port!
477Printer model is not selected!Printer model er ikke valgt!
478ColumnsKolonner
479Printer NamePrinternavn
480IP/PortIP/Port
481Test PrintTest print
483Printer ListPrinterliste
484Moving modifier to another group is not allowed!Modifikation kan ikke flyttes til anden gruppe!
485Delete selected modifier?Slet valgte modifikation?
486ConfirmationBekræftelse
487No Printer AssignedIngen printer er valgt
488Modifier has been deleted!Modifikation er slettet!
489ModifierModifikation
490Modifier has been duplicated!Modifikation er kopieret
491Duplicate ModifierKopier modifikation
492Please insert a valid modifier name!Skriv venligst brugbar modifikationsnavn!
493Details have been saved!Detaljer er gemt!
494New modifier has been created!Ny modifikation er oprettet!
495Please assign a modifier group!Vælg venligst modifikationsgruppe!
496Please save before duplicating!Gem venligst før kopiering!
497Please select a modifier to duplicate!Vælg venligst den modifikation som skal kopieres!
498Duplicate modifier to GroupKopierer modifikation til gruppe
499New ModifierNy modifikation
500Select Modifier GroupVælg modifikationsgruppe
501Modifier is in transaction. Modifier unable to delete!Modifikation bliver brugt og kan ikke slettes!
502Are you sure you want to delete selected modifier?Skal valgte modifikation slettes?
503Duplicate %@ to %@ group?Kopier %@ til %@ gruppe?
504NoneIngen
505*Do not PrintPrint ikke
506Modifier's PhotoModifikationsbillede
507Take PhotoTag et photo
508Choose From LibraryVælg fra album
509Search OnlineSøg online
510Delete ThumbnailSlet miniature
511Set ThumbnailVælg miniature
512Modifier Name* :Modifikationsnavn* :
513Modifier NameModifikationsnavn
515Assigned GroupValgte gruppe
516Assigned Printer:Valgte printer:
518Delete ModifierSlet modifikation
519Sort by GroupSorteret efter gruppe
520EditEdit
521Sort bySorteret efter
522Modifier ListModifikationsliste
523Mod DetailsMod detaljer
524Modifier GroupModifikationgruppe
525Modifier Group has been deleted!Modifikations gruppe er slettet!
526Please insert a valid group name!Skriv venligst brugbar gruppenavn!
527Modifier Group has been created!Modifikations gruppe er oprettet!
528New GroupNy gruppe
530There's modifier under this modifier group. Modifier group is unable to delete!Der er undermapper i denne modifikation, modifikationen kan ikke slettes!
531Are you sure you want to delete selected modifier group?Skal valgte modifikations gruppe slettes?
532Modifier Group NameModifikations gruppenavn
533Group NameGruppenavn
534OptionalObligatorisk
535Modifier Group ListModifikations gruppe liste
536Group DetailsGruppe detaljer
537Category has been deletedKategori er slettet
538Category failed to be deletedKategori er ikke slettet
539Are you sure you want to delete selected category?Skal kategorien slettes?
540There's category under this category, category is unable to delete!Der er undermapper i denne kategori , kategorien kan ikke slettes!
541There's item under this category, category is unable to delete.Der er varer i denne kategori, kategorien kan ikke slettes.
542Please select a categoryVælg venligst kategori
543Default TaxStandard afgift
544Custom TaxNormal afgift
545Category TaxKategori afgift
546Category's PhotoKategori billede
547Category Name* :Kategori navn* :
548Category NameKategorinavn
549Tax Configuration:Afgifts angivelse:
550Delete CategorySlet kategori
551Category DetailsKategori detaljer
552Sub Category DetailsSub kategori detaljer
553Please enter a valid category name!Vælg venligst brugbar kategori navn!
554Please assign a printer!Vælg venligst printer!
555Category has been created!Kategori er oprettet!
556New CategoryNy kategori
557New Sub CategoryNy sub kategori
558Category has been deleted!Kategorien er slettet!
559Sub Category ListSub kategori liste
560Sub: %@Sub: %@
561Item's ModifierVare modifikation
562Adding modifier group without modifier is not allowed!Modifikations gruppe uden modifikation kan ikke oprettes!
563- Click on modifier group to add. - Swipe on item's modifier to delete- Tryk på modifikations gruppe for at tilføje. - Swipe på varemodifikation for at slette
564%@'s Modifier%@ s modifikation
565Item has been deletedVare er slettes
566Limited to 30 items in Lite version.Limiteret til 30 vare i lite versionen.
567Please insert a valid item name!Skriv venligst brugbar varenavn!
568Item has been duplicated!Varen er kopieret!
569UncategorizedIkke kategoriseret
570Moving item to another category is not allowed!Det er ikke muligt at flytte varer til en anden kategori!
571Delete selected item?Slet valgte vare?
572Contain %d Modifier GroupIndeholder %d Modifikations Gruppe
573Duplicate %@ to %@ category?Kopier %@ til %@ kategori?
574Item's PhotoVarebillede
575Item is in transaction. Changes to its group is not possible.Vare findes i en transaktion. Ændringer kan ikke foretages.
576New ItemNy vare
577Item Name* :Vare Navn* :
579Category:Kategori:
580Select CategoryVælg kategori
581Modifier Group:Modifikations gruppe:
582Inventory:Antal på lager:
583AvailabilityPå lager
584No TaxUden moms
585Delete ItemSlet vare
586Duplicate ItemKopier vare
587Please select an item to duplicate!Vælg venligst vare som skal kopieres!
588Duplicate item to CategoryKopiere vare til kategori
589Sort by CategorySorteret efter kategori
591Split TransactionOpdel transaktion
594PaidBetalt
595OpenÅben
596Unpaid TransactionUbetalte Transaktioner
597Please insert item nameSkriv venligst varenavn
598Item Name:Varenavn:
599(Not Available)(Ikke tilgængelig)
601Please select an itemVælg venligst en vare
604Please enter a table name.Skriv venligst et bordnavn.
608Table Name:Bordnavn:
609Table Width:Bordbredde:
610Table Height:Bordhøjde:
611Delete TableSlet Bord
612Not able to delete occupied table!Kan ikke slette et bord med gæster!
614Please enter layout nameSkriv venligst et layoutnavn
616Maximum character of 18!Maks 18 tegn!
617Layout Name:Layoutnavn:
619Unable to delete. You must have at least one layout!Kan ikke slettes, der skal være mindst et layout!
620Delete selected layout?Slet valgte layout?
621There are tables under this layout. This will delete all the tables under this layout. Delete?Der findes borde i dette layout. Dette vil slette alle borde i dette layout. Slet alligevel?
622Changes to layout have been saved!Ændringerne i layoutet er gemt!
623Layout NameLayoutnavn
624Please enter a valid name!Vælg venligst brugbar navn!
625Layout name saved!Layoutnavn er gemt!
627Table Started:Bord ankomst:
628Bill Amount:Regnings Beløb:
630Table:Bord:
631View BillSe regning
632Pax number has been updated!Antal gæster er opdateret!
633Cancel SortAnnullere sortering
634RemoveFjern
636Discount value should not be higher than the item's priceRabat burde ikke være højere end pris
637Discount value should not be higher than the item overwrite's priceRabatten burde ikke være stører end prisen på varen
638Are you sure you want to delete this item?Skal denne vare slettes?
639Discount/ price overwrite is not allowed for your account!Din konto giver ikke ret til at ændre prisen eller give rabat. Kontakt Admin!
640Price Overwrite (Per Qty)Overskriv (stk) pris
642Modifier DetailsModifikations detaljer
643Bill not hold, unable to give discount!Der kan kun gives rabat når bestilling er afgivet og regning ikke er udskrevet!
644Discount by price cannot be more than receipt subtotal!Rabatten på prisen kan ikke være mere end subtotal!
645DateDato
646Set TimeIndstil tid
647TodayIdag
648SetIndstil
649OthersAndre
650Custom CodeFabrikskode
651Please a valid codeIntast venligst gyldig kode
652Cutter CodePrinter skære kode
653Drawer CodeKode til pengekasse
654For instruction, please visit our website.For instruktion, besøg www.mobi-pos.com
655Tax Details % Amount On/OffAfgifts detaljer % Beløb On/Off
657Change Table FromSkift bord fra
658Unable to merge table that has been split!Kan ikke sammenlægge bord som er splittet!
659Merge Table From T:%@ ToSammenlæg bord fra B:%@ til
660Change Table From T:%@ ToSkift bord fra B:%@ til
661T:B:
668Select Table To SplitVælg bord som skal deles
669You must have at least 2 items to split table!Du skal havde min. 2 varer for at splitte et bord!
670You must have at least 2 pax to split table!Du skal havde min. 2 gæster for at splitte et bord!
671No table can be split!Ingen borde kan splittes!
673Select Item To Split QuantityVælg varer for at splitte antal
674Please select the number of pax to transfer!Vælg venligst antal gæster der skal flyttes!
675Transferring all pax is not possible!Det er ikke muligt at flytte alle gæster!
676No Item Selected!Ingen varer er valgt!
678There is no unoccupied table availableDer er ingen ubesatte borde
679Table: %@'s ItemsBord: %@s varer
681Split to new billSplit til ny regning
682Bill: %@ has been split to Table: %@.Regning: %@ er splittet til bord: %@.
683Bill: %@ has been split to Bill: %@Regning: %@ er splittet til regning: %@
684Unable to split item to table that has been split!Kan ikke splitte varer til et bord som er splittet!
688Split Table: %@'s item toSplit bord: %@s varer til
689Split Bill ToSplit regning til
690Select Split TypeVælg split type
691Split By ItemSplit regning efter varer
692Even Split By PaxSplit lige antal gæster
693Split By PercentageSplit regning procentvis
694Select bill to splitVælg regning som skal deles
695You must have at least 2 items to split bill by item!For at kunne splitte regning skal der være min. 2 varer!
696Split by CoverSplit i andele
697Split By AmountSplit regning med beløb
698Bill: %@ has been split!Regning: %@ er splittet!
699Number of splitAntal splits
700Amount (%) per paxBeløb (%) pr. Gæst
701Upon split, no additional orders can be added.Efter split kan der ikke påføres nye bestillinger.
702Number to splitAntal som skal splittes
703Split amount must be 100% of the bill!Split beløb skal være 100 % af regningen!
704Are you sure you want to split?Er du sikker på at du vil splitte?
705Merge Bill From %@ ToSammenlæg regning fra %@ til
706Bill: %@ has been merged to Bill: %@.Regning: %@ er sammenlagt med regning: %@.
707Cancel PayFortryd Betaling
708Name and telephone number will be printed in receipt.Navn og tlf vil blive printet på kvitteringen.
709New BillNy regning
710ConfirmBekræft
711Assigned Printer* :Tildelt printer* :
712Item NotesVarer notater
713Takeaway PriceTakeaway pris
714DuplicateKopier
715Account ListKontoliste
716New AccountNy konto
717Consolidated X Reading ReportKonsolideret X rapport
718Date From:Dato Fra:
719Date To:Dato Til:
721Sales ReportSalgs Raport
722Net SalesNetto Salg
723Sales After DiscountSalg Efter Rabat
724Discount On ItemRabat På Varer
725Discount On BillRabat På Regning
726Total DiscountTotal Rabat
727GrandtotalGrandtotal
728Voided SalesKrediteret Salg
729Total TaxMoms Total
730Sales With TaxSalg Inkl Moms
731Sales Without TaxSalg Eks Moms
733Sales After RoundingSalg Efter Afrunding
734Payment InformationBetalings Informationer
735Receipt InformationKvitterings information
736First ReceiptFørste kvittering
737Last ReceiptSidste kvittering
738No of ReceiptAntal kvitteringer
739Average Per ReceiptKvitterings gennemsnit
740PaxGæster
741Average Per PaxGennemsnit pr gæst
742Total SalesTotal Salg
743Total Quantity / SalesTotal antal / Salg
744Modifier Sales ReportModifikations salgs rapport
745Total ReceivedModtaget Ialt
746Item DiscountVarerabat
747Bill DiscountRabat på regning
749Pay byBetal med
750Pax NoGæst nr.
751CustomerKunder
752VoidedKrediteret
753Could not connect to %@ printer! Retry?Kunne ikke forbinde til %@ printer! Prøv igen?
754Could not connect to printer! Retry?Kunne ikke forbinde til printeren! Prøv igen?
755Fail to connect to printerKunne ikke forbinde til printer
756Printer ErrorPrinter fejl
757Cashier printer not configured!Kasseprinter er ikke indstillet!
758Cashier printer settings incorrect!Kasseprinter er indstillet forkert!
759*Order List*Ordreliste
760Receipt ReprintGenudskriv kvittering
762R.No: %@Kvitterings.nr: %@
763Split bySplit mellem
765Printer configuration is not setup!Printer er ikke indstillet!
767Table ChangedBord er ændret
768Table SplitSplit bord
769Table MergedSammenlæg bord
770Table change from T: %@ to T: %@Bord ændret fra B: %@ til B: %@
771Table merged from T: %@ to T: %@Bord samlet fra B: %@ til B: %@
772Table split from T: %@ to T: %@Bord delt fra B: %@ til B: %@
773No kitchen / bar printer is setup!Køkken/bar printer er ikke instillet!
774*New Order**Ny ordre*
775*Additional Order**Tillægs ordre*
776*Reprint Order*Genudskriv Ordre
777*Void Order*Kreditere Ordre
778Number of PaxAntal gæster
779Number of Pax:Antal gæster:
780Name:Navn:
781Tel:Tlf:
782Transaction completed. Cashier printer not configured!Transaktion gennemført. Kasseprinter er ikke indstillet!
783Please enter admin's passwordSkriv venligst admins password
784Please enter account's passwordSkriv venligst password
786Please enter new passwordSkriv venligst nyt password
787Password is incorrect!Password er forkert!
788Please re-enter passwordSkriv venligst password igen
789Password has been changed!Password er skiftet!
790Confirmation password is incorrect! Please try again.Password er ikke korrekt! Prøv igen.
792Print ReportUdskriv rapport
793Unable to print previous reports.Kan ikke udskrive forrige rapporter.
794Unable to print report more than a day or month.Kan ikke udskrive rapport for mere end en dag eller måned.
795No report to print.Ingen rapport til udskrivning.
796Receipt line item priceKvitterings varelinje pris
797Item per unit price will be printed in receipt.Stk. Pris vil blive udskrevet på kvittering.
798Printer Not AssignedPrinter er ikke indstillet
799No printerIngen printer
800Email ReceiptEmail kvittering
801Print Receipt CopyUdskriv kvitterings kopi
802Receipt CopyKvitterings Kopi
803Print ReceiptUdskriv kvittering
804Reduce line feed between ordersReducere linjeafstand mellem ordre
805Space between orders and modifier will be reduced.Afstand mellem ordre og modifikationer vil blive reduceret.
806Outlet NameButiksnavn
807Outlet name will be included in receipt's mail.Butiksnavn vil blive inkluderet i kvitterings mails.
808AllAlle
809Eat InSpiser her
810AwayUd af huset
811Tax ForAfgift for
812Restore DefaultGendan default
814App's Language:Program sprog:
815Button LayoutKasse layout
816Page 1Side 1
817Page 2Side 2
818Back & More Functions button is fixed to the last button in each page.Tilbage og flere funktioner kan ikke flyttes. Skal værre sidste knap på siden.
819Permission RequiredTilladelse krævet
820No DescriptionStk. Beskrivelse
822AmtBetaling
824Item ListVareliste
825Delete GroupSlet gruppe
826Printer SettingsPrinter Instillinger
827Cashier PrinterKasseprinter
828GuideVejledning
829Tax can be applied or removed from the bill.Afgift kan tillægges eller fjernes fra regningen.
830CashKontant
831Category ListKategori liste
832MergeSammenlæg
833By:Ekspedient:
834Collate OrderSamle ordre
835Collate identical orders together.Samle identiske ordre.
836Receipt number font sizeKvitterings nr. Font størrelse
837Adjust the font size of receipt number.Justerer font størrelse på Kvitterings nr
838Search by Receipt No / Customer NameSøg med kvitterings nr eller kunde navn
839Payment accepted. Please proceed to checkout.Betaling accepteret. Fortsæt til Total.
840Payment failed.Fejl i betaling.
841Pay In/Pay OutInd og udbetaling
842Transfer BillÆndre regning
843Transfer Takeaway bill to Dine InÆndre takeaway til bordbestilling
844Transfer Dine In bill to TakeawayÆndre bordbestilling til takeaway
845No takeaway transaction is found!Ingen takeaway transaktioner fundet!
846No dine in transaction is found!Ingen bordbestilling transaktioner fundet!
847Takeaway BillsTakeaway regninger
848Dine In BillsBordbestillings regninger
849Transfer T:%@ bill to takeaway?Ændre B:%@s regning til takeaway?
850T: %@ bill has been transferred to takeaway.B: %@s regning er ændret til takeaway.
851Transfer %@ to TableÆndre %@ til bord
852%@ has been transferred to T: %@.%@ er ændret til B: %@.
853Transfer %@ to T:%@?Ændre %@ til B:%@?
854Open BillÅben regning
855Receipt: %@ has been opened!Kvittering: %@ er åbnet!
856Table has been split. Unable to transfer.Bordet er splittet og kan ikke ændres.
858- Enter the main terminal's IP address.- skriv main terminalens IP adresse.
859- Enter this terminal's IP address at secondary terminal.- skriv denne terminals IP adresse på den sekundærer terminal.
860Main Terminal IP Address:Main terminals IP adresse:
863Work ModeArbejdstilstand
864- Enable secondary iPad to work as an ordering terminal.- brug en sekundær iPad som terminal til indtastning af ordre mm.
865Enable Multiple Terminal OrderingBrug flere iPads til ordre indtastning Multi terminaler.
866Pair/Synchronize DBSynkronisere database
867Table is occupied!Bordet er optaget!
868Unable to connect!Kan ikke forbinde!
869ApplyingTilføje
870Retrieving...Modtager...
871Sending order...Sender ordre...
872Receipt info changed!Kvitterings info ændret!
873Table pax changed!Antal gæster er ændret!
874Discount applied.Rabat tilføjet.
875Tips/Gratitude applied.Drikkepenge tilføjet.
876RetryPrøv igen
878Unable to send. Bill is closed!Kan ikke sendes. Regning er lukket!
879Unable to send. Bill is split!Kan ikke sendes. Regning er splittet!
880PurchasedKøbt
881PurchaseKøb
882RestoreGendan
883Main POSMain POS
884As TerminalSom terminal
885Terminal activated!Terminal aktiveret!
886Device paired.iPads er parret.
887Device unpaired.iPads er ikke parret.
888Paired DeviceParret enheder
889Device not paired!Enheder er ikke parret!
890UnpairSlet parring
893Pair device name %@?Parre følgende enhed %@?
894Unable to pair more than 10 devices.Kan ikke parre mere end 10 enheder.
895Unable to pair more than 1 device in Lite Version.Kan ikke parre mere end 1 enhed i lite versionen.
896Unable to pair device. Secondary ordering terminal not enabled.Kan ikke parre enheder. Sekundær terminal ikke slået til.
897In-App Purchase restored.In-App køb geninstalleret.
899Please enter a valid IP Address.Skriv venligst gyldig IP adresse.
900Restore In-App PurchaseGendan In-App køb
901Terminal settings have been saved.Terminal Instillinger er gemt.
902Import Item with CSV FileImporterer varer med CSV fil
903Select CSV FileVælg CSV fil
904ImportImporterer
905- Download sample CSV file from our website FAQ section.- Download CSV fil eksempel fra www.mobi-pos.com/FAQ
906Select FileVælg fil
907Item Count Category Name Assign CategoryVarer Tælle Kategori Navn Tildel Kategori
908Assign CategoryTildel Kategori
909CSV ImportCSV import
910Column (%d,%d) contain empty item name. Unable to import.Kolonne (%d,%d) indeholder tomt navn. Kan ikke importerer.
911Unassigned category for column (%d,%d). Unable to import.Utildelt kategori i kolonne (%d,%d). Kan ikke importerer.
912Unable to import empty CSV file.Kan ikke importerer tom CSV fil.
913Please assign all category before importing.Tildel venligst alle kategorier inden import.
914Successfully import %d item. Limited to 30 items in Lite version.Succesfuld import af %d varer. Limiteret til 30 varer i lite version.
915Successfully import %d item.succesfuld Import af %d varer.
916Deleted!Slettet!
917Date Remarks Amount ByDato Notater Beløb Af
918Delete selected?Slet valgte?
919Saved!Gemt!
920Discount report shows discount given throughout the period of time.Rabat rapporter viser rabat givet i en given periode.
921Discount ReportRabat rapport
922Consolidated Discount ReportKonsoliderer rabat rapport
923Pay InIndbetaling
924Pay OutUdbetaling
925Please enter a discount name!Skriv venligst navn på rabat.
926Please save before editing.Gem venligst før rettelser.
927There's no item left for selected bill!Der findes ingen varer til valgte regning!
928Auto LogoutAuto logout
929Auto logout after X seconds for Cash Register, Table & Main.Auto logout efter X antal sek. For alle terminaler.
930Auto logout cannot be less than 5 secondsAuto logout kan ikke være mindre end 5 sek.
931Logging OutLogger ud
932Kitchen NameKøkken navn
933RefundRefusion
934Refund BillRefundere Kvittering
935Refund TypeRefusions Type
936Select Refund TypeVælg refusions type
937Unable to add item to refund bill.Kan ikke tilføje vare på refunderet regning.
938Refund:Refusion:
939Cancel RefundAnnullere Refusion
940Refund SalesRefunderet Salg
941Cash OutUdbetaling
942Assign order list printerTildel ordreliste printer
943Printer for manual order list printing.Printer til manual ordreliste udskrifter.
944Data TransferOverfør Data
945You are about to import database from MobiPos Lite. This will overwrite all information. Would you like to continue?Du er ved at overfører databasen fra Mobipos lite. Dette vil overskrive alle data. Vil du fortsætte?
946Successfully imported!Succesfuld import!
947Transfer DB to Full VersionOverfør database til fuld version
948Full version of MobiPOS is not found!Fuld version af Mobipos er ikke fundet!
949Disable modifier's selection pop up if modifier group is optional.Slå modifikations valg fra hvis modifikation er valgfri.
950Modifier Count Modifier Name Assign GroupModifikation Tælle Modifikation Navn Tildel Gruppe
951Customer deleted!Kunde slettet
952Delete selected customer?Slet valgte kunde?
953Search by Name/Phone/AddressSøg med navn/tlf/adresse
954Customer Added!Kunde tilføjet
955Customer saved!Kunde gemt
956Please insert a valid customer name!Skriv gyldigt kunde navn
957First NameFornavn
958Last NameEfternavn
959AddressAdresse
960CityBy
961StateRegion
962ZIPPostnummer
963Total SpendingTotal Køb
964Delete CustomerSlet kunde
965's Transaction's Transaktion
966Unable to retrieve refund bill!Kan ikke hente krediteret regning!
967Payment TypeBetalings type
968Please select a valid payment type!Vælg venligst betalings type!
969Bill for %@ has been closed.Regning til %@ er lukket.
970Bill has been paid!Regning er betalt!
971Unable to checkout. Bill has been modified!Kan ikke udskrive regning. Regning er ændret!
972Manage TillKasse administration
973Opening Till BalanceÅbnings kassebalance
974Ending Till BalanceLuknings kassebalance
975Set opening till cash amount.Kasse åbnings beløb.
976Till has been reset for the day.Kassen er nulstillet for idag.
977Till has been set.Kassen er indstillet.
978TillKasse
979Till has been closed.Kassen er lukket.
980Please enter ending till amount.Indtast lukke beløb i kassen.
981Reset till for the day?Nulstil kassen for idag?
982Opening Till:Åbnings beløb:
983Current Till:Nuværende kassebeholdningen:
984Ending Till:Luknings beløb:
986Close TillLuk kassen
987Reset TillNulstil
988Till started atKassen åbnet kl.
989Till closed atKassen lukket kl.
990Access to till managementAdgang til kasse administration
991Proceed to a New Transaction upon order sendingFortsæt til ny transaktion når ordre er sendt
992Enable Payment on TerminalBetaling på terminalen on/off
993Terminal is not synchronized!rnSynchronize?Terminal er ikke synkroniseret!rnSynkroniserer?
994Receipt table number font sizeFont størrelse på bord nr. På kvittering
995Adjust the font size of receipt's table number.Justerer font størrelse på bord nr.
996Multiple PrinterMulti printer
997* Feature not supported by TSP-100 printer.*Feature er ikke mulig på TPS-100 printer.
998Table number font sizeBord nr. Font størrelse
999Adjust the font size of order list's table number.Justerer font størrelse på ordreliste for bord nr.
1000Save report before sending.Gem rapporten før den sendes.
1001Re-open till for the day?Genåben kassen for idag?
1002Re-open TillGenåben kassen
1003Till has been re-opened.Kassen er genåbnet.
1004Hide receipt numberSkjul kvitterings nr
1005Hide receipt number in receipt.Skjul kvitterings nr på kvittering.
1006On/Off Discount Name Type AmountOn/Off Rabat Navn Type Beløb
1007Visit our website's FAQ section for more info about localizing our app.Besøg vores hjemmesides FAQ sektion for mere info om oversættelse mm.
1008KitchenKøkken
1009FunctionsFunktioner
1010Please use another quick key!Brug venligst en anden quick key!
1011Quick key existed in this category. Please use another quick key!Quick key eksistere i denne kategori. Vælg venligst en anden!
1012Start by setting up a quick key in POS.Start med at vælge en Quick key i POS.
1013Proceed without synchronization with POS?Fortsæt uden at synkronisere med POS?
1014Swipe right to return to previous page.Swipe til venstre til foregående side.
1015Swipe left or right to switch modifier selection.Swipe til højre eller venstre for at se flere modifikationer.
1016Access to account creationAdgang til konto oprettelse
1017Your email account has been linkedDin email konto er linket
1018Backup to DropboxBackup til Dropbox
1019-Backup data to dropbox.-Backup data til dropbox.
1020Select ImageVælg billede
1021Print receipt logoPrint kvitterings logo
1022Receipt LogoKvitterings logo
1023Logo has been removedLogo er fjernet
1024Logo has been savedLogo er gemt
1025Logo heightLogo højde
1026Logo width for TSP-100 (576px), others is adjustable.Logo brede til TSP-100 er 576pixels, andre kan justeres.
1027Do not attempt to link multiple device to a single dropbox account. Link only the main POS. Proceed?Brug altid kun main terminalen til at lave backup til dropbox. Fortsæt?
1028(Up to 5)(Op til 5)
1029Order list remarksOrdreliste notater
1030Print order's remarks in order list.Print notater i ordreliste.
1031Disable void order listSlå kreditering af ordre fra
1032Disable printing void order list to kitchen.Print ikke krediteret ordreliste til køkken.
1033Categorized printingPrint efter kategori
1035Orders not hold, unable to print bill.Ordre er ikke parkeret, kan ikke udskrive regning.
1036Access to reopen billAdgang til at genåbne regninger
1037Clock InStemple ind
1038Clock OutStemple ud
1039Clock in for %@?Stemplet ind i %@?
1040Clock out for %@?Stemplet ud i %@?
1041Employee NameEkspedient Navn
1042Total HoursTimer Total
1043Clock In/OutStemple ind/ud
1044Clock In/Out report shows total hours employee worked.Stemple ind/ud rapport viser antal timer for ekspedient
1045Reached the limit of clock in for lite version.Max antal timer for lite version.
1046Employee Performance ReportEkspedient præstations rapport
1047Employee PerformanceEkspedient præstationer
1048Employee performance report shows your best selling employee.Ekspedient præstations rapport viser den bestsælgende ekspedient.
1049Performance ReportPræstations rapport
1050Clock out before deleting this accountStemple ud før sletning af konto
1051No OrdersIngen Ordre
1052Manage OrderAdministrere Ordre
1053Hold / SendParkerer / Send
1054Send all orders before splittingSend alle ordre før split
1055You are closing the bill without sending its order to kitchen.Du er ved at lukke regningen uden at sende ordren til køkkenet.
1056Select Orders To SendVælg ordre som skal sendes
1057ToggleIndstil
1058Max ChoiceMax valgmuligheder
1059No orders to sendIngen ordre at sende
1060Row (%d) contain empty name. Unable to import.Kolonne (%d) er tom. Kan ikke impoterer.
1061Successfully import %d customer.Succesfuld import af %d kunder
1062Export CustomerEksporter kunder
1063ExportEksport
1064Customer ListKunde liste
1065No customer to exportIngen kunder at eksporter
1066Orders not sentOrdre er ikke sendt
1067Add CustomerTilføj kunde
1068Customer phone existed, add anyway?Telefon nr findes allerede tilføj alligevel
1069Customer email existed, add anyway?Email findes allerede tilføj alligevel
1070DeliveryLevering
1071To GoLeveres
1072Delivery TimeLeverings tidspunkt
1073Collection TimeAfhentnings tidspunkt
1074CollectionAfhentning
1075TypeType
1076DriverChauffør
1077Manage DeliveryAdministrere levering
1078For DeliveryTil levering
1079Select DriverVælg chauffør
1080Customer not assignedKunde er ikke valgt
1081Category TotalKategori Total
1082Group TotalGruppe Total
1083Logout Upon Hold:Logud ved parkering:
1084Logout user upon order sending.Skal Ekspedien logges ud efter ordre er sendt.
1085Rewards/LoyaltyBonus/loyalitet
1086Enable Rewards/Loyalty ProgrammeBrug bonus/loyalitets program
1087Rewards ConditionBonus tilstand
1089Manual RewardManuelt bonus
1091Setup Custom RewardIndstil bonus system
1092Automated RewardAutomatisk bonus
1094Reward ListBonus liste
1095- Setup types and points needed for each reward.- Indstil typer og points til udbetaling af bonus.
1096Setup Reward ListIndstil bonus liste
1097RewardBonus
1098Reward NameBonus navn
1099PointsPoint
1100Please enter a reward name.Skriv venligst bonus navn.
1101Reward amount cannot be zero!Bonus beløb kan ikke være nul!
1102Discount by percentage cannot be more than 100!Rabat i procenter kan ikke være mere end 100!
1103Custom Reward ListNormal bonus liste
1104Redeem RewardIndløs bonus
1105Custom RewardNormal bonus
1106Unable to give custom reward when reward is redeemedKan ikke give bonus når bonussen er indløst
1107Custom reward is not enabledManuelt bonus er ikke slået til
1108Unable to give custom reward on split transaction.Kan ikke give normal bonus på splittet transaktion.
1109No reward is turned on.Bonus system er ikke slået til.
1110No customer assignedKunde er ikke valgt
1111Unable to redeem rewards on a split transaction.Kan ikke indløse bonus på en splittet transaktion.
1112Reward points earnedOptjente bonus point
1113Reward points redeemedBonus point indløst
1114Reward points balanceBonus point balance
1115Reward DiscountBonus rabat
1116Order SummaryOpsummer ordre
1117Closed OrdersLukkede ordre
1118Kitchen DisplayKøkken display
1119Delete All OrderSlet alle ordre
1120All order clearedAlle ordre er fjernet
1121Bump All OrderBump alle ordre
1122All order bumpedAlle ordre er bumped
1123Please enter outlet email.Skriv venligst butikkens email.
1124Delete all orders in the database?Slet alle ordre i databasen?
1126Please enter your email.Skriv venligst din email.
1127Notification sound On/OffNotifikationslyd On/Off
1128Show price beside itemVis pris ved siden af varer
1129Display nameDisplay navn
1130Warning 1 (Green)Advarsel 1 (Grøn)
1131Warning 2 (Orange)Advarsel 2 (Orange)
1132Warning 3 (Red)Advarsel 3 (rød)
1133App's LanguageSprog i App
1134Refresh LanguageOpdaterer sprog
1135Failed to updateKunne ikke opdaterer
1136Language files updatedSprog fil er opdateret
1137Language files is already up to dateSprog fil er allerede opdateret
1138BumpBump (vis)
1139Do you want to bump this receipt?Vil du bump denne kvittering?
1140ReopenGenåben
1141Are you sure to reopen this receipt?Skal denne kvittering genåbnes?
1142Are you sure to bump this receipt?Er du sikker på at du vil bump denne kvittering?
1145DetailsDetaljer
1146KDSKDS
1147Please enter a valid KDS name!Skriv venligst gyldig KDS navn!
1148KDS is in used by item or category! Unable to delete.Køkkendisplay i brug af vare eller kategori! Kan ikke slettes.
1149Enable Kitchen Display SystemTænd køkkendisplay system
1150- Up to 5 kitchen display system.- Op til 5 køkken displays.
1151- Enable kitchen display system each at USD 14.99.- InApp køb op til 5 køkken displays til 119kr stk.
1152KDS NameKDS Navn
1153Configure up to 5 kitchen display system.Konfigurerer op til 5 køkken displays
1154Order list will be sent to assigned KDS.Ordreliste bliver sendt til køkkendisplay.
1155MobiPos KDS can be downloaded from the Appstore.Mobipos køkkendisplay kan downloades i AppStore.
1156In full version, KDS will be an In-App Purchase.I fuld version er køkkendisplay In-App køb.
1157Kitchen Display SystemKøkkendisplay system
1158Training ModeTrænings tilstand
1164Quick checkout with exactHurtig kontant tjek ud
1165WeightVægt
1166Weight must be more than zeroVægt skal være stører end 0
1168There are orders that are not on hold. Proceed to logout?Der er ordre der ikke er parkeret. Log ud aligevel?
1169Failed to send order to %@. Retry?Kunne ikke sende ordre til %@. Prøv igen?
1170Orders have not been sent.Ordre er ikke sendt.
1171Unable to charge to customer account on split transaction.Kan ikke påføres kundekonto på en splittet transaktion.
1172Charge CustomerOpkræv Kunden
1173Account Credit Balance:Kundekredit balance:
1174Customer Top UpKundeindbetaling
1175Customer's Balance:Kunde Balance
1176Top UpIndbetaling
1177Customer new balance:Ny kunde balance:
1178Top Up AmountIndbetalings Beløb
1179Checkout BillBetal regning
1180Voiding order...Kreditere ordre...
1181Order has been voidOrdre er krediteret
1182Quick KeyQuick Key
1183Access to othersAdgang til andet
1184Alter customer reward pointsÆndre kunde bonus point
1185Give customer custom rewardGiv kunde bonus point
1186DrawerPengeskuffe
1187LanguageSprog
1188Discount NameRabatnavn
1189PercentageProcenter
1190ItemVare
1191Enable Secondary Ordering TerminalTilslut sekundær ordreterminal
1192- Purchase ordering terminal at USD 14.99. (Up to 10)- køb ekstra ordreterminaler op til 10 til 119kr stk.
1194Discount TypeRabat type
1199- For every dollar spent, receive- For hver krone brugt, modtag
1200Reward PointsBonus point
1201RewardsBonusser
1202IP AddressIP Adresse
1203Cashback RewardKontant bonus
1204ClearRyd
1205Barcode NoStregkode nr.
1206Select a modifier groupVælg modifikations gruppe
1207%@ clocked in at %@%@ stemplet ind kl %@
1208%@ clocked in at %@. Clocked out at %@%@ stemplet in kl %@. Stemplet ud kl %@
1209Clocked in at %@Stemplet ind kl %@
1210QuantityMængde
1211Edit ModifierRet Modifikation
1212Address SearchSøg Adresse
1213BalanceBalance
1214Use CustomerBrug kunde
1215Use AddressBrug Adresse
1216Map SearchSøg på kort
1217ByAf
1218Split BillSplit Regning
1219Delivery AddressLeverings adresse
1220Delivery TypeLeverings type
1221Shift SettingsSkifteholds Instillinger
1222Shift NameSkiftehold Navn
1223Show category sales percentageVis kategori salg i procenter
1224Closing bill...Udskriver regning...
1225Previous ReceiptForrige kvittering
1226ReferenceReference
1227Order list priceOrdre listepris
1228Print order's price in order list.Print ordre priser i ordreliste.
1229Receipt remarksKvitterings notater
1230Print order's remarks in receipt.Print ordre notater i kvitteringen.
1237Upon hold, proceed toVed parkering, fortsæt til
1238Access to void orderAdgang til at kreditere ordre
1243Credit Card InfoKreditkort info
1244Payment SettingsBetalings indstillinger
1245Alternate CurrencyAlternativ valuta
1246Currency NameValuta Navn
1247PrintPrint
1248ConversionOmregning
1249Currency in useValuta i brug
1250Currency conversion amount cannot be zero!Valuta omregnings kurs kan ikke være 0!
1251Currency in use. Can't be turned off.Valuta er i brug. Kan ikke slåes fra.
1252Enable bill closing with alternate currency.Slå udskrivning af regning i flere valutaer til.
1253Setup alternate currency with the conversion rate to primary currency.Indstil andre valutaer med omregnings kurs til DKK .
1254Assign currency under payment type.Tildel valuta under betalings type
1255If print is set to Yes, alternate currency total will always print in bill.Hvis udskriv alternativ valuta er sat til Ja, bliver valutaen udskrevet på alle kvitteringer.
1256Void ReasonKrediterings anmærkning
1257Please enter the void reason.Skriv venligst krediterings anmærkning.
1260Backup DateBackup Dato
1261Archive DateArkiv Dato
1262BackupBackup
1263Backup/ArchiveBackup/Arkiv
1264Transaction closing date appears to be incorrect.Transaktions dato er muligvis forkert.
1265Transaction is not closed for suggested archive period.Transaktion er ikke foretaget i foreslået arkiv periode.
1266User has not clocked out for suggested archive period.Ekspedient har ikke stemplet ind/ud i foreslået arkiv periode.
1267Cash till is not closed for suggested archive period.Kassen er ikke lukket inden for instillet åbningstid.
1268Transaction not within restaurant operation hour time range.Transaktion er ikke foretaget i indstillet åbningstid.
1269User clock in/out not within restaurant operation hour time range.Ekspedient har ikke stemplet ind/ud i indstillet åbningstid.
1270Cash till opening not within restaurant operation hour time range.Åbning af kassen sker ikke inden for instillet åbningstid.
1271No archive required.Arkiv er ikke krævet.
1272Suggested ArchiveForeslået arkiv
1273Archive database fromArkiverer database fra
1274totil
1275Archive completed.Arkivering afsluttet.
1276Database size has been reduced fromDatabase størrelsen er reduceret fra
1277Backup completed.Backup er færdig.
1278Archive TransactionsArkiverer transaktioner
1279Archived transactions can no longer be modified.Arkiverede transaktioner kan ikke ændres.
1280However it can still be found under reports.Salg fra kassen kan stadig findes under rapporter.
1281Do a quarterly archive to improve application speed.Brug arkivering for at optimere hastigheden på programmet.
1282You can do a manual in-app backup of your database. Store up to 5 backups.Brug manuelt backup i programmet. Gem op til 5 backups.
1283Archive DatabaseArkiverer Database
1284Backup DatabaseBackup af Database
1285ArchiveArkiv
1286This will overwrite your current database. Do you want to restore backup fromDette vil overskrive din aktuelle database. Vil du gendanne databasen fra
1287Feature not available in lite version.Funktioner er ikke tilgængelig i lite version.
1288Database restored from backup.Databasen er gendannet fra backup.
1289Backup/Archive not available under training mode.Backup og arkiv er ikke tilgængelig i trænings tilstand
1290Select void reasonVælg krediterings anmærkning
1291Please enter valid information!Skriv venligst gyldig information!
1292Expiry DateUdløbsdato
1293Credit Card NoKreditkort nr.
1294Void ReportKrediterings rapport
1295Void report shows total number of void.Krediterings rapport viser total antal af krediteringer.
1296Total Discount On ItemTotal Rabat På Varer
1297Total Discount On BillTotal Rabat På Regning
1298Open DiscountÅben rabat
1303Void DateKrediterings dato
1304Order ByBestilt af
1305Void ByKrediteret af
1306Hide users with 0 SalesVis ikke ekspedienter med 0 salg
1307Top up customer accountIndbetaling på kunde konto
1309New BalanceNy balance
1310Font sizeFont størrelse
1311Bold fontFed skrift
1312Hide item with 0 SalesVis ikke varer med 0 salg
1313Show sales detailsVis salgs detaljer
1319Set date format printed.Indstil printet dato format.
1320Assign date formatVælg dato format
1321Delete BillSlet Kvittering
1322Open PriceÅben pris
1323New order printingNy ordre printning
1324Order list printing will not print printed order.Ordreliste printning vil ikke printe ordre som er printet.
1326Primary AddressPrimær adresse
1327Secondary AddressSekundær adresse
1328Tertiary Address3. Adresse
1329Delete AddressSlet Adresse
1331Hold BillParkerer regning og
1332Send Ordersend ordre
1333Search by
1334Search by Transaction/Table/Customer
1335Kitchen Messenger
1336Menu Size
1337Preset
1338Transfer Item
1339Select bill to transfer item
1340Send
1341Are you sure you want to void this order?
1342Hide non inventory item
1343Employee
1344Show gross profit
1345Birthday
1346Fill up customer address before adding another.
1347Select payment type
1348Assigned Kitchen Printer
1349Cost
1350Print current bill upon hold
1351Print order list upon hold
1352Kitchen header line feed count
1353Newsletter
1354Turn on to subscribe to our newsletter.
1355Upon Login
1356Surcharge
1357Surcharge is additionally calculated based on the subtotal.
1358Use surcharge if product item already include tax.
1359Access to price overwrite
1360Access to open item
1364Currency Types
1365Terminal
1366Terminal IP Address
1367Void Bill
1368Reprint Receipt
1370Reward points for customer can be given manually or automated based on specific item.
1371No reward points will be given if customer redeem rewards.
1372Auto Backup
1373System will do in app backup every 24 hours.
1374New Customer
1375Customer will not be added into database if only first name and phone number is filled.
1376License Management
1377Refresh License
1378Logout License
1379License Expired!
1380Expires
1381General
1382First payment type cannot be
1383Please fill up neccessary credentials
1384Split & Pay
1385Please contact your reseller to upgrade to full version.
1386Payment Deleted
1387Till Variance
1388Branch Code
1389Sync Interval
1390Sync Status
1391Notice
1392Sync Now
1393Manual Sync
1394Sync Manually
1395Cloud already contain data, by syncing it will overwrite all previous data.
1396Do you want to continue?
1397Split another transaction for table
1398Split another transaction for
1399Restart AppGenstart App
1400Clock In TimeStempelet ind kl.
1401Clock Out TimeStemplet ud kl.
1402Clock In DateStemplet ind d.
1403Clock Out DateStemplet ud d.
1404Clock out cannot be earlier than clock in!
1405General Settings
1406Row (%d) birthday format incorrect. Unable to import.
1407Please insert a valid customer first name!
1408Automated Member Discount
1409Member Discount
1410Automated Discount
1411Accessible By
1412No Discount
1414Print Clock In/Out
1415Print chit upon clock in/out.
1416Inventory Check
1417Disable ordering if inventory reaches 0.
1418As Kiosk
1419Work as a kiosk terminal.
1420Assign to go queue chit printer
1421Assign takeaway queue chit printer
1422Printer for extra queue number chit. (Print upon hold)
1423Print to go queue number
1425Print takeaway queue number
1426Print transaction's last 2 or 3 number at the bottom of the receipt.
1427Print suggested tips on current bill
1428Unique Selection
1429Amount will be calculated base on subtotal.
1430Table Sales Report
1431Non Taxable Sales
1432Tax Information
1434Print delivery info
1435Print delivery information under kitchen order list.
1436Manage your stock file via a web browser.
1437Mass edit item and modifier using csv file.
1438Download full backup or restore from backup.
1439Assure that your device is connected to the same network.
1440Enter the following URL in the browser of your PC/Mac.
1442Exiting this page will turn off CMS via web automatically.
1443Service not available for device under terminal mode
1444Service currently not available.
1445CMS via Web
1446Service started.
1447Cloud sync in progress. Please try again later.
1448Cloud Sync
1450Please check network connection.
1451Payment Surcharge
1452Purchase/Restore
1453Activated!
1454Full Version
1455Updating location, Please try again later.
1457Refresh successful
1458To activate app, you must turn on location services under 'Settings'
1459Background Location Is Not Enabled
1460Location Services Are Off
1463Restore App to Full Version.
1465- Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 20 transactions per day.
1467- Purchase app with one-time payment, no subscription fees required.
1468Enterprise Login
1469- Use enterprise login for customized features.
1470Please key in your apple ID to restore if prompted.
1471Failed to restore. Please check your internet connection.
1472Order Time
1474Customer Display
1475Welcome Message
1476Checkout Message
1477Bug Report
1478No log found.
1480Not synced
1481Last synced at
1485Reset & Re-Sync
1490Print total item count under kitchen order list.
1491Print count
1492Receipt item font size
1493Adjust the font size of receipt's item.
1494Access to merge table/bill
1495Access to split/change bill
1496Access to change table
1497Transaction has been modified.
1498Transaction's order has been modified.
1499Transaction has been checkout.
1500Transaction has been split.
1501Transaction has been voided.
1502Theme
1503- Theme allows you to change the application appearance.
1504Navigation Bar Color
1517Sub Navigation Bar Color
1518Category & Item Button Default Color
1519- Dark color is preferred.
1520Background Color
1521- Hold to change background text color.
1522Background
1523Use Gray Theme
1524Gray Theme
1525Use Dark Theme
1526Dark Theme
1527Restore Theme to Default
1528Button Color
1529Blue
1530Green
1531Red
1532Course
1533Course Name
1534Category listed below is assigned to this course:
1535Course Setting
1536Please enter course name.
1537Recipe
1538Item's Recipe
1539Quantity must not be zero!
1540Search item/modifier to add into recipe...
1541Click on item in list to add.
1542Inventory will be deducted according to recipe.
1543Please add item before manage inventory.
1544Inventory adjustment cannot be zero.
1545Current Inventory
1546Track Inventory
1547Adjustment
1548Before
1549Movement
1550After
1551By Course
1552Order By Seat
1553Assign seat to each order
1554Assign Seat
1555Seat
1556Seat Number
1557Notify POS/Expedite Screen when bump
1558KDS Bumped Order
1559By Bill
1560POS/Expedite Screen IP Address
1561Payment Report
1562Stock Movement Report
1563Payment report shows payment details for each transaction.
1564Split Item By Seat
1565New Bill: %@ has been created for Table: %@
1566New Bill: %@ has been created
1567Queue Number
1568Gift Card
1569Gift Card Balance
1570Charge amount exceeded balance.
1571Charge amount exceed bill amount.
1572Gift card new balance
1573Gift Card Top Up
1574Manual Entry
1575Unable to delete gift card with balance!
1576Gift Card Number
1577History
1578Card Num
1579Gift Card Sales
1580Accept gift card as payment
1581Print Balance
1582Scan Card
1583Scan Gift Card
1584Switch Camera
1585Card has no balance. Proceed to top up?
1586not found. Activate gift card
1587Please Select Tip Amount
1588No Tip
1589Commission
1590Please add item before manage commission.
1591Commission report shows total commission for each employee.
1592Commission Report
1593Account Type
1594Percentage commission to not be affected by discount.
1595Upon sending order, extra order list will be printed.
1596Upon sending order, current bill will be printed.
1597Print order by
1598Print each order's order by in bill.
1599Print subtotal
1600Print subtotal under kitchen order list.
1601Order By Account
1602Prompt cashier to choose user account before ordering.
1603Login By Password
1604Login without selecting account. Works only if all account password is unique.
1605Duplicate password found under account, login by password can't be enabled.
1606Access to change order by
1607Unable to delete. Account type is used by item commission.
1608Unable to delete. Account type is assigned to account.
1609Please enter name.
1610Setup account type for different level of commission.
1611Assign account type to account.
1612License Expiry
1613Login to unlock full features.
1614Login is not required for terminal.
1615Account Credit
1616Scan Customer Card
1617Scan customer member card...
1618Scan gift card...
1619Stock Name
1620Stock
1621Stock In
1622Stock Out
1623New Stock
1624Stock movement report shows all stock in/out throughout the period of time.
1625Select Order's Account
1626Select payment type to top up
1627Card not found! Add Customer?
1628Customer card number existed!
1629Search length must be 3 and above.
1630Start by setting up a category with quick key in settings.
1631Click on Quick Key/Barcode below to return to main menu.
1632Ordered by
1633Edit Course
1634Enter gift card number
1635Activate Gift Card
1636Pricing Level
1637Days
1638Everyday
1639Happy Hour (6-9pm)
1640Unable to delete. Price level is used by item.
1641Please enter pricing level name.
1642Please enter identifier name.
1643Start time cannot be empty.
1644End time cannot be empty.
1645Please select day.
1646Monday
1647Tuesday
1648Wednesday
1649Thursday
1650Friday
1651Saturday
1652Sunday
1653Pricing level ID will be shown in category report.
1654Sequence affects pricing priority if price level overlaps each other.
1655Select Price Level
1656Price level is now set to
1657It will return to default upon bill hold.
1658Price level has been reset to default.
1673's Custody
1674Customer's Custody
1675Custody Item
1676Custody
1677Please select item to claim from custody.
1678Claimed
1679Please include at least 1 item.
1680Please select expiry date.
1681New Custody
1682Search item to add into custody...
1683Custody Receipt Remarks
1684Custody enables customer to claim their purchase later on.
1685Select item to claim.
1686Unclaimed
1687Delete selected custody?
1688Custody has been deleted.
1693Custody Report
1694Custody No
1695Customer Tel
1696Keypad Number
1697Access to all report
1698Access to change price level
1699QR Code
1701Custom Report
1702Add New
1703Group by main category
1704Top selling shows product sold ranking.
1706Custody report shows customer unclaimed items.
1707Top Selling Report
1708Top Selling
1709Show only top
1710Quick Serve
17122 Steps
1713Upon Checkout
1714Clock In/Out Tips
1715Allow waiter/staff to key in tips received upon clocking out.
1716Restaurant mode comes with table system.
1717Quick Serve comes with eat in and to go option.
1718Retail
1719Application Mode
1720Immediately proceed to a new transaction upon clicking checkout.
1721Upon login, proceed to
1722UOM
1723Sell by WeightSalg efter vægt
1724Import Modifier with CSV File
1725Import Customer with CSV File
1726Extra
1727Divert Printer
1728Buzzer Code
1729DK AirCash Drawer IP
1730Select printer
1731* Select printer with the same model.
1732Adjust
1733Base
1734Alternate
1735Select base UOM
1736Select alternate UOM
1737Unit of Measurement
1738Select base unit of measurement first!
1739Base UOM
1740Alternate UOM
1742No conversion found.
1745Assign base uom before turning on sell by weight option.
1746Please enter a valid column number!Skriv venligst brugbar kolonneafstand!
1747Range [30-52]Antal mellem [30-52]
1748Order list printing
1749Option to print kitchen order list upon hold or upon checkout.
1750Extra line feed on header for docket holder.
1751Orders printed to kitchen can be categorized or sorted by course sequence.
1752Upon HoldVed parkering
1753Kitchen receipt number font
1754Adjust the font size of kitchen receipt number.
1755Kitchen subtotal font
1756Adjust the font size of kitchen subtotal.
1757Invoice
1758Invoice From
1759Invoice Notes
1760Invoice Font Size
1761Adjust invoice font size.
1762Invoice Logo
1763Print Order List Upon Checkout
1764On
1765Configure up to 5 taxes.Angiv op til 5 afgifter.
1766Tax will be calculated based on the subtotal.Afgifter vil blive udregnet fra subtotal.
1767For tax calculated based on the subtotal + tax, select yes for with tax.Ved subtotaler inkl. afgift, vælg ja til inkl. Afgift.
1769Tax Type
1770For example, a subtotal of $100 and a tax of 10%Eks. Subtotal på 100 kr. og en afgift på 20%
1771Additional: Tax included will be $10.Ved indeholdt vil afgiften være 20% af prisen altså 20 kr.
1772Reverse: Tax included will be $9.09.Ved indeholdt vil afgiften være 20% af prisen altså 20 kr.
1773Alter customer discount
1774Configure up to 10 payment types.Indstil op til 10 betalingsformer.
1775Payment type's rounding can be turned on or off.Beløbsafrunding kan slåes til og fra.
1776Day
1777Setup unit of measurement in order to sell by weight.
1778Setup conversion for each unit of measurement for easier stock in/out.
1779Conversion is in use!
1780Conversion existed.
1781Please enter unit of measurement name.
1782Conversion Unit
1783Unit of Measurement Name
1784Unit of measurement is in use!
1785Delete conversion before deleting unit of measurement!
1786Please save before proceeding to conversion.
1788Click edit to adjust the button layout accordingly.Klik edit for at flytte knapper.
1789More Functions & Back button's position is fixed to last.Flere funktioner og tilbage knappen kan ikke flyttes.
1790Default
1791Delete all Tables.Slet alle borde.
1792Restore table layout to default.Gendan bordlayouts til standard.
1793Restore all printer settings to default.Gendan printerindstillinger til standard.
1795Reset general settings.Gendan resturantindstillinger.
1796FunctionFunktioner
1797Account Balance
1798Card Number
1801Receipt RemarksKvitterings notater
1802Enable Cloud Sync
1803Cloud sync enables report to be viewed online.
1804Register
1805Minute
1806Minutes
1807Hour
1808Enable Customer Display
1809Deliver price and information to your customer.
1810Customer Display IP Address
1811Enter the IP address found in customer display app.
1812Customer display function not enabled
1814Purchase customer display.
1816Time
1817Tips Received
1818Update
1819Received Tips Amount
1820Reward points given to customer is done manually by cashier.Bonus point gives til kunden manuelt ved kassen.
1821Cashier has to select custom rewards to be given before bill closing.Ekspedienten kan vælge bonus point der skal gives før udskrivning af kvittering.
1822Setup reward points to be given on each item.Indstil bonus point på varer.
1823Reward points will be credited to customer account upon bill closing.Bonus point vil blive krediteret på kundens konto.
1824Setup reward points to be given for every dollar spent.Indstil bonus point som skal gives på kr. brugt.
1825Each reward point will be equivalent to your local currency.alle point vil blive omregnet i valuta.
1826Points Required
1827Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 10 transactions per day.
1828Restore is not required for terminal.
1830Login with your email and password.
1831Login with your email, branch code and password.
1834Activation/Restore
1835App Activation
1836Discount On Rewards
1837Credit Sales
1838Email account has not been setup.
1839Setup under apple settings, mail & contacts.
1840Generated DateGenereret d
1841Open Item Sales Report
1843Hide zero price item
1844Main Category
1846Status
1847Claim
1848Tap to activate table.
1849OKOk
1850Extra Surcharge
1851Signature Required
1852Unable to mail empty file.
1856Your database size is huge and it might slow down the speed of your application. You are recommended to do an archive.
1859Cash till not closed.
1860User not clocked out.
1865Unable to edit tax.
1866Reason
1868Unable to merge table.
1869T: %@ has been merged to T: %@.Bord B: %@ er sammenlagt med B: %@.
1870Notify KitchenInformer køkkenet
1871Unable to change table.
1872T: %@ has been transferred to T: %@.Bord B: %@ er flyttet til B: %@.
1877Bill: %@'s ItemRegning: %@s varer
1881Unable to split bill.
1887Splitting from T: %@ to T: %@.Splitter fra B: %@ til B: %@.
1888Splitting from T: %@ to %@.Splitter fra B:%@ til %@.
1889Splitting bill from %@ to T: %@.Splitter regning fra %@ til B: %@.
1890Splitting bill from %@ to %@.
1891Splitting bill: %@ to a new bill.Splitter regning: %@ til ny regning.
1896Table: %@ has been split to Table: %@.Bord: %@ er blevet splittet til bord: %@.
1897Unable to split table.
1898Existing bill
1899No seat found under transaction.
1900Send all orders before splitting!
1903Amount per pax
1908Total split amount cannot be more than 100.
1910Total split amount cannot be more than bill amount.
1912Split amount cannot be empty!
1915Unable to merge To Go & Eat In bill.
1916Unable to merge bill.
1918Unable to transfer bill.
1924From
1925Bill To
1926Contact No
1927Invoice Number
1928Invoice Date
1929Ordered Items
1930Invoice Preview
1931Hold bill before generating invoice.
1933Table Sales
1934Non Table Sales
1935Table Sales report shows breakdown of sales by table.
1936Transaction No
1937Order Sales
1939Clock In/Out Report
1940Gift Card Amount
1942Redeem RewardsIndløs bonus
1943ExpiryUdløbsdato
1944Shift
1945Please enter a shift name.
1946Please enter shift start time.
1947Please enter a shift end time.
1948Discount amount cannot be zero!
1950Discount is used in customer membership discount. Delete selected?
1951Send Log
1956Delete all assigned pictures.Slet alle billeder.
1957Delete favourite menu.Slet farvoritter.
1958Price Level
1959Manual
1960Switch
1961Scan staff card...
1962Camera
1965Unable to reprint!
1966Please do manual reprint.
1967Send forgotten password to admin's email?Forkert kodeord kodeord er sendt til admin?
1968Work as the main terminal.fungere som hoved terminal.
1969Close bill and generate reports from here.Afslut regninger og udskriv reporter herfra.
1970Work as a secondary terminal.Fungere som sekundær terminal.
1971Order will be sent to the main terminal.Ordre bliver sendt til hoved terminalen.
1972Configure up to 20 printers.Konfigurere op til 10 printere.
1973Order list will be printed to assigned printer.Ordreliste vil blive printet på tildelt printer.
1974For item or modifier that printer is not assigned, it will be printed according to its parent category or group.Varer eller modifikationer der ikke er tildelt en printer, bliver printet efter tildelt kategori eller gruppe.
1975Order has been sent to main terminal.Ordre er sendt til hoved terminal.
1976Training mode started.Trænings tilstand.
1977Make sure that main pos is in training mode as well.Tjek at trænings tilstand også er valgt på server terminalen.
1978No transaction or changes made will be saved to actual database.Ingen transaktioner eller ændringer bliver gemt i databasen.
1979Order has been voided.
1981Order has been updated.
1982Login with your username, password and branch code.
1983Print Queue Number
1984No Transaction.
1985Printers Saved
1986Kitchen Display Saved
1987Print Options Saved
1988General Settings Saved
1989Tax Settings Saved
1990Account Types Saved
1991Payment Types Saved
1992Currency Types Saved
1993Discount Settings Saved
1994Void Reason Saved
1995Course Settings Saved
1996Pricing Level Saved
1997Unit of Measurement Saved
1998Unit of Measurement - Conversion Saved
1999Button Layout Saved
2000Theme Saved
2001Discount Deleted
2002Currency Type Deleted
2003Void Reason Deleted
2004Course Deleted
2005Unit of Measurement Deleted
2006Unit of Measurement - Conversion Deleted
2007Pricing Level Deleted
2008Clock In/Out Saved
2009Rewards/Loyalty Saved
2010Reward List Saved
2011Custom Reward Saved
2012Reward List Deleted
2013Custom Reward Deleted
2014Database Archived
2015Database Restored
2016Stock File Imported
2017Customer Credits Changed
2018Customer Reward Points Changed
2019Training Mode Switched On
2020Training Mode Switched Off
2021Action Log Report
2022Action log report shows staff activity record.
2023No clock in/out record found
2028Incorrect app version, please update your app via Appstore.
2029Incorrect app version, please update your app at the main terminal.
2030Enable pax system before order by seat.
2032Extend License Expiry
2033Access to reprint bill
2035Access to resend order
2036Maximum discount
2037User Language
2039Member
2040Member pricing level has to be assigned to customer's account in order to enjoy member pricing.
2041Member Pricing Level
2042Inverse void order printing
2043Reverse black/white printing or strikethrough for void orders.
2044Footer Logo
2045Print footer logo
2046Bill Accessibility
2047Turn on to disable staff from accessing each other's bill.
2048Unable to access bill created by others.
2049Print item & kitchen name
2050Print both item & kitchen name in order list.
2051Combo
2052Please setup combo meal group!
2053Select Combo Meal Group
2054Combo Name
2055Combo Meal Group
2056%@'s Combo Meal Group
2057Click on set meal group to add.
2058Swipe on combo's group to delete
2059Combo's Group
2060Search category/item to add into combo meal group...
2061Split Order List by Item
2062Export Gift Card
2063No gift card to export
2064Gift Card Report
2065Date Activated
2066Custody inventory report shows all unclaimed stock by customer.
2067Custody Inventory Report
2068Delete Synced Database
2069Delete database synced from POS? This will not affect your orders in KDS.
2070Delete Database
2071Number of Display Chit
2072Balance Due
2073Reprint Bill
2074Generate Invoice
2075All Account
2076Order Bumped
2077Proceeding to Table Layout
2078Add Combo Meal Group
2079Order Bumped!
2080Bumped Order
2081Configure the printing option upon checkout.
2082These options can be found under 'Pay' -> 'Cash In' as well.
2083Delivery option is not available for eat in receipt.
2084Delivery option is not available for table receipt.
2086Unpaid Sales
2088Printing upon checkout
2089Checkout bill
2090
2092Variant
2093Attribute
2094Selected Attribute
2095Select Attribute
2096Variant Name
2097Search attribute by name...
2098Attribute List
2099Unable to select attribute with no variant.
2101Sell by weight option is not avaiable for variant item.
2102Unable to duplicate variant item!
2103Terminal ID
2104Enter terminal ID to enable report split by each terminal.
2105Terminal Report
2108Receipt customer name font size
2109Kitchen customer name font size
2110Collate orders
2111Collate identical orders during bill printout.
2113Upon checkout, proceed to
2114Print Pay In/Out
2115Print receipt upon pay in/out.
2116Credits Limit
2117Prevent customer from spending more than their credit balance.
2118Setup denomination for easier till opening/closing process.
2119Example of $0.20, $0.50, $1.00, $2, $5, $10, $50.
2120Denomination
2121Please enter denomination name.
212220 cents
2123Size
2124Attribute is in use!
2125Please save before proceeding to variant.
2126Please enter attribute name.
2127Setup attribute in order to sell by variant.
2128Example of size and color.
2129Variant is in use!
2130Small, medium, large
2131Please enter variant name.
2132Setup variant under the attribute.
2133Example of small, medium and large.
2134Customer expiry changed from
2135Member Expiry Date
2136Member Expiry
2137Credit Report
2138Refund Report
2139Refund Date
2140Refund By
2142Refund report shows total number of refund.
2143Credit report shows credit transaction for customer and gift card.
2145Combo contains deleted item!
2149Row (%d) expiry date format incorrect. Unable to import.
2151All customer information deleted!
2152Delete all customer information?
2153Clear Customer List
2154Delete all customer information.
2155Please enter a valid POS IP Address.
2156Trans By
2157Please enter pay in/pay out remarks!
2158Select a category
2159Not able to edit archived transaction.
2160Unable to activate voided refund bill.
2161Refund bill existed.
2162Unable to reopen bill.
2163Unable to void bill.
2164Price to Item
2165Disable Double Discount
2166Prevent bill discount if item already has item level discount.
2167Enforce Till
2168Enforce staff to start shift/till before the first sale of the day.
2169Force table entry before ordering.
2170Enforce Table Entry
2171Works only in restaurant mode.
2172Discount Transaction
2173Discount transaction report shows breakdown of each discount made.
2174Transaction Report
2175Discount Transaction Report
2176View Upon Login
2177Alter customer card number
2178Access to change trans by
2179Set Timer
2180Timer
2181Change Transaction By
2182Time (Minutes)
2183Timer Name
2184Please enter timer name.
2185Please enter timer minutes.
2186Setup countdown timer for table.
2187Timer has to be assigned to activated table manually.
2189Replace Count
2190Printer found!
2191No printer found!
2194Item has been refunded
2195Item has been refunded partially
2196Print receipt barcode
2197Scan barcode to pull up the receipt.
2198Transaction not found!
2199Item not found!
2200More than 1 entry found!
2201Tax Before Discount
2202Tax Settings
2203Unable to set label printer to work as cashier printer!
2204Variant item not found!
2205Server error! Please contact support.
2206Terminal is in training mode, but main is not.
2207Turn off training mode in device to proceed.
2208Completed!
2209Credit Balance
2211Scan Barcode
2212Please assign all modifier group before importing.
2214Enter pairing code to pair
2215Pairing Code
2216Transaction order report shows all the order made throughout the period of time.
2217Start Till Denomination
2218End Till Denomination
2219Sales To Date
2220Hidden
2221Adjust the font size of order list's item.
2222Order list item font size
2223Print Extra Receipt
2225Access to pay in/out
2226Access to clock in/out
2227Access to gift card
2228Access to rewards/loyalty
2229Access to Cloud Sync
2230Access to GloriaFood delivery
2231Time Based Menu
2232Time Based Menu Saved
2233Time Based Menu Deleted
2234Menu Selection
2235Assign Delivery Item
2236System Item List
2237Delivery item has to be linked to an open price item.
2238Under settings -> add item/combo, create an open price item.
2239Delivery Fee
2240Assign delivery fee item and set its pricing.
2241Custom
2242Item Sales
2243Item sales report will generate total sales of each item based on category.
2244Customer Tab
2245Please enter tab name.
2246Menu has been disabled.
2247Please check time based menu setting.
2248If time based menu is not configured for terminal, it follows the main configuration.
2249Select types of report to be printed upon closing till.
2250Z report selector
2251Combine modifier sales
2253By Order
2254By Category
2255Pay In/Out Saved
2256Print item notes
2257Print item notes in kitchen order list.
2258Adding quantity to order is not allowed, order has been sent.
2259Unsent Void
2260Unable to connect to cloud/loyalty server!
2262Customer Report
2263Credit Top Up
2264Credit Usage
2265Reward Credit
2266Reward Redemption
2269Cloud loyalty is not enabled for this account.
2270Please contact support.
2271*KDS Order List
2272Join Table
2273Undo Join
2274Unjoin Table
2275Table has been joined.
2276Table has been unjoined.
2277Table is not joined.
2278Please try another table.
2279Unable to join opened table.
2280Choose table to join from.
2281Choose table to undo the join.
2282Logout to home page, look for any user with a time shown beside it, select the user account and proceed to clock out.
2283Go into Cash Register -> Functions -> Manage Till to close the till.
2284Go under Settings -> General, make sure operation hour is set to cover 24 hours.
2285Table is not saved!
2286Unable to merge split transaction.
2287Unable to join table.
2288Unable to unjoin table.
2289R.NoKvitterings.nr
2290Total Movement
2291Table %@ has been joined to %@.
2292Assign table before ordering.
2293Search by Item Name
2295Claimed Custody Report
2296Claimed custody report shows all claimed stock by customer.
2297Search for item to map...
2298Search for item...
2299Reset to factory defaults.
2305Delete all transactions.
2306Delete all pay in/out records.
2309Delete all clock in/out records.
2310Delete all stock in/out records.
2311Delete all customer's credit history.
2312Please insert outlet email address under Settings -> General before changing admin's password!
2313Cloud sync has been turned off.
2314Please turn on to re-sync again.
2315POS IP Address
2316All Employee Total
2317Bill of Material Report
2318Bill of material report shows the material used for items with recipe.
2319Unable to add item that has recipe.
2320Material Used
2321Item Cost
2322Modifier Cost
2323Unit Cost
2324Unit
2325Proceed to void?
2326R
2327R.R
2328Invoice has been sent sucessfully.
2329Some error has occured. Invoice has not been sent.
2330Click on modifier group to add.
2331Swipe on category's modifier to delete.
2334Sales
2339Modifier Bill of Material Report
2341Total Count
2343Order Report
2345Printer Override
2346Combo Meal Group Name
2347Combo Meal Item
2348Change Login Logo
2349Print tax summary
2350Barcode Label Printing
2351Choose barcode type
2352Barcode position in x and y axis
2353Barcode height
2354Barcode width
2355Text value 1
2356Text value 2
2357Barcode value
2358Table Pax
2360
2361Enforce Clock In/Out
2362incl.
2363Non login account
2364Restore App to Full Version
2365Manage License
2366Search
2367Share
2368Last Sync
2369Confirmation Receipt
2370Product Mapping
2371Transaction By
2372Reopen Bill
2373Adjust Tips
2374Main Terminal IP Address
2375Number of copies to be printed
2376Select Combo Group
2377Combo Meal Group List
2378Select Combo Meal Item
2379Time based menu allows you to show different menu during different time.
2380Sequence affects priority if menu overlaps each other.
2381Select Report
2382Adjust the font size of receipt's customer name.
2383Print tax summary at the bottom of the receipt.
2384Adjust the font size of order list's customer name.
2385Assign Date Format
2386Does not work if order list split 1 item per receipt is turned on.
2387Terminal has to be paired with main before doing setup.
2388Override Printer
2389Allow kitchen order to be printed to designated printer based on individual terminal.
2390Print barcode label to stick on product.
2391Choose Item
2392Choose the barcode type you wish to print.
2393Select Barcode
2394Barcode position in x and y axis.
2395Printing position moves towards right and top as number increases.
2396Enter the barcode height to be printed.
2397Adjust barcode width in terms on ratio. (Default to 2)
2398Specify number of copies to be printed.
2399Choose from item list or enter custom barcode value.
2400Bold text to be printed on the label.
2401Text to be printed on the label.
2402Enforce staff clock in/out during shift.
2403
2404All bills must be closed before closing till.
2405Fee
2406Set hidden to disable access and hide bill that is not created by staff.
2407Disable Access
2408Quick serve default mode.
2409Enable pax system.
2410Configure up to 20 payment types.
2411Value
2412Delete all stock file settings.
2413Delete all tables.
2414Reward Pts
2415Search by Gift Card No
2416points
2417Re-Sync
2418Receive delivery order directly from GloriaFood
2419Retrieve Orders
2420Retrieve Now
2421Select Default Account
2422Map/Link Product
2423Dine In
2424Customer Credit
2425Z Reading
2426Customer Spending Report
2427Stock Movement
2428Transaction Order Report
2429Total Quantity
2430Open Item Name
2431Open Group
2432Item Sales Report
2433Total Price
2434Discount Value
2435Credit
2436Pay In/Out
2437Delivery Date
2438Delivery Driver
2439Close By
2440Order Date
2441Transaction Order
2443Modifier Inventory
2444Claimed Custody
2445Credit Spent
2446Bill Total
2447Count
2448Replace Word
2451Original Word
2452Replacement
2453Modifier Symbol
2454Print Stock In/Out
2455Print receipt upon stock in/out.
2456Enforce Customer
2457Prompt to insert customer name upon hold if customer name is not assigned.
2458Symbol used to indicate the product is a modifier.
2459Replace word or phrase in the system.
2460Case sensitive and the full phrase is required.
2461Available
2463Hide
2464Disable
2465Print combo header
2466Print combo header above each combo item.
2468Print discount summary
2469Print discount summary at the bottom of the receipt.
2470Print receipt start date
2471Print transaction start date in receipt.
2472Print transaction closed by
2473Print staff's account that closed the transaction.
2474Summary
2475Print Customer Unpaid Bill Summary
2476No unpaid bill.
2477Print Unpaid Bill
2478New
2479Table number alignment
2480Adjust the alignment of order list's table number.
2481Bill not closed
2482Unpaid Bills
2483Choose table to merge to.
2484Choose table to change to.
2485Print All
2486Please enter your email address.
2487Sort by total
2488Please proceed to checkout.
2489Fixed Table Number
2491KDS Report
2493KDS job order report shows details of all job order.
2495KDS job order summary shows summary of orders.
2496KDS Job Order
2497KDS Job Order Summary
2498KDS Job Order Summary Report
2499KDS Job Order Report
2500Bill Type
2501Job Index
2502Time Received
2503Time Done
2504Preparation Time
2505Average Time to Prepare
2506This process does not save or recover any of your menu data.
2507Loyalty
2508Total Visits
2509Receipt Average
2510Last Visit
2511day(s) ago
2512Frequency
2513day(s)
2514Last 10 Visits
2515Top 10 Favourite
2516Once every
2517Cloud sync is not required for terminal.
2518Proceed to checkout?
2519Price for below item(s) is not entered:
2520Generate Report by Shift
2521Cloud Sync not enabled.
2522Ordered at
2523minutes ago
2524hour
2525Cloud terminal enabled.
2526Proceed to
2527Prompt customer to enter their table number upon send/checkout.
2528Table number will be printed in remarks.
2529Prompt Table Number
2530Proceed to print current bill?
2531Auto Checkout
2532Not available under terminal mode.
2533Bump all orders for this KDS?
2535Account Not Found
2537Bump Docket